1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?

Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Cộng Đồng Mobile Việt | ChoiMobile.VN.

 1. 09876830400

  Nam, 14
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 2. 0987825514

  Nam, 29
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 3. 0988166546

  Nam, 24
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 4. 0988202878haiphong

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. 0988202878hp

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. 0988846477

  30
  Bài viết:
  34
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  8
 7. 0989153372

  Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. 0989716646

  Nam, 28
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 9. 0989739591

  Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. 0989748357

  29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. 0993485561

  Nam, 22
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 12. 0994883665

  Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. 0c34n

  Nam
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  3
 14. 0cean

  26
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 15. 0cng0ap

  Nam, 29
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  8
 16. 0Henry0

  Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 17. 0hyears

  Nam, 21
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 18. 0kazaki

  Nam, 24
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 19. 0luv0cry

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. 0ne4all

  Nam, 37
  Bài viết:
  34
  Đã được thích:
  21
  Điểm thành tích:
  8
 21. 0nline2121

  Nam, 21
  Bài viết:
  206
  Đã được thích:
  120
  Điểm thành tích:
  43
 22. 0nljne

  Nam, 19
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 23. 0nlove21

  Nam, 29
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 24. 0omrbayo0

  Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 25. 0verkill

  25
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 26. 1000 Điều Tốt

  Nam, 28
  Bài viết:
  83
  Đã được thích:
  117
  Điểm thành tích:
  33
 27. 102mobile

  Nữ, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
 28. 103maphongba

  Nam, 26
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 29. 1057783044

  16
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. 1061989z

  Nam, 27
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 31. 106866

  Nam
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 32. 107H1207

  Nam, 37
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. 1089hoangsa

  Nữ, 26
  Bài viết:
  48
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 34. 1100

  Nam, 35
  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  3
 35. 1102m88

  Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 36. 11091985

  32
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 37. 110v

  Nam, 27
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 38. 111111111111111115

  21
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 39. 11142225ntm

  Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 40. 111aaa32

  Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 41. 1122006

  Nam, 35, from Hanoi, Vietnam
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
 42. 1137docngu

  Nam, 37, from ha noi
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. 114

  Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 44. 118playmobile

  Nữ, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 45. 123

  Nữ, 22
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 46. 123123123

  35
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 47. 1231231239x

  Nam, 19, from Bac Giang
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 48. 1231239X

  Nam, 19
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 49. 12345

  17
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 50. 123455

  Nam, 26
  Bài viết:
  63
  Đã được thích:
  48
  Điểm thành tích:
  18
 51. 123456

  Nam, 26
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 52. 123456123456

  Nam, 27
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 53. 123456489

  Nam, 30
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 54. 1234567

  24
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 55. 123456789

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 56. 1234567890

  Nam, 26, from Hanoi, Vietnam
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 57. 1234567890000

  30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 58. 123456789as

  Nam, 25, from 125
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 59. 12345@abcd

  26, from bắc ninh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 60. 12345mnbvczxasdr12

  Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 61. 123546

  Nam, 31
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  3
 62. 123baphi

  Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 63. 123baylenuocmo

  Nam, 18
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 64. 123c0nga

  Nam, from Hà Nội
  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 65. 123cungvui

  29, from Hanoi
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 66. 123duykhanh

  Nữ, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 67. 123Dzooo

  Nam, 30
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 68. 123hao

  15
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 69. 123hello

  22
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 70. 123loli

  Nam, 29
  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  94
  Điểm thành tích:
  28
 71. 123ngoisao

  Nam, 24
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 72. 123nobita

  Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 73. 123phongtranvn

  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 74. 123phuchien234

  Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 75. 123phukien

  Nữ, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 76. 123qwe123

  Nam, 21
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 77. 123thailinh

  Nữ, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 78. 123vu

  Nam, 42
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 79. 123wsedzdyx11vs312

  Nam, 36
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 80. 123xedepdiendep

  Nữ, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 81. 124124s

  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 82. 12520450

  Nam, 22
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 83. 125jdggLJH

  Nam, 28
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 84. 12GIAIMADT

  Bài viết:
  156
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  18
 85. 12march

  Nữ, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 86. 1303

  Nam, 30
  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Điểm thành tích:
  113
 87. 13311

  Nam, 32, from Cao Bang
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 88. 135798642

  Nam, 37
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 89. 13dongtac

  Nam, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 90. 13thangel

  Nam, 27
  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  3
 91. 14021992

  Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 92. 14061988

  Nam, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 93. 14072010

  Nam, 34
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 94. 14mobile

  Nam, 42
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 95. 1611721810

  Nam, 21
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 96. 169LTN

  Nữ, 25
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 97. 16nhannt

  Nam, 22
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 98. 17008199x

  22
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 99. 1701

  Nam, 26
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 100. 17091993

  Nam, 23
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
Đang tải...