1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !

NGÔI NHÀ VIỆT CỦA SKY A840

Thảo luận trong 'SKY A840' bắt đầu bởi vuongsky.vn, 3 Tháng 4 2013.

 1. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Cùng nắm nà treo nogo thui thím, kụ sky dính 2nhát rùi :D.
  E quên sù cái mã đó rùi qemu.hw.mainkeys=1 nhỳ các kụ, các thím :confused:

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 2. Nhóc Victim

  Nhóc Victim Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,480
  Đã được thích:
  1,475
  Vụ gì mà dám vs ko dám thế các cụ. Các cụ tổ chức cướp kho bạc chính phủ à :(

  Gửi từ IM-A850SP của tôi
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 3. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  phá máy đi vì dùng mãi nó đíu hỏng:p
   
  Nhóc Victim1303 thích bài này.
 4. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Hờ hờ cả tắm như hôm lọ ạ thím :D
  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 5. Nhóc Victim

  Nhóc Victim Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,480
  Đã được thích:
  1,475
  Ngon. Cụ phá đi rồi cho iêm cái main về iêm lấy cái Cam vs con Công suất 3G :p

  Gửi từ IM-A850SP của tôi
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 6. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Ko được có vẻ kụ boy đã can thiệp vào rùi thêm dòng đó vào lên thanh ảo :confused: [​IMG]

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  Nhóc Victimboykinhdi thích bài này.
 7. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  bác nào muốn tự ngâm cứu thì làm nhé các file của sony z thì mai e sẽ cấp cho các bác:p
  Guide
  How to add XperiaZ lockscreen to Samsung based rom. I use stock rom 4.1.2 for this guide.

  This is my method to mod XperiaZ lockscreen for Samsung based rom. This guide assume you already familiar with apktool/baksmali/smali process.

  Required tools
  1)Apktool and baksmali/smali program
  2)7zip
  3)Notepad ++

  Required files from XperiaZ rom
  1)UxpNxtLockScreen.apk (need to be modified)
  2)WallpaperPicker.apk
  3)com.sonyericsson.navigationbar_impl.jar from system/framework
  4)SoMADigitLight.ttf from system/fonts
  5)customization folder from system/etc
  6)com.sonyericsson.navigationbar.xml from system/etc/permissions
  7)XperiaZ framework-res.apk & SemcGenericUxpRes.apk from system/framework
  8)XperiaZ android.policy.jar (for source code)

  I already packed Item 1-6 into flashable zipfile as “main mod”. Download at OP. You can skip to step 2 if you want to use my main mod.

  Step 1
  1)Install XperiaZ frameworks in apktool
  2)Decompile UxpNxtLockScreen.apk with apktool.
  3)Find smali/com/sonyericsson/lockscreen/uxpnxt/UxpNxtLockScreen.smali and open it up
  4)Find invoke-virtual {v0}, Landroid/telephony/TelephonyManager;->isIccInvalidCard()Z
  5)Samsung framework doesn’t support this method. So
  6)Change it to invoke-virtual {v0}, Landroid/telephony/TelephonyManager;->hasIccCard()Z
  That’s it, recompile it with apktool


  Step2
  1)Decompile XperiaZ android.policy.jar with baksmali/smali program
  2)From the output, go to smali/com/android/internal/policy/impl and copy ExtendedKeyguardScreen.smali and ExternalLockScreen.smali
  3)ExternalLockScreen.smali need to be modified to prevent package validation
  4)I’m sure there is easy way to turn package validation off but here’s what I did:

  Find invoke-static {p0, v4}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName[​IMG]Z
  Delete the red one

  Code:
  .line 238
  sget-object v9, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->sLockScreenInfoLock:Ljava/util/concurrent/locks/Lock;

  invoke-interface {v9}, Ljava/util/concurrent/locks/Lock;->unlock()V

  .line 241 if-nez v4, :cond_2

  .line 242
  invoke-static {p0}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->getExternalLockScreenPackage(Landroid/content/Context;)Landroid/content/ComponentName;

  move-result-object v4

  .line 246 :cond_2 invoke-static {p0, v4}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName;)Z move-result v8 .line 250 if-eqz v8, :cond_3

