1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  [​IMG]

  Nguyên liêu:
  cần 2 file sau
  framework-res.apk: /system/framework/framework-res.apk
  SystemUI.apk: /system/app/SystemUI.apk

  Phần 1: Làm việc với framework-res.apk
  B1: Bung file bằng apktool
  Mã:
  apktool if framework-res.apk
  apktool d framework-res.apk
  
  B2: Sửa file sau: res/values/dimens.xml
  Mã:
  <dimen name="thumbnail_height">280.0dip</dimen>
  <dimen name="thumbnail_width">160.0dip</dimen>
  B3: Đóng gói framework-res.apk
  Mã:
  apktool b framework-res
  Phần 1: Làm việc với SystemUI.apk
  B1: Bung SystemUI.apk
  Mã:
  apktool d SystemUI.apk
  B2: Sửa các file xml
  - res/values/bools.xml
  sửa
  Mã:
  <bool name="config_recents_thumbnail_image_fits_to_xy">false</bool>
  thành
  Mã:
  <bool name="config_recents_thumbnail_image_fits_to_xy">true</bool>
  - res/values/strings.xml
  Thêm dòng này ở cuối
  Mã:
  <string name="recent_apps_title">Recent Apps</string>
  - res/values-vi/strings.xml
  Thêm dòng này ở cuối
  Mã:
  <string name="recent_apps_title">Ứng dụng thường chạy</string>
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  - /res/layout/status_bar_no_recent_apps.xml
  Đổi phần android:textColor="@*android:color/white"
  Mã:
  <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/white" android:gravity="center_horizontal" android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_no_recent_apps" />
  - /res/layout/status_bar_expanded_header.xml
  Sửa phần:
  Mã:
  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="@drawable/notification_header_bg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:baselineAligned="false">
  Thành:
  Mã:
  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:baselineAligned="false">
  - /res/layout-land/status_bar_recent_item.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="15.0dip" android:layout_marginRight="15.0dip" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:layout_width="137.0dip" android:layout_height="217.0dip" android:layout_marginTop="10.0dip" android:layout_marginBottom="20.0dip" />
      </FrameLayout>
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="50.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="5.0dip" android:layout_marginTop="10.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="35.0dip" android:maxHeight="35.0dip" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_label_text_size" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="70.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_toRightOf="@id/app_icon" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:visibility="gone" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_text_fading_edge_length" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="40.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  - /res/layout-land/status_bar_recent_panel.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.recent.RecentsPanelView android:id="@id/recents_root" android:background="@drawable/sense_land" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" systemui:recentItemLayout="@layout/status_bar_recent_item"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
    <View android:id="@id/recents_transition_background" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
    <FrameLayout android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="#00000000" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentBottom="true">
      <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|right|center" android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_scroll_fading_edge_length" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginRight="@dimen/status_bar_recents_right_glow_margin" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
        <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" />
      </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
      <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="5.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
      <ImageView android:layout_gravity="top|right|center" android:id="@id/recents_clear" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_notify_clear" />
    </FrameLayout>
    <include android:id="@id/recents_no_apps" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" layout="@layout/status_bar_no_recent_apps" />
  </com.android.systemui.recent.RecentsPanelView>
  - /res/layout-port/status_bar_recent_item.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="15.0dip" android:layout_marginRight="15.0dip" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="305.0dip" android:layout_marginTop="15.0dip" android:layout_marginBottom="15.0dip" />
      </FrameLayout>
      <View android:id="@id/recents_callout_line" android:background="@drawable/recents_callout_line" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="1.0dip" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="3.0dip" android:layout_marginRight="3.0dip" android:layout_toLeftOf="@id/app_thumbnail" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentLeft="true" />
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="57.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_width" android:maxHeight="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_height" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_label_text_size" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginTop="7.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_icon" android:layout_alignParentBottom="true" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_text_fading_edge_length" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="40.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  -/res/layout-port/status_bar_recent_panel.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.recent.RecentsPanelView android:id="@id/recents_root" android:background="@drawable/sense_port" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" systemui:recentItemLayout="@layout/status_bar_recent_item"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
    <View android:id="@id/recents_transition_background" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
    <FrameLayout android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="#00000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerVertical="true">
      <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|left|center" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginRight="0.0dip" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
        <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
      </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
      <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="43.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
      <ImageView android:layout_gravity="top|right|center" android:id="@id/recents_clear" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_notify_clear" />
    </FrameLayout>
    <include android:id="@id/recents_no_apps" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" layout="@layout/status_bar_no_recent_apps" />
  </com.android.systemui.recent.RecentsPanelView>

