?

Bạn biết tới và mua thẻ DATA tại SIÊU THỊ 3G như thế nào? Có Uy Tín K? Hỗ trợ ra sao?

 1. Bạn bè đã mua và giới thiệu.

  50.0%
 2. Tìm kiếm Google

  50.0%
 3. Trên các 4Room.

  0 vote(s)
  0.0%
 4. Nhận đc link Spam.

  0 vote(s)
  0.0%
 5. Úy tín - Tận tình - Chuyên nghiệp

  50.0%
 6. Phục vụ bình thường.

  0 vote(s)
  0.0%
 7. Chưa mua thử.

  0 vote(s)
  0.0%
 8. Lừa đảo.

  0 vote(s)
  0.0%
Multiple votes are allowed.
 1. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  up
   
 2. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppppp
   
 3. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
 4. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppp
   
 5. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppppu
   
 6. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppp
   
 7. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppp
   
 8. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
 9. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
 10. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  up
   
 11. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
 12. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upup
   
 13. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  up
   
 14. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppppppp
   
 15. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppp
   
 16. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uuuuuo
   
 17. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppp
   
 18. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
   
 19. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppp
   
 20. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppppppppppp
   
 21. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppppppp
   
 22. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppppppppppppp
   
 23. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
   
 24. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppppppppppppp
   
 25. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppp
   
 26. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppppppppppppp
   
 27. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppppppp
   
 28. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  upppppppppp
   
 29. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  up
   
 30. ongdung1986

  ongdung1986 Th.Viên Chính Thức

  Messages:
  295
  Likes Received:
  2
  uppppppppppppppp
   
Loading...