1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. thuandiennang

  thuandiennang Th.Viên Premium

  Bài viết:
  874
  Đã được thích:
  580
  HTC Sensation XE (PG5813001) Treo logo, Up RUU 3.33.707.106 Tiếng việt ok


  C:\adb>cmd
  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

  C:\adb>fastboot getvar all
  INFOversion: 0.5
  INFOversion-bootloader: 1.27.0000
  INFOversion-baseband: N/A
  INFOversion-cpld: None
  INFOversion-microp: None
  INFOversion-main: 3.33.401.6
  INFOserialno: HT245V803649
  INFOimei: 35961---3827
  INFOproduct: pyramid
  INFOplatform: HBOOT-8260
  INFOmodelid: PG5813001
  INFOcidnum: 11111111
  INFObattery-status: good
  INFObattery-voltage: 3755mV
  INFOpartition-layout: Generic
  INFOsecurity: off
  INFObuild-mode: SHIP
  INFOboot-mode: FASTBOOT
  INFOcommitno-bootloader: 617f0a98
  INFOhbootpreupdate: 11
  INFOgencheckpt: 0
  all: Done!

  C:\adb>fastboot oem rebootRUU
  ... INFOStart Verify: 0
  INFOStart Verify: 0
  INFOerase sector 130560 ~ 131071 (512)
  OKAY

  C:\adb>fastboot flash zip D:\HTC\HTC_SENSATION_XE_(PYRAMID_LE)\RUU_PYRAMID_LE_IC
  S_35_S_hTC_Asia_WWE_3.33.707.106_Radio_11.76A.3504.00U.zip
  sending 'zip' (441232 KB)... OKAY
  writing 'zip'... INFOzip header checking...
  INFOshift signature_size for header checking...
  INFOzip info parsing...
  INFOchecking model ID...
  INFOchecking custom ID...
  INFOstart image[hboot] unzipping for pre-update check...
  INFOstart image[hboot] flushing...
  INFO[RUU]WP,hboot,0
  INFO[RUU]WP,hboot,100
  FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)

  C:\adb>fastboot flash zip D:\HTC\HTC_SENSATION_XE_(PYRAMID_LE)\RUU_PYRAMID_LE_IC
  S_35_S_hTC_Asia_WWE_3.33.707.106_Radio_11.76A.3504.00U.zip
  < waiting for device >
  sending 'zip' (441232 KB)... OKAY
  writing 'zip'... INFOzip header checking...
  INFOshift signature_size for header checking...
  INFOzip info parsing...
  INFOchecking model ID...
  INFOchecking custom ID...
  INFOstart image[boot] unzipping & flushing...
  INFO[RUU]UZ,boot,0
  INFO[RUU]UZ,boot,24
  INFO[RUU]UZ,boot,44
  INFO[RUU]UZ,boot,64
  INFO[RUU]UZ,boot,85
  INFO[RUU]UZ,boot,100
  INFO[RUU]WP,boot,0
  INFO[RUU]WP,boot,99
  INFO[RUU]WP,boot,100
  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...
  INFO[RUU]WP,system,12
  INFO[RUU]WP,system,14
  INFO[RUU]WP,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,17
  INFO[RUU]UZ,system,18
  ---

  INFO[RUU]UZ,radio,78
  INFO[RUU]UZ,radio,83
  INFO[RUU]UZ,radio,92
  INFO[RUU]UZ,radio,98
  INFO[RUU]UZ,radio,100
  INFO[RUU]WP,radio,0
  INFO[RUU]WP,radio,73
  INFO[RUU]WP,radio,100
  INFOstart image[rcdata] unzipping & flushing...
  INFO[RUU]UZ,rcdata,0
  INFO[RUU]WP,rcdata,0
  OKAY

  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader... FAILED (status read failed (Too many links))

  C:\adb>fastboot getvar all
  INFOversion: 0.5
  INFOversion-bootloader: 1.29.0000
  INFOversion-baseband: 11.24A.3504.31_M
  INFOversion-cpld: None
  INFOversion-microp: None
  INFOversion-main: 3.33.707.106
  INFOserialno: HT245V803649
  INFOimei: 3596--3827
  INFOproduct: pyramid
  INFOplatform: HBOOT-8260
  INFOmodelid: PG5813001
  INFOcidnum: 11111111
  INFObattery-status: good
  INFObattery-voltage: 3766mV
  INFOpartition-layout: Generic
  INFOsecurity: off
  INFObuild-mode: SHIP
  INFOboot-mode: FASTBOOT
  INFOcommitno-bootloader: 705f86f6
  INFOhbootpreupdate: 11
  INFOgencheckpt: 0
  all: Done!

  C:\adb>
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết mới nhất
  Tags:
Đang tải...