  @hauhau
  @vandieutotvandieutot
  @thehuynh1982thehuynh1982
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết được quan tâm nhiều
  Lần sửa cuối: 18 Tháng 3 2014
  Tags:
 2. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  Tiếp tục

  B3: Sửa các file smali
  - smali/com/android/systemui/recent/RecentsPanelView.smali
  Tìm đến hàm:
  Mã:
  .method private updateThumbnail(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;Landroid/graphics/Bitmap;ZZ)V
  
  -
  - nội dung hàm
  -
  .end method
  Thay bằng
  Mã:
  .method private updateThumbnail(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;Landroid/graphics/Bitmap;ZZ)V
    .locals 30
    .parameter "h"
    .parameter "thumbnail"
    .parameter "show"
    .parameter "anim"
  
    .prologue
    .line 1409
    if-eqz p2, :cond_4
  
    .line 1413
    const/16 v26, 0x4
  
    .line 1414
    .local v26, reflectionGap:I
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v6
  
    .line 1415
    .local v6, width:I
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v24
  
    .line 1417
    .local v24, height:I
    new-instance v8, Landroid/graphics/Matrix;
  
    invoke-direct {v8}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
    .line 1418
    .local v8, matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    const/high16 v3, 0x3f80
  
    const/high16 v4, -0x4080
  
    invoke-virtual {v8, v3, v4}, Landroid/graphics/Matrix;->preScale(FF)Z
  
    .line 1420
    const/4 v4, 0x0
  
    mul-int/lit8 v3, v24, 0x2
  
    div-int/lit8 v5, v3, 0x3
  
    div-int/lit8 v7, v24, 0x3
  
    const/4 v9, 0x0
  
    move-object/from16 v3, p2
  
    invoke-static/range {v3 .. v9}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;IIIILandroid/graphics/Matrix;Z)Landroid/graphics/Bitmap;
  
    move-result-object v27
  
    .line 1421
    .local v27, reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    div-int/lit8 v3, v24, 0x3
  
    add-int v3, v3, v24
  
    sget-object v4, Landroid/graphics/Bitmap$Config;->ARGB_8888:Landroid/graphics/Bitmap$Config;
  
    invoke-static {v6, v3, v4}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(IILandroid/graphics/Bitmap$Config;)Landroid/graphics/Bitmap;
  
    move-result-object v23
  
    .line 1423
    .local v23, bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    new-instance v9, Landroid/graphics/Canvas;
  
    move-object/from16 v0, v23
  
    invoke-direct {v9, v0}, Landroid/graphics/Canvas;-><init>(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
    .line 1424
    .local v9, canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    const/4 v3, 0x0
  
    const/4 v4, 0x0
  
    const/4 v5, 0x0
  
    move-object/from16 v0, p2
  
    invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1425
    new-instance v14, Landroid/graphics/Paint;
  
    invoke-direct {v14}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
    .line 1426
    .local v14, defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    const/4 v10, 0x0
  
    move/from16 v0, v24
  
    int-to-float v11, v0
  
    int-to-float v12, v6
  
    add-int/lit8 v3, v24, 0x4
  
    int-to-float v13, v3
  
    invoke-virtual/range {v9 .. v14}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1427
    const/4 v3, 0x0
  
    add-int/lit8 v4, v24, 0x4
  
    int-to-float v4, v4
  
    const/4 v5, 0x0
  
    move-object/from16 v0, v27
  
    invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1429
    new-instance v25, Landroid/graphics/Paint;
  
    invoke-direct/range {v25 .. v25}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
    .line 1430
    .local v25, paint:Landroid/graphics/Paint;
    new-instance v15, Landroid/graphics/LinearGradient;
  
    const/16 v16, 0x0
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v17, v0
  
    const/16 v18, 0x0
  
    invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v19, v0
  
    const v20, 0x70ffffff
  
    const v21, 0xffffff
  
    sget-object v22, Landroid/graphics/Shader$TileMode;->CLAMP:Landroid/graphics/Shader$TileMode;
  
    invoke-direct/range {v15 .. v22}, Landroid/graphics/LinearGradient;-><init>(FFFFIILandroid/graphics/Shader$TileMode;)V
  
