1. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
  Dismiss Notice
 1. ngochuygsm

  ngochuygsm Th.Viên chính thức

  Bài viết:
  722
  Đã được thích:
  321
  Ở đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực tiếp để tải về RedSn0w,
  Một công cụ phát hành bởi nhóm iPhone Dev-Team để jailbreak iPhone, iPad, và iPod Touch.  RedSn0w 0.9.15b3 (Mac) redsn0w_mac_0.9.15b3.zip
  RedSn0W 0.9.15b3 (Windows) redsn0w_win_0.9.15b3.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.15b2 (Mac) redsn0w_mac_0.9.15b2.zip
  RedSn0W 0.9.15b2 (Windows) redsn0w_win_0.9.15b2.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.15b1 (Mac) redsn0w_mac_0.9.15b1.zip
  RedSn0W 0.9.15b1 (Windows) redsn0w_win_0.9.15b1.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.14b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.14b2.zip
  RedSn0w 0.9.14b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.14b2.zip
  -----------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.14b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.14b1.zip
  RedSn0w 0.9.14b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.14b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.13dev2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.13dev2.zip
  RedSn0w 0.9.13dev2 (Windows): redsn0w_win_0.9.13dev2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.13dev1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.13dev1.zip
  RedSn0w 0.9.13dev1 (Windows): redsn0w_win_0.9.13dev1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.12b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.12b2.zip
  RedSn0w 0.9.12b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.12b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.12b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.12b1.zip
  RedSn0w 0.9.12b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.12b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b4 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b2.zip
  RedSn0w 0.9.11b4 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b2.zip
  RedSn0w 0.9.11b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b2.zip
  RedSn0w 0.9.11b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.11b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.11b1.zip
  RedSn0w 0.9.11b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.11b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b8b (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b8b.zip
  RedSn0w 0.9.10b8b (Windows): redsn0w_win_0.9.10b8b.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b8 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b8.zip
  RedSn0w 0.9.10b8 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b8.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b7 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b7.zip
  RedSn0w 0.9.10b7 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b7.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b6 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b6.zip
  RedSn0w 0.9.10b6b (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b6b.zip
  RedSn0w 0.9.10b6 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b6.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b5c (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b5c.zip
  RedSn0w 0.9.10b5c (Windows): redsn0w_win_0.9.10b5c.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b5b (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b5b.zip
  RedSn0w 0.9.10b5b (Windows): redsn0w_win_0.9.10b5b.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b5 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b5.zip
  RedSn0w 0.9.10b5 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b5.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b4 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b4.zip
  RedSn0w 0.9.10b4 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b4.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b3.zip
  RedSn0w 0.9.10b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b3.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b2.zip
  RedSn0w 0.9.10b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.10b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.10b1.zip
  RedSn0w 0.9.10b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.10b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b9d (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b9d.zip
  RedSn0w 0.9.9b9d (Windows): redsn0w_win_0.9.9b9d.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b9 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b9.zip
  RedSn0w 0.9.9b9 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b9.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b8 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b8.zip
  RedSn0w 0.9.9b8 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b8.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b7 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b7.zip
  RedSn0w 0.9.9b7 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b7.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b6 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b6.zip
  RedSn0w 0.9.9b6 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b6.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b5 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b5.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b3.zip
  RedSn0w 0.9.9b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b3.zip
  RedSn0w 0.9.9b3a (Windows): redsn0w_win_0.9.9b3a.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b2.zip
  RedSn0w 0.9.9b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.9b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.9b1.zip
  RedSn0w 