1. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
  Dismiss Notice
 1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Administrative

  Bài viết:
  3,940
  Đã được thích:
  5,168
  Parttion layout Galaxy S7:
  Mã:
  ~ # ls -l /dev/block/platform/155a0000.ufs/by-name/
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 BOOT -> /dev/block/sda5
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 BOTA0 -> /dev/block/sda1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 BOTA1 -> /dev/block/sda2
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 CACHE -> /dev/block/sda15
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 CPEFS -> /dev/block/sdd1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 CP_DEBUG -> /dev/block/sda17
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 DNT -> /dev/block/sda10
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 EFS -> /dev/block/sda3
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 HIDDEN -> /dev/block/sda16
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 OTA -> /dev/block/sda7
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 PARAM -> /dev/block/sda4
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 PERSDATA -> /dev/block/sda13
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 PERSISTENT -> /dev/block/sda11
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 RADIO -> /dev/block/sda8
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 RECOVERY -> /dev/block/sda6
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 STEADY -> /dev/block/sda12
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 SYSTEM -> /dev/block/sda14
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 TOMBSTONES -> /dev/block/sda9
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 USERDATA -> /dev/block/sda18
  
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết mới nhất
  Bài viết được quan tâm nhiều
  adown thích bài này.
 2. nvthd94

  nvthd94 Registed user

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
Đang tải...