    .line 1433
    .local v15, shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    move-object/from16 v0, v25
  
    invoke-virtual {v0, v15}, Landroid/graphics/Paint;->setShader(Landroid/graphics/Shader;)Landroid/graphics/Shader;
  
    .line 1434
    new-instance v3, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;
  
    sget-object v4, Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;->DST_IN:Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;
  
    invoke-direct {v3, v4}, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;-><init>(Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;)V
  
    move-object/from16 v0, v25
  
    invoke-virtual {v0, v3}, Landroid/graphics/Paint;->setXfermode(Landroid/graphics/Xfermode;)Landroid/graphics/Xfermode;
  
    .line 1435
    const/16 v17, 0x0
  
    move/from16 v0, v24
  
    int-to-float v0, v0
  
    move/from16 v18, v0
  
    int-to-float v0, v6
  
    move/from16 v19, v0
  
    invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v20, v0
  
    move-object/from16 v16, v9
  
    move-object/from16 v21, v25
  
    invoke-virtual/range {v16 .. v21}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1438
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    move-object/from16 v0, v23
  
    invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
    .line 1442
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    if-eqz v3, :cond_0
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v4
  
    if-ne v3, v4, :cond_0
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v4
  
    if-eq v3, v4, :cond_1
  
    .line 1445
    :cond_0
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget-boolean v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mFitThumbnailToXY:Z
  
    if-eqz v3, :cond_5
  
    .line 1446
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    const/high16 v4, 0x41c8
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setRotationY(F)V
  
    .line 1455
    :cond_1
    :goto_0
    if-eqz p3, :cond_3
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/view/View;->getVisibility()I
  
    move-result v3
  
    if-eqz v3, :cond_3
  
    .line 1456
    if-eqz p4, :cond_2
  
    .line 1457
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget-object v4, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mContext:Landroid/content/Context;
  
    const v5, 0x7f04000f
  
    invoke-static {v4, v5}, Landroid/view/animation/AnimationUtils;->loadAnimation(Landroid/content/Context;I)Landroid/view/animation/Animation;
  
    move-result-object v4
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setAnimation(Landroid/view/animation/Animation;)V
  
    .line 1460
    :cond_2
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    const/4 v4, 0x0
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setVisibility(I)V
  
    .line 1462
    :cond_3
    move-object/from16 v0, p2
  
    move-object/from16 v1, p1
  
    iput-object v0, v1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    .line 1464
    .end local v6     #width:I
    .end local v8     #matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    .end local v9     #canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    .end local v14     #defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    .end local v15     #shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    .end local v23     #bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    .end local v24     #height:I
    .end local v25     #paint:Landroid/graphics/Paint;
    .end local v26     #reflectionGap:I
    .end local v27     #reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    :cond_4
    return-void
  
    .line 1448
    .restart local v6   #width:I
    .restart local v8   #matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    .restart local v9   #canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    .restart local v14   #defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    .restart local v15   #shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    .restart local v23   #bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    .restart local v24   #height:I
    .restart local v25   #paint:Landroid/graphics/Paint;
    .restart local v26   #reflectionGap:I
    .restart local v27   #reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    :cond_5
    new-instance v29, Landroid/graphics/Matrix;
  
    invoke-direct/range {v29 .. v29}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
    .line 1449
    .local v29, scaleMatrix:Landroid/graphics/Matrix;
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mThumbnailWidth:I
  
    int-to-float v3, v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v4
  
    int-to-float v4, v4
  
    div-float v28, v3, v4
  
    .line 1450
    .local v28, scale:F
    move-object/from16 v0, v29
  
    move/from16 v1, v28
  
    move/from16 v2, v28
  
    invoke-virtual {v0, v1, v2}, Landroid/graphics/Matrix;->setScale(FF)V
  
    .line 1451
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    sget-object v4, Landroid/widget/ImageView$ScaleType;->MATRIX:Landroid/widget/ImageView$ScaleType;
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setScaleType(Landroid/widget/ImageView$ScaleType;)V
  
    .line 1452
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    move-object/from16 v0, v29
  
    invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageMatrix(Landroid/graphics/Matrix;)V
  
    goto :goto_0
  .end method
  B4: Copy file ảnh này vào drawable-xhdpi
  https://www.dropbox.com/s/ebk8u7traq8mh3i/drawable-nodpi.zip

