1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,180

  Thông tin phần vùng Xioami Redmi 3S (by-name)

  Mã:
  ~ # ls -l /dev/block/platform/soc/7824900.sdhci/by-name
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 DDR -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 aboot -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 abootbak -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 apdp -> /dev/block/mmcblk0p45
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 boot -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cache -> /dev/block/mmcblk0p25
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlib -> /dev/block/mmcblk0p39
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlib64 -> /dev/block/mmcblk0p41
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlib64bak -> /dev/block/mmcblk0p42
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlibbak -> /dev/block/mmcblk0p40
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 config -> /dev/block/mmcblk0p29
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cust -> /dev/block/mmcblk0p48
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 devcfg -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 devcfgbak -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 devinfo -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 dip -> /dev/block/mmcblk0p33
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 dpo -> /dev/block/mmcblk0p47
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 dsp -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 fsc -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 fsg -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 keymaster -> /dev/block/mmcblk0p43
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 keymasterbak -> /dev/block/mmcblk0p44
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 keystore -> /dev/block/mmcblk0p28
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 limits -> /dev/block/mmcblk0p31
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 lksecapp -> /dev/block/mmcblk0p37
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 lksecappbak -> /dev/block/mmcblk0p38
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 mcfg -> /dev/block/mmcblk0p36
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 mdtp -> /dev/block/mmcblk0p34
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 misc -> /dev/block/mmcblk0p27
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 modem -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 mota -> /dev/block/mmcblk0p32
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 msadp -> /dev/block/mmcblk0p46
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 oem -> /dev/block/mmcblk0p30
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 persist -> /dev/block/mmcblk0p26
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 recovery -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 rpm -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 sbl1bak -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 sec -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 splash -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 ssd -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 syscfg -> /dev/block/mmcblk0p35
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 system -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 tz -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 tzbak -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 userdata -> /dev/block/mmcblk0p49
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
Đang tải...