1. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
  Dismiss Notice

Thông tin phân vùng G4

Thảo luận trong 'LG G4' bắt đầu bởi MạnhIT, 2 Tháng 5 2015.

 1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Administrative

  Bài viết:
  3,943
  Đã được thích:
  5,173
  Credit @hoangnova@hoangnova

  Thông tin phân vùng LG G4 - F500, D818


  Có thêm một đống phân vùng mà chưa rõ tác dụng là gì ?!

  adb shell ls -la /dev/block/platform/f9824900.sdhci/by-name

  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 DDR -> /dev/block/mmcblk0p30
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 aboot -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 abootbak -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 apdp -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 boot -> /dev/block/mmcblk0p38
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 cache -> /dev/block/mmcblk0p54
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 carrier -> /dev/block/mmcblk0p47
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 devinfo -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 dpo -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 drm -> /dev/block/mmcblk0p40
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 eksst -> /dev/block/mmcblk0p33
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 encrypt -> /dev/block/mmcblk0p32
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 eri -> /dev/block/mmcblk0p43
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 factory -> /dev/block/mmcblk0p49
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 felica -> /dev/block/mmcblk0p48
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 fota -> /dev/block/mmcblk0p51
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 fsc -> /dev/block/mmcblk0p27
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 fsg -> /dev/block/mmcblk0p26
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 grow -> /dev/block/mmcblk0p56
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 hyp -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 hypbak -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 keystore -> /dev/block/mmcblk0p29
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 laf -> /dev/block/mmcblk0p37
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 limits -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 misc -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 modem -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p25
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 mpt -> /dev/block/mmcblk0p42
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 msadp -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 operatorlogging -> /dev/block/mmcblk0p46
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 persist -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 persistent -> /dev/block/mmcblk0p35
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 pmic -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 pmicbak -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 raw_resources -> /dev/block/mmcblk0p44
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 raw_resourcesbak -> /dev/block/mmcblk0p45
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 rct -> /dev/block/mmcblk0p34
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 recovery -> /dev/block/mmcblk0p39
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 rpm -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 sbl1bak -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 sdi -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 sdibak -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 sec -> /dev/block/mmcblk0p31
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 sns -> /dev/block/mmcblk0p41
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 spare1 -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 spare2 -> /dev/block/mmcblk0p36
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 spare3 -> /dev/block/mmcblk0p50
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 spare4 -> /dev/block/mmcblk0p52
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 ssd -> /dev/block/mmcblk0p28
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 system -> /dev/block/mmcblk0p53
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 tz -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 tzbak -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-02 19:51 userdata -> /dev/block/mmcblk0p55
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết mới nhất
  G4 F500L có bị đột tử không ?
  G4 F500L có bị đột tử không ? bởi quyet_tv, 15 Tháng 11 2016 lúc 17:45
  Bài viết được quan tâm nhiều
  G4 F500L có bị đột tử không ?
  G4 F500L có bị đột tử không ? bởi quyet_tv, 15 Tháng 11 2016 lúc 17:45
  LG G4 nhận sim nhưng ko có sóng .
  LG G4 nhận sim nhưng ko có sóng . bởi vanteo68, 8 Tháng 11 2016 lúc 00:37
  Tags:
Đang tải...