1. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
  Dismiss Notice
 1. opskylg

  opskylg Th.Viên chính thức

  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  2
  BAO DA - ỐP LƯNG, VIỀN, SẠC, MIẾNG DÁN MÀN HÌNH
  CHO ĐT LG CÁC LOẠI SAU:

  www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  ------
  ỐP LƯNG LG G3 - DẺO -NEKEDA - KOREA
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]

  ----------------
  ỐP LƯNG LG G3 - DẺO -MERCURY - KOREA
  GIÁ : 140K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ---------------------
  ỐP LƯNG LG G3 - ANTI SHOCK - KOREA
  GIÁ : 200K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:


  [​IMG]
  --------------------

  BAO DA CAO CẤP LG G3 - DA PU + CASE NHỰA CỨNG - MISOZO - KOREA
  GIÁ : 250K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  ----------------

  BAO DA CHÍNH HÃNG LG G3 - DA PU + CASE NHỰA CỨNG - KOREA
  GIÁ : 520K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -------------

  BAO DA CAOCẤP LG G3 - DA PU + CASE NHỰA CỨNG - KOREA
  GIÁ : 250K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  ------------------------
  KÍNH CƯỜNG LỰC CAO CẤP LG G3 / G3 ISAI - HIỆU OKMORE
  GIÁ :120K

  :D:D:D:D

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  -
  [​IMG]


  ỐP LƯNG NEKEDA - KOREA - LG GPRO 2 - DẺO SẦN -
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ---------------
  ỐP LƯNG LG GPRO 2 - CỨNG - TRONG - BEPAK - TAIWAN
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  ---------------------
  BAO DA DOANH NHÂN LG GPRO 2 - DA PU + CASE DẺO - DAILY VEW KOREA
  GIÁ : 250K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -------------------
  BAO DA LG GPRO 2 - DA PU + CASE CỨNG - VIVA WINDOW-KOREA
  GIÁ : 250K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ------
  KÍNH CƯỜNG LỰC CAO CẤP -OKMORE
  GIÁ : 120K

  [​IMG]
  www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ----------------------
  BAO DA LG G FLEX - DẺO - FORYOU - KOREA
  GIÁ : 200K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ---------------------

  LG G2 / F320
  ------

  ỐP LƯNG LG G2 - DẺO - TRONG - MERCURY - KOREA
  GIÁ : 140K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ----------------------
  ỐP LƯNG NEKEDA - KOREA - LG G 2 - DẺO SẦN -
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com


  [​IMG]
  ------------------
  ỐP LƯNG LG G 2 - [MERCURY - KOREA - DẺO LÁNG
  GIÁ : 140K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ----------------
  ỐP LƯNG LG G 2 -
  MISOZO - KOREA - DẺO LÁNG
  GIÁ : 70K
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -----------------
  ỐP LƯNG LG G2 - ANTI SHOCK - KOREA
  GIÁ : 200K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:


  [​IMG]
  --------------

  ỐP LƯNG LG G 2 - TRONG SUỐT - HONGKONG
  GIÁ : 90K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ------------------
  BAO DA LG G 2 - DA PU- CASE CỨNG - ZOOTIM VIEW -KOREA
  GIÁ : 230K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  --------------------------
  BAO DA LG G 2 - DA PU- CASE CỨNG - VIVA WINDOW -KOREA
  GIÁ : 230K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ----------------------
  BAO DA LG G 2 - DA PU- CASE DẺO - VIVACE - KOREA

  GIÁ : 180K

  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  ------------------------
  KÍNH CƯỜNG LƯC CHO LG G2 - OKMORE

  GIÁ : 120K

  [​IMG]
  -------------------
  LG GX / F310
  ---------


  ỐP LƯNG LG GX - DẺO -MERCURY - KOREA
  GIÁ : 140K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]

  --------------------------

  ỐP LƯNG LG GX - DẺO -MISOZO - KOREA
  GIÁ : 70K
  ;)
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com


  [​IMG]
  --------------------------
  BAO DA DOANH NHAN LG GX - DA PU - DAILY VIEW - KOREA
  GIÁ : 250K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com


  [​IMG]
  -----------------------
  BAO DA LG G 2 - DA PU- CASE CỨNG - VIVA WINDOW -KOREA
  GIÁ : 230K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  -----------------

  LG VU 3 / F300

  ----------------------

  ỐP LƯNG LG VU 3 - DẺO -MISOZO - KOREA
  GIÁ : 70K
  ;)
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -----------------

  ỐP LƯNG LG VU 3 - DẺO SẦN -NEKEDA- KOREA
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -------------

