1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. ngochuygsm

  ngochuygsm Th.Viên Premium

  Bài viết:
  722
  Đã được thích:
  321
  Ở đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực tiếp để tải về RedSn0w,
  Một công cụ phát hành bởi nhóm iPhone Dev-Team để jailbreak iPhone, iPad, và iPod Touch.  RedSn0w 0.9.15b3 (Mac) redsn0w_mac_0.9.15b3.zip
  RedSn0W 0.9.15b3 (Windows) redsn0w_win_0.9.15b3.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.15b2 (Mac) redsn0w_mac_0.9.15b2.zip
  RedSn0W 0.9.15b2 (Windows) redsn0w_win_0.9.15b2.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.15b1 (Mac) redsn0w_mac_0.9.15b1.zip
  RedSn0W 0.9.15b1 (Windows) redsn0w_win_0.9.15b1.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.14b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.14b2.zip
  RedSn0w 0.9.14b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.14b2.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.14b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.14b1.zip
  RedSn0w 0.9.14b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.14b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.13dev2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.13dev2.zip
  RedSn0w 0.9.13dev2 (Windows): redsn0w_win_0.9.13dev2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.13dev1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.13dev1.zip
  RedSn0w 0.9.13dev1 (Windows): redsn0w_win_0.9.13dev1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.12b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.12b2.zip
  RedSn0w 0.9.12b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.12b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.12b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.12b1.zip
  RedSn0w 0.9.12b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.12b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b4 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b2.zip
  RedSn0w 0.9.11b4 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b2.zip
  RedSn0w 0.9.11b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b2.zip
  RedSn0w 0.9.11b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b1.zip
  RedSn0w 0.9.11b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b8b (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b8b.zip
  RedSn0w 0.9.10b8b (Windows): redsn0w_win_0.9.10b8b.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b8 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b8.zip
  RedSn0w 0.9.10b8 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b8.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b7 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b7.zip
  RedSn0w 0.9.10b7 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b7.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b6 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b6.zip
  RedSn0w 0.9.10b6b (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b6b.zip
  RedSn0w 0.9.10b6 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b6.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b5c (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b5c.zip
  RedSn0w 0.9.10b5c (Windows): redsn0w_win_0.9.10b5c.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b5b (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b5b.zip
  RedSn0w 0.9.10b5b (Windows): redsn0w_win_0.9.10b5b.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b5 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b5.zip
  RedSn0w 0.9.10b5 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b5.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b4 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b4.zip
  RedSn0w 0.9.10b4 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b4.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b3.zip
  RedSn0w 0.9.10b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b3.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b2.zip
  RedSn0w 0.9.10b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b1.zip
  RedSn0w 0.9.10b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b9d (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b9d.zip
  RedSn0w 0.9.9b9d (Windows): redsn0w_win_0.9.9b9d.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b9 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b9.zip
  RedSn0w 0.9.9b9 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b9.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b8 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b8.zip
  RedSn0w 0.9.9b8 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b8.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b7 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b7.zip
  RedSn0w 0.9.9b7 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b7.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b6 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b6.zip
  RedSn0w 0.9.9b6 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b6.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b5 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b5.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b3.zip
  RedSn0w 0.9.9b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b3.zip
  RedSn0w 0.9.9b3a (Windows): redsn0w_win_0.9.9b3a.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b2.zip
  RedSn0w 0.9.9b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b1.zip
  RedSn0w 0.9.9b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b7b (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b7b.zip
  RedSn0w 0.9.8b7b (Windows): redsn0w_win_0.9.8b7b.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b7 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b7.zip
  RedSn0w 0.9.8b7 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b7.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b6 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b6.zip
  RedSn0w 0.9.8b6 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b6.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b5 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b5.zip
  RedSn0w 0.9.8b5 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b5.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b4 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b4.zip
  RedSn0w 0.9.8b4 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b4.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b3.zip
  RedSn0w 0.9.8b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b3.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b2.zip
  RedSn0w 0.9.8b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b1.zip
  RedSn0w 0.9.8b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b1.zip
  ------------------------------------------------------------

  RedSn0w 0.9.6rc19 (Mac): redsn0w_mac_0.9.6rc19.zip
  RedSn0w 0.9.6rc19 (Windows): redsn0w_win_0.9.6rc19.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.6rc16 (Mac): redsn0w_mac_0.9.6rc16.zip
  RedSn0w 0.9.6rc16 (Windows): redsn0w_win_0.9.6rc16.zip
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết được quan tâm nhiều
  Tags:
  daohoa24 thích bài này.
 2. daohoa24

  daohoa24 Sony Xperia Th.Viên Premium

  Bài viết:
  471
  Đã được thích:
  357
  tềnh hềnh là 6.1.3 và 6.1.4 JBU chưa anh ơi :D
   
 3. ngochuygsm

  ngochuygsm Th.Viên Premium

  Bài viết:
  722
  Đã được thích:
  321
  tềnh hềnh là chưa có :D
   
  daohoa24 thích bài này.
 4. anh3saigon

  anh3saigon Thành Viên Mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  o chạy
   
 5. duygiangmobile76

  duygiangmobile76 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  4
  bác ơi có tool jai cho ios 7.1.1 ko ạ?
   
 6. tangdt

  tangdt Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  5
  thanks bác quá tốt
   
Đang tải...