1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. lucbinhdinhit

  lucbinhdinhit Team SS Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,408
  Đã được thích:
  715
  C:\apktool>cmd
  Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  C:\apktool>cd c:\apktool

  C:\apktool>apktool if systemUI.apk
  I: Framework installed to: C:\Users\DDV_LUC\apktool\framework\127.apk

  C:\apktool>apktool d systemUI.apk
  Destination directory (C:\apktool\systemUI) already exists. Use -f switch if you
  want to overwrite it.

  C:\apktool>cd c:\apktool

  C:\apktool>apktool if systemUI.apk
  I: Framework installed to: C:\Users\DDV_LUC\apktool\framework\127.apk

  C:\apktool>apktool d systemUI.apk
  I: Loading resource table...
  I: Loaded.
  I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
  I: Loading resource table from file: C:\Users\DDV_LUC\apktool\framework\1.apk
  I: Loaded.
  I: Regular manifest package...
  I: Decoding file-resources...
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x0108067d
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080681
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080681
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080681
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080681
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x0108089e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  text, value=0x010405df
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  text, value=0x010405de
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x0108089e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x0108075b
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x0108089f
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=

  text, value=0x010405df
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  text, value=0x010405de
  I: Decoding values */* XMLs...
  I: Done.
  Exception in thread "main" brut.androlib.err.UndefinedResObject: resource spec:
  0x0108067d
  at brut.androlib.res.data.ResPackage.getResSpec(ResPackage.java:61)
  at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:58)
  at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:54)
  at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.getReferent(ResReferen
  ceValue.java:62)
  at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.encodeAsResXml(ResRefe
  renceValue.java:46)
  at brut.androlib.res.data.value.ResScalarValue.encodeAsResXmlAttr(ResSca
  larValue.java:44)
  at brut.androlib.res.decoder.ResAttrDecoder.decode(ResAttrDecoder.java:4
  0)
  at brut.androlib.res.decoder.AXmlResourceParser.getAttributeValue(AXmlRe
  sourceParser.java:313)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.XmlPullParserDelegate.getAttributeValu
  e(XmlPullParserDelegate.java:69)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.writeStartT
  ag(StaticXmlSerializerWrapper.java:267)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.event(Stati
  cXmlSerializerWrapper.java:211)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder$1.event(XmlPullStreamD
  ecoder.java:77)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.decode(XmlPullStreamDe
  coder.java:127)
  at brut.androlib.res.decoder.ResStreamDecoderContainer.decode(ResStreamD
  ecoderContainer.java:34)
  at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decode(ResFileDecoder.java:1
  02)
  at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decode(ResFileDecoder.java:8
  6)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.decode(AndrolibResources.java:236
  )
  at brut.androlib.Androlib.decodeResourcesFull(Androlib.java:115)
  at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:99)
  at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:141)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:72)

  C:\apktool>
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Tags:
 2. lucbinhdinhit

  lucbinhdinhit Team SS Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,408
  Đã được thích:
  715
  [​IMG]
   
 3. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  C:\apktool>apktool if systemUI.apk

  Dùng lệnh if này nhé:
  Mã:
  C:\apktool>apktool if framework-res.apk
   
  lucbinhdinhit thích bài này.
 4. lucbinhdinhit

  lucbinhdinhit Team SS Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,408
  Đã được thích:
  715
  C:\apktool>apktool if systemUI.apk
  I: Framework installed to: C:\Users\DDV_LUC\apktool\framework\127.apk

  C:\apktool>
  đâu giải nén file đâu anh
  em làm vs framework-res.apk được mà systemui.apk bị lỗi đó đó anh
   
Đang tải...