1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,194
  Backup full system G920F (G920FXXU1AOBN): http://www.fshare.vn/file/JRVT9JNDNU4N

  build.prop G920F

  Mã:
  # begin build properties
  # autogenerated by buildinfo.sh
  ro.build.id=LRX22G
  ro.build.display.id=LRX22G.G920FXXU1AOBN
  ro.build.version.incremental=G920FXXU1AOBN
  ro.build.version.sdk=21
  ro.build.version.codename=REL
  ro.build.version.all_codenames=REL
  ro.build.version.release=5.0.2
  ro.build.date=Sat Feb 28 13:07:38 KST 2015
  ro.build.date.utc=1425096458
  ro.build.type=user
  ro.build.user=dpi
  ro.build.host=SWDD5616
  ro.build.tags=release-keys
  ro.product.model=SM-G920F
  ro.product.brand=samsung
  ro.product.name=zerofltexx
  ro.product.device=zeroflte
  ro.product.board=universal7420
  # ro.product.cpu.abi and ro.product.cpu.abi2 are obsolete,
  # use ro.product.cpu.abilist instead.
  ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
  ro.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
  ro.product.manufacturer=samsung
  ro.product.locale.language=en
  ro.product.locale.region=GB
  ro.wifi.channels=
  ro.board.platform=exynos5
  # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
  ro.build.product=zeroflte
  # Do not try to parse description, fingerprint, or thumbprint
  ro.build.description=zerofltexx-user 5.0.2 LRX22G G920FXXU1AOBN release-keys
  ro.build.fingerprint=samsung/zerofltexx/zeroflte:5.0.2/LRX22G/G920FXXU1AOBN:user/release-keys
  ro.build.characteristics=phone
  # Samsung Specific Properties
  ro.build.PDA=G920FXXU1AOBN
  ro.build.hidden_ver=G920FXXU1AOBN
  ro.config.rm_preload_enabled=0
  ro.build.changelist=4260274
  ro.product_ship=true
  ro.chipname=exynos7420
  persist.sys.storage_preload=1
  # end build properties
  
  #
  # HWUI_BUILD_PROPERTIES
  #
  ro.hwui.texture_cache_size=88
  ro.hwui.layer_cache_size=58
  ro.hwui.path_cache_size=16
  ro.hwui.shape_cache_size=4
  ro.hwui.gradient_cache_size=2
  ro.hwui.drop_shadow_cache_size=8
  ro.hwui.r_buffer_cache_size=4
  ro.hwui.text_small_cache_width=2048
  ro.hwui.text_small_cache_height=2048
  ro.hwui.text_large_cache_width=4096
  ro.hwui.text_large_cache_height=4096
  #
  # from device/samsung/zeroflte/system.prop
  #
  #
  # system.prop for universal7420
  #
  rild.libpath=/system/lib64/libsec-ril.so
  rild.libargs=-d /dev/ttyS0
  
  ro.sf.lcd_density=640
  
  # RIL team modification
  # netmgrd should be false in EVO-RIL model
  ro.use_data_netmgrd=false
  
  # RIL team modification
  # qos will temporary false while supporting qos in EVO-RIL.
  persist.data.netmgrd.qos.enable=false
  
  ro.arch=exynos7420
  persist.demo.hdmirotationlock=false
  ro.zygote.disable_gl_preload=1
  