  .line 251
  invoke-virtual {v4}, Landroid/content/ComponentName;->getPackageName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v9​
  Find .method private static validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName[​IMG]Z
  Delete the red one

  Code:
  .method private static validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName;)Z
  .locals 4
  .parameter "context"
  .parameter "info"

  .prologue
  const/4 v1, 0x0

  .line 131
  if-eqz p1, :cond_0

  invoke-virtual {p1}, Landroid/content/ComponentName;->getClassName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v2

  if-eqz v2, :cond_0

  invoke-virtual {p1}, Landroid/content/ComponentName;->getPackageName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v2

  if-nez v2, :cond_1 .line 132 :cond_0 const-string v2, "ExternalLockScreen" const-string v3, "External lockscreen name and package info has not been set correctly!" invoke-static {v2, v3}, Landroid/util/Log;->w(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I
  .line 147
  :goto_0
  return v1

  .line 140
  :cond_1
  invoke-virtual {p0}, Landroid/content/Context;->getPackageManager()Landroid/content/pm/PackageManager;

  move-result-object v0

  .line 141
  .local v0, pm:Landroid/content/pm/PackageManager;
  const-string v2, "com.sonyericsson.permission.EXTERNAL_LOCKSCREEN"

  invoke-virtual {p1}, Landroid/content/ComponentName;->getPackageName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v3

  invoke-virtual {v0, v2, v3}, Landroid/content/pm/PackageManager;->checkPermission(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I

  move-result v2

  if-nez v2, :cond_2

  .line 143
  const/4 v1, 0x1

  goto :goto_0

  .line 146 :cond_2 const-string v2, "ExternalLockScreen" const-string v3, "Validation of external lockscreen failed!!" invoke-static {v2, v3}, Landroid/util/Log;->w(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I goto :goto_0
  .end method​
  That's it. Save it.


  Step 3
  1)Next extract your phone/rom android.policy.jar and decompile it with baksmali/smali program. From the output, copy and paste the ExtendedKeyguardScreen.smali and the modified ExternalLockScreen.smali to smali/com/android/internal/policy/impl
  2)Then open smali/com/android/internal/policy/impl/ LockPatternKeyguardView.smali. Add the codes (highlighted in blue) and amend the codes (highlighted in green) as below

  Code:
  .field private mHasDialog:Z

  .field mInfoCallback:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardUpdateMonitor$InfoCallbackImpl;

  .field private mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z

  .field private mIsTalkbackDrvModeOn:Z​
  Find # virtual methods.method public cleanUp()V

  Code:

  # virtual methods
  .method public cleanUp()V
  .locals 2

  .prologue
  const/4 v1, 0x0

  const/4 v0, 0x0 iput-boolean v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z

  .line 1096
  iget-object v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mLockScreen:Landroid/view/View;​

  Find .method createLockScreen()Landroid/view/View;

  Code:
  .prologue
  iget-object v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mContext:Landroid/content/Context; iget-object v2, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mKeyguardScreenCallback:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback; invoke-static {v1, v2}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->getLockScreen(Landroid/content/Context;Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback;)Landroid/view/View; move-result-object v0 .local v0, lockView:Landroid/view/View; if-eqz v0, :cond_1 const/4 v1, 0x1 :goto_0 iput-boolean v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z .line 1038 iget-boolean v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z if-nez v1, :cond_0

  .line 1268
  new-instance v0, Lcom/android/internal/policy/impl/sec/LockScreen;

  .end local v0 #lockView:Landroid/view/View;
  iget-object v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mContext:Landroid/content/Context;

  iget-object v2, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mConfiguration:Landroid/content/res/Configuration;

  iget-object v3, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mLockPatternUtils:Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;

  iget-object v4, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mUpdateMonitor:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardUpdateMonitor;

  iget-object v5, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mKeyguardScreenCallback:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback;

