1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. hoangkienvn

  hoangkienvn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  114
  Đã được thích:
  15
  hiện tại có 1 em vọc vạch bị treo luôn fastboot,lâu ko chơi moto giờ gặp tình huống khoai quá :rolleyes:
  http://www.mediafire.com/download/4ozcsm8gwkquj72/4.4.4 bl unbrick.zip

  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: 4113(*)
  (bootloader) product: falcon
  (bootloader) secure: yes
  (bootloader) hwrev: 0x83C0
  (bootloader) radio: 0x1
  (bootloader) emmc: 8GB Sandisk REV=06 PRV=07 TYPE=17
  (bootloader) ram: 1024MB Samsung S4 SDRAM DIE=4Gb
  (bootloader) cpu: MSM8226 CS
  (bootloader) serialno: f0d7e9bc
  (bootloader) cid: 0xFFFF
  (bootloader) channelid: 0xDEAD
  (bootloader) uid: F8ED57020F000000000000000000
  (bootloader) unlocked: Not supported
  (bootloader) iswarrantyvoid: Not supported
  (bootloader) mot_sst: 8
  (bootloader) max-download-size: 536870912
  (bootloader) reason: Volume down key pressed
  (bootloader) imei:
  (bootloader) meid:
  (bootloader) date:
  (bootloader) sku:
  (bootloader) iccid:
  (bootloader) cust_md5:
  (bootloader) max-sparse-size: 268435456
  (bootloader) current-time:
  (bootloader) ro.build.fingerprint:
  (bootloader) ro.build.version.full:
  (bootloader) ro.build.version.qcom:
  (bootloader) version-baseband:
  (bootloader) kernel.version:
  (bootloader) sdi.git:
  (bootloader) sbl1.git:
  (bootloader) rpm.git:
  (bootloader) tz.git:
  (bootloader) aboot.git: git=MBM-NG-V41.13-0-g7dc8e78
  (bootloader) qe:
  (bootloader) ro.carrier:

  [​IMG]
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết được quan tâm nhiều
  Lần sửa cuối: 9 Tháng 8 2014
  Tags:
 2. hoangkienvn

  hoangkienvn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  114
  Đã được thích:
  15
  Bó tay Luôn :D
  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe oem lock begin
  ...
  (bootloader) fastboot oem lock currently disabled!

  OKAY [ 0.000s]
  finished. total time: 0.000s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash partition gpt.bin
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'partition' (32 KB)...
  OKAY [ 0.031s]
  writing 'partition'...
  (bootloader) Preflash validation failed
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.375s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash motoboot motoboot.img
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'motoboot' (1940 KB)...
  OKAY [ 0.078s]
  writing 'motoboot'...
  (bootloader) Motoboot: Unknown partition name
  (bootloader) Preflash validation failed
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.109s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash logo logo.bin
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'logo' (619 KB)...
  OKAY [ 0.062s]
  writing 'logo'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.062s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash boot boot.img
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'boot' (10240 KB)...
  OKAY [ 0.359s]
  writing 'boot'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.375s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash recovery recovery.img
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'recovery' (10240 KB)...
  OKAY [ 0.359s]
  writing 'recovery'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.391s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.0
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'system' (258176 KB)...
  OKAY [ 8.156s]
  writing 'system'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 8.156s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.1
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'system' (241968 KB)...
  OKAY [ 7.641s]
  writing 'system'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 7.672s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.2
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'system' (220777 KB)...
  OKAY [ 6.984s]
  writing 'system'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 7.031s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash modem NON-HLOS.bin
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'modem' (47484 KB)...
  OKAY [ 1.531s]
  writing 'modem'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 1.547s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase modemst1
  erasing 'modemst1'...
  (bootloader) Invalid partition name modemst1
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.031s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase modemst2
  erasing 'modemst2'...
  (bootloader) Invalid partition name modemst2
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.047s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash fsg fsg.mbn
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'fsg' (102 KB)...
  OKAY [ 0.078s]
  writing 'fsg'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.094s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase cache
  erasing 'cache'...
  (bootloader) Invalid partition name cache
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.047s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase userdata
  erasing 'userdata'...
  (bootloader) Invalid partition name userdata
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.031s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe oem lock
  ...
  (bootloader) fastboot oem lock currently disabled!

  OKAY [ 0.016s]
  finished. total time: 0.016s
   
Đang tải...