  ro.sf.lcd_density=640
  
  # GSM should be 0
  telephony.lteOnCdmaDevice=0
  # Start in gsm mode
  ro.telephony.default_network=9
  
  # Multimedia property for Smart View
  media.enable-commonsource=true
  
  # DHA property
  ro.config.dha_cached_max=4
  ro.config.dha_empty_max=24
  
  # VQG - User Agent Header for Video-Streaming Client
  net.streaming.rtsp.uaprof=http://wap.samsungmobile.com/uaprof/
  
  # Multimedia property for Camcorder Recording
  media.sfrec.adj_frames=2
  
  # System property for storage_preload
  persist.sys.storage_preload=1
  #
  # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
  #
  ro.config.tima=1
  ro.config.timaversion=3.0
  ro.config.ringtone=Over_the_Horizon.ogg
  ro.config.notification_sound=Skyline.ogg
  ro.config.alarm_alert=Morning_Flower.ogg
  ro.config.media_sound=Media_preview_Touch_the_light.ogg
  dalvik.vm.heapstartsize=8m
  dalvik.vm.heapgrowthlimit=256m
  dalvik.vm.heapsize=512m
  dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
  dalvik.vm.heapminfree=2m
  dalvik.vm.heapmaxfree=8m
  ro.opengles.version=196609
  ro.sf.lcd_density=480
  debug.hwc.nodirtyregion=0
  debug.hwc.force_gpu=0
  debug.hwc.winupdate=1
  drm.service.enabled=true
  ro.hdcp2.rx=tz
  ro.secwvk=220
  ro.securestorage.support=true
  ro.security.gfservice.version=0.9.2
  ro.security.gfservice.whitelist=true
  ro.security.gfservice.unload=false
  ro.build.scafe=capuccino
  ro.build.scafe.size=short
  ro.build.scafe.shot=single
  ro.build.scafe.cream=white
  ro.sec.fle.encryption=false
  ro.im.param.offset=7341648
  ro.me.param.offset=7341728
  ro.sn.param.offset=7341808
  ro.pr.param.offset=7341888
  ro.sku.param.offset=7341968
  security.mdpp=None
  ro.security.mdpp.ver=2.0
  ro.security.mdpp.release=2
  ro.security.vpnpp.ver=1.4
  ro.security.vpnpp.release=4
  security.mdpp.result=None
  ro.error.receiver.default=com.samsung.receiver.error
  ro.config.dha_cached_max=4
  ro.config.dha_empty_max=24
  ro.config.dha_lmk_scale=1.681
  config.disable_atlas=true
  ro.security.mdpp.ux=Enabled
  ro.security.reactive.active=2
  keyguard.no_require_sim=true
  ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
  ro.carrier=unknown
  ro.com.google.clientidbase=android-samsung
  ro.security.icd.flagmode=multi
  ro.ril.hsxpa=1
  ro.ril.gprsclass=10
  ro.adb.qemud=1
  ro.setupwizard.mode=DISABLED
  ro.com.google.gmsversion=5.0_r2
  persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
  ro.build.selinux=1
  dalvik.vm.isa.arm64.features=default
  dalvik.vm.isa.arm.features=div
  ro.config.knox=v30
  ro.kernel.qemu=0
  dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
  net.bt.name=Android
  dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  ro.build.version.sdl=2101
  
  Thông tin phân vùng của S6 G920F:
  Mã:
  shell@zeroflte:/ $ cat /proc/partitions
  cat /proc/partitions
  major minor #blocks name
  
    8    0  31240192 sda
    8    1    4096 sda1
    8    2    4096 sda2
    8    3   20480 sda3
    8    4    8192 sda4
    8    5   28672 sda5
    8    6   34816 sda6
    8    7    8192 sda7
    8    8   43008 sda8
    8    9    1024 sda9
    8    10    1024 sda10
    8    11    768 sda11
    8    12    256 sda12
    8    13    9216 sda13
    8    14   15360 sda14
    8    15  3788800 sda15
  259    0   204800 sda16
  259    1   51200 sda17
  259    2  27004928 sda18
    8    16    4096 sdb
    8    32    4096 sdc
  253    0  1048576 vnswap0
  shell@zeroflte:/dev/block/platform/15570000.ufs $ ls -l by-name
  ls -l by-name
  lrwxrwxrwx ROOT   root       2015-03-12 00:21 BOOT -> /dev/block/sda5
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 BOTA0 -> /dev/block/sda1
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 BOTA1 -> /dev/block/sda2
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 CACHE -> /dev/block/sda16
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 DNT -> /dev/block/sda10
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 EFS -> /dev/block/sda3
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 HIDDEN -> /dev/block/sda17
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 OTA -> /dev/block/sda7
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 PARAM -> /dev/block/sda4
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 PERSDATA -> /dev/block/sda13
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 PERSISTENT -> /dev/block/sda11
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 RADIO -> /dev/block/sda8
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 recovery -> /dev/block/sda6
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 SBFS -> /dev/block/sda14
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 STEADY -> /dev/block/sda12
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 SYSTEM -> /dev/block/sda15
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 TOMBSTONES -> /dev/block/sda9
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 USERDATA -> /dev/block/sda18
  
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Tags:
 2. mokhoanhanh

  mokhoanhanh Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  4
  cái này dùng để làm gì vậy anh
   
 3. 242119

  242119 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  77
  Đã được thích:
  0
  tks anh đã chia sẽ !
   
Đang tải...