1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,180

  Thông tin phân vùng by-name của Xiaomi Mi 5

  Mã:
  root@gemini:/ # ls -l /dev/block/platform/soc/624000.ufshc/by-name
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 aboot -> /dev/block/sde23
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 abootbak -> /dev/block/sde24
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 apdp -> /dev/block/sde5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk1 -> /dev/block/sda3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk10 -> /dev/block/sdf2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk11 -> /dev/block/sdf4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk12 -> /dev/block/sdf6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk2 -> /dev/block/sda8
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk3 -> /dev/block/sda10
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk4 -> /dev/block/sdd2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk5 -> /dev/block/sdd5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk6 -> /dev/block/sde4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk7 -> /dev/block/sde29
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk8 -> /dev/block/sde30
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk9 -> /dev/block/sde40
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bluetooth -> /dev/block/sde26
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 boot -> /dev/block/sde36
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cache -> /dev/block/sda13
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cdt -> /dev/block/sdd3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib -> /dev/block/sde19
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib64 -> /dev/block/sde21
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib64bak -> /dev/block/sde22
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlibbak -> /dev/block/sde20
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cust -> /dev/block/sde38
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 ddr -> /dev/block/sdd4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devcfg -> /dev/block/sda4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devcfgbak -> /dev/block/sda5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devinfo -> /dev/block/sde1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dip -> /dev/block/sde25
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dpo -> /dev/block/sde2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dsp -> /dev/block/sde32
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 frp -> /dev/block/sda7
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 fsc -> /dev/block/sdf1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 fsg -> /dev/block/sde28
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 hyp -> /dev/block/sde13
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 hypbak -> /dev/block/sde14
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keymaster -> /dev/block/sde17
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keymasterbak -> /dev/block/sde18
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keystore -> /dev/block/sda6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 lksecapp -> /dev/block/sde7
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 lksecappbak -> /dev/block/sde8
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 logo -> /dev/block/sde31
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 mdtp -> /dev/block/sde34
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 misc -> /dev/block/sda9
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modem -> /dev/block/sde35
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modemst1 -> /dev/block/sdf3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modemst2 -> /dev/block/sdf5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 msadp -> /dev/block/sde6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 oops -> /dev/block/sda11
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 persist -> /dev/block/sda12
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 pmic -> /dev/block/sde9
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 pmicbak -> /dev/block/sde10
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 recovery -> /dev/block/sde37
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 reserve -> /dev/block/sdd1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 rpm -> /dev/block/sde11
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 rpmbak -> /dev/block/sde12
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 sec -> /dev/block/sde3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 splash -> /dev/block/sde33
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 ssd -> /dev/block/sda1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 sti -> /dev/block/sde27
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 switch -> /dev/block/sda2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 system -> /dev/block/sde39
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 tz -> /dev/block/sde15
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 tzbak -> /dev/block/sde16
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 userdata -> /dev/block/sda14
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 xbl -> /dev/block/sdb1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 xblbak -> /dev/block/sdc1
  
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết mới nhất
 2. micro77

  micro77 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Cảm ơn bạn rất nhiều cho các thông tin. :)
   
 3. MobileCity

  MobileCity Th.Viên Premium

  Bài viết:
  2,932
  Đã được thích:
  887
  Mong bác Manh_it sớm có ROM cho em này xiaomi mi5s
   
Đang tải...