1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?

Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Cộng Đồng Mobile Việt | ChoiMobile.VN.

 1. !!Mr Thinh !!

  Nam, 24
  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  3
 2. (+-x:)=?

  Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 3. *phieudu*

  Nam, 23
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. --read--

  Nam, 21
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 5. -Dat

  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. -Liar-

  Nam, 26
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 7. -NA-

  Nam, 37
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  3
 8. -ss-

  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. ...

  Nam, 21
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. ..Vĩnh..

  Nam, 23
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 11. .:bOo:.

  Nam, 25, from hai phong
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 12. .:Rùa:.

  Nam, 33
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 13. .DN.

  Nam, 29, from vhfgh
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 14. .Pain

  22, from Nam Định
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. .Tú Nguyễn.

  Nam, 20
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 16. 000

  Nữ, 24
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 17. 008_vodich

  Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. 00Raiser

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. 00songcon

  Nam, 29
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 20. 00ynuqvu

  Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 21. 011687

  Nam, 21
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 22. 01208000500

  Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 23. 012141

  Nam, 30
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 24. 01225850402

  Nam, 30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 25. 01228809914

  Nam, 24
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 26. 0123456

  Nam, 21
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 27. 012345ae

  21, from nam định
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 28. 01234797900

  Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 29. 012354678

  Nam, 21
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 30. 01236097666

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. 01238182182

  Nữ, 36
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 32. 01269801918

  Nam, 18
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. 01288348624

  Nam, 23
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 34. 01644719566

  Nam, 20
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
 35. 01644776993

  Nam, 27
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
 36. 01647547440

  Nam, 20
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 37. 01648933775x

  Nam, 22
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 38. 01649835965

  Nam, 27
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 39. 01652370186

  Nam, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 40. 01654038686

  Nam, 22
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 41. 01655015224

  Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 42. 01656241786

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. 01656299284

  Nam, 25
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 44. 01656418961

  Nam, 21
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 45. 01657776532

  Nam, 19
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 46. 01658368283

  Nam, 25
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 47. 01659644612

  Nam, 21
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 48. 01662518438

  19
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 49. 01667879799

  Nam, 26
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 50. 01672899669

  Nam, 22
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 51. 01674088820

  Nam, 22
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 52. 0167548965

  Nam, 20
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 53. 01678561737

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 54. 01683662***

  Nam, 18
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 55. 01685263855

  Nam, 26
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 56. 01685838459

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 57. 01686057339

  Nam, 5
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 58. 01689789487

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 59. 01689945318

  Nam, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 60. 01692251119

  Nam, 23
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 61. 01692780675

  Nam, 20
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 62. 01694798701

  Nam, 25
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 63. 01695434599

  47
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 64. 01695480397

  Nam, 23
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 65. 01696615821

  Nam, 18
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 66. 01699323632

  Nam, 26
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 67. 01887331466

  Nam, 22
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 68. 01889293465

  Nam, 20
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 69. 01kmabc

  Nam, 29
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 70. 02caolam

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 71. 030V8rHl8j3Gh

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 72. 03tmobile

  Nam, 26
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 73. 05061979

  Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 74. 05318708080a

  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 75. 06092007

  Nam, 47
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 76. 07081993nb

  27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 77. 07511440300

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 78. 078885565

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 79. 081082

  Nam, 34
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 80. 08833

  Nam, 28
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 81. 08833dung

  Nam, 28
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 82. 0902078388

  Nam, 38
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 83. 0902123007

  Nam, 33
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 84. 0902135377

  Nam, 23
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
 85. 0903626599

  Nam, 33
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 86. 0903939593

  Nam, 34
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 87. 0905091709

  Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 88. 0905544485

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 89. 0905563741

  Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 90. 09061998

  Nam, 18
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 91. 0906230203

  Nam, 26
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 92. 0906xxxx

  Nam, 37
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
 93. 0907318179

  Nam, 36
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 94. 0907717431

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 95. 0908888888

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 96. 0912231101

  Nam, 32
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 97. 0912518333

  Nam, 28
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 98. 0913256779

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 99. 0914319989

  Nam, 31
  Bài viết:
  142
  Đã được thích:
  90
  Điểm thành tích:
  43
 100. 0914566691

  Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
Đang tải...