  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Lcom/android/internal/policy/impl/sec/LockScreen;->(Landroid/content/Context;Landroid/content/res/Configuration;Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardUpdateMonitor;Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback;)V

  .line 1274
  .restart local v0 #lockView:Landroid/view/View;
  :cond_0
  invoke-direct {p0, v0}, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->initializeTransportControlView(Landroid/view/View;)V

  .line 1275
  return-object v0

  :cond_1 const/4 v1, 0x0 goto :goto_0
  .end method​
  That's it. Recompile it and push it together with all the required files (item1 - item6) mentioned above into your phone and reboot.
   
  thienhavotac07, Nhóc Victim1303 thích bài này.
 8. aaaaa

  aaaaa Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  25
  mấy bác dạo này k việt hóa rom mới nữa àk?
   
  boykinhdi thích bài này.
 9. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  bản VEGA S5 GALAXY PRO (VER 216) ko fix dc tổng đài vs tn dài hả bác Vương :( e gửi hoài ko dc. ai biết giúp e với.
   
 10. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  E gởi tổng đài nào a thử cái xem chưa gởi bao giờ nên ko bít..a cũng gà xá xị đây...:D:D

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 11. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  e dùng Vietnamobile soạn TK gửi 123 để kiểm tra tài khoản mà nó báo sai cú pháp ko thôi :(
   
  boykinhdi thích bài này.
 12. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Gà xá xị bắc gọi nà gà gì a ui :D

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 13. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  E muốn full màn hình hã...đưa a cái mẽo đê.cho e cái lày cài apk bt thôi ko cần set buit bít j cã....chĩ 1 cái tít ô sờ ki ngay....:D:D

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 14. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Oki, thím e cũng nghịch tý ợ
  Pxduong2g@gmail.com

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 15. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Thế a xài vina có kiễm tra ni được ko ta?....:eek::eek:

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 16. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  èo...sao dc a :( còn viết 1 tn dài a test chưa?
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 17. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  gà tre đây mà:D
   
  1303 thích bài này.
 18. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  thienhavotac07boykinhdi thích bài này.
 19. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Chéc mẽo đi e nhưng nhớ cài cái app navi ẩn trước nhá.cài xong vào app a gởi tít vào dòng ...disable nav bar.full screen.nhá rồi rì bút máy là oki.nhá....:D:D

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  Huynh Tuan Phong, 1303boykinhdi thích bài này.
 20. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  1303 thích bài này.
 21. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Chỉ khoãng 145kt đến 160kt thôi...nhưng a ko viết tin dài bao giờ nên ko cần mấy.....a gởi đi. Rùi nè mà chưa thấy trã nời.....[​IMG]

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  1303boykinhdi thích bài này.
 22. stri

  stri Th.Viên Premium

  Bài viết:
  153
  Đã được thích:
  147
  Thế bác lại thôi ko làm khóa màn hình nũa ah, bay h e mò thì làm bao h moi xong hix.
   
  boykinhdi thích bài này.
 23. quangcon1980

  quangcon1980 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  89
  Đã được thích:
  67
  boykinhdi thích bài này.
 24. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  có chứ mai làm lại cái khác khi nào làm đc thì thôi:D
   
 25. stri

  stri Th.Viên Premium

  Bài viết:
  153
  Đã được thích:
  147
  Hiii cóa thế chứ, e tưởng bị bỏ rơi hii
   
  boykinhdi thích bài này.
 26. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  a mạng khác nó ko tl đâu. a thử tổng đài nào free của mạng a thử.
   
 27. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  các cụ mần tiếp e về ăn cơm tối đã
  iem ko có máy để làm nên cụ nào làm chuột bạch thì ới iem nhá để e còn biết mà gọi
   
  1303 thích bài này.
 28. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  E cũng gửi tốt, cái lày của e còn 80kt :confused::D.
  Meo của e chưa thấy gì kụ ui

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
 29. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Ko tìm được cái khóa a ôi.....:eek::eek:

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  1303 thích bài này.
 30. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Đã nhận được meo rùi kụ, mù cái navi sáng nà navi lào ợ a ui

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
Đang tải...