  Xong rồi nhé, đóng gói thôi
  B5: Đóng gói SystemUI.apk
  Mã:
  apktool b SystemUI
  B6: Copy 2 file framework-res.apk và SystemUI.apk trở lại máy, khởi động lại máy và thưởng thức

  [​IMG]
   
  Lần sửa cuối: 14 Tháng 3 2014
 3. Thành Mũm

  Thành Mũm Th.Viên Premium

  Bài viết:
  406
  Đã được thích:
  252
 4. phuocthien35

  phuocthien35 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  12
  Bác đóng lại zip cho ae lun đi . em mún làm lắm mà ko có lap bác ơi. Huhuhu chán ghê
   
  Lần sửa cuối bởi quản trị viên: 15 Tháng 3 2014
  dokyson thích bài này.
 5. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  Mỗi máy nó 1 khác mà, đóng zip kiểu gì
  Gửi từ A870 SphinX
   
  phuocthien35 thích bài này.
 6. phuocthien35

  phuocthien35 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  12
  Cùng là 870 mà bác
   
 7. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  870 nhưng sphinx khác, S,L,K khác nhau đó :D
   
  phuocthien35 thích bài này.
 8. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  Có vọc cho 830 đc hem bác
   
  Sói Xám thích bài này.
 9. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  Được chứ cụ ơi, tất cả các máy SKY từ bé đến nhớn :D
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 10. phuocthien35

  phuocthien35 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  12
  Mình đang dùng rom SphinX.V2 trên bản L nak bác. Ak wifi yếu hơn V1.1 bác ơi còn lại thì rất tuyệt vời
   
 11. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  s2ngheohd9x thích bài này.
 12. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  a @dokysondokyson ơi bc này hơi kho hiểu
  - /res/layout/status_bar_no_recent_apps.xml
  Đổi phần android:textColor="@*android:color/white"
  Mã:
  <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/white
   
 13. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  Đổi cái chữ sau color/ thành white em
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 14. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  OK ANH
   
 15. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  ở dòng này trùng thì sao ạ bác
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  trong ids.xml của em nó có dòng này thì tahy kiểu gì a
  <item type="id" name="recents_transition_background">false</item>
   
 16. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  xóa bỏ dòng đó, thêm 3 dòng của @dokysondokyson vào dưới cùng
   
  Sói Xáms2ngheohd9x thích bài này.
 17. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  Ok tks bác.để lusc khác thử chứ em k có pc.hehe
   
 18. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  Anh em săp tới ra ROM chứ nhỉ
   
  sinhs2ngheohd9x thích bài này.
 19. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  Rom gì vậy anh.sphinx v2 ạ.
   
 20. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  a ơi chỗ này code thay vào có phải thiếu dấu > cuối dòng không
   
 21. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,136
  Uh, anh sửa lại rồi mà
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 22. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  ưm thấy sai làm mãi ko dc.đi dò thấy thiếu.ý em là không có cái dó.hay phải thêm vào
   
 23. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  Sai gì bạn không đẹp hả

  Sent from my IM-A870 using Tapatalk
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 24. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  không ạ.em là mãi k build lại đc
   
 25. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  mà cái dòng em nói trên là sửa vứt cái dấu > đi hay do code a son đưa thiếu ạ
   
 26. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  Ah. Đóng gói dc chưa. Chụp cái lỗi đưa cho @ dokyson coi là ok hết à

  Sent from my IM-A870 using Tapatalk
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 27. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  do chỗ đó sai lên chưa đc.em đang làm lại.hihi
   
 28. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  Cụ @dokysondokyson xem hộ em cái. Cái logo nhỏ làm sao cho nó chính giữa dòng chữ ở dưới nhỉ uploadfromtaptalk1395137404426.jpg

  Sent from my IM-A870 using Tapatalk
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 29. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  chỗ này của em có dòng này nhưng nó hơi khác dòng đầu tiên của bác @dokysondokyson tí bác xưm dùm em làm gì vơí nó ạ
  của em đây a
  <item type="id" name="recents_transition_background">false</item>
   
 30. mrcuong215

  mrcuong215 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  151
  Đã được thích:
  76
  có chỗ thiếu ">" thêm vào là đc
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
Đang tải...