  BAO DA CAO CẤP LG VU 3 - DA PU + CASE NHỰA CỨNG - ZOOTIM VIEW - KOREA
  GIÁ : 220K
  TẶNG DÁN MÀN HÌNH

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  -----------------------

  BAO DA CAO CẤP LG VU 3 - DA PU + CASE NHỰA CỨNG - DOUBLE VIEW - KOREA
  GIÁ : 220K

  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  ------------------------------

  LG LTE 3 / F260
  ---------

  ỐP LƯNG LG LTE 3 - DẺO -MISOZO - KOREA
  GIÁ : 70K
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com


  [​IMG]
  -------------------------
  KÍNH CƯỜNG LỰC CAO CẤP OKMORE CHO LG LTE 3
  GIÁ: 120K

  [​IMG]
  -----------------
  LG G PRO / F240
  ---------

  ỐP LƯNG LG GPRO - DẺO -MISOZO - KOREA
  GIÁ : 70K
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com


  [​IMG]
  -------------------------
  ỐP LƯNG LG GPRO - DẺO -MERCURY - KOREA
  GIÁ : 140K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com


  [​IMG]
  ----------------

  ỐP LƯNG LG GPRO - DẺO SẦN -NEKEDA- KOREA
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  -----------------

  BAO DA GPRO - DOUBLE VIEW - KOREA
  GIÁ : 230K

  [​IMG]
  -------------

  BAO DA LG GPRO - DA PU + CASE CỨNG - VIVA WINDOW-KOREA
  GIÁ : 250K;):mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI:www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  --------

  KÍNH CƯỜNG LỰC CAO CẤP OKMORE CHO LG LTE 3
  GIÁ: 120K

  [​IMG]
  -------------------------
  LG GK / F220
  ---------

  ỐP LƯNG LG GK - DẺO -MISOZO - KOREA
  GIÁ : 70K
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -----------------------
  BAO DA LG GK - DẺO -FORYOU - KOREA
  GIÁ : 200K
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -----------------------------
  KÍNH CƯỜNG LỰC CAO CẤP OKMORE CHO LG GK - F220
  GIÁ: 120K

  [​IMG]
  -----------------

  LG VU 2 / F200
  ----------------------

  ỐP LƯNG LG VU 2 - DẺO -MISOZO - KOREA
  GIÁ : 70K
  ;)
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  -----------------

  ỐP LƯNG LG VU 2 - DẺO SẦN -NEKEDA- KOREA
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]

  -----------------------
  BAO DA CAO CẤP LG VU 2 - DA PU + CASE NHỰA CỨNG - DOUBLE VIEW - KOREA
  GIÁ : 220K

  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]
  ----------------------------
  BAO DA LG VU 2 - CỨNG -MERCURY - KOREA
  GIÁ : 220K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:
  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com

  [​IMG]


  ------------------------------

  LG G / F180
  ------

  ỐP LƯNG LG G - DẺO -NEKEDA - KOREA
  GIÁ : 120K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  --------------------
  ỐP LƯNG LG G - DẺO -MERCURY - KOREA
  GIÁ : 140K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  -----------------
  ỐP LƯNG LG G - DẺO - FORYOU - KOREA
  GIÁ : 180K
  ;)TẶNG DÁN MÀN HÌNH:mad:

  XEM THÊM MÀU TẠI: www.oplunghanquoc.com
  [​IMG]
  ------------
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Lần sửa cuối: 2 Tháng 2 2015
  Tags:
 2. opskylg

  opskylg Th.Viên chính thức

  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  2
  Hôm nay có ỐP LƯNG GALAXY NOTE 4 EDGE - RINGKE FLEX- Giá 270k
  [​IMG]
   
  Lần sửa cuối: 2 Tháng 2 2015
 3. opskylg

  opskylg Th.Viên chính thức

  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  2
  Hôm nay có hàng hot : ỐP LƯNG GALAXY NOTE 4 EDGE - RINGKE FLEX-
  Giá 270k

  [​IMG]
   
  Lần sửa cuối: 2 Tháng 2 2015
 4. opskylg

  opskylg Th.Viên chính thức

  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  2
  Hôm nay
  Bao da Galaxy Note Edge Original đã có hàng
  Giá 300.000
  LH: 0903035545
  Màu: Hồng , Đen, hồng đậm ( hot pink)
  Hình em nó:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Lần sửa cuối: 2 Tháng 2 2015
 5. opskylg

  opskylg Th.Viên chính thức

  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  2
  Tặng ốp S-line khi mua bao da trị giá 300k
   

Users found this page by searching for:

 1. ốp lưng lg g3

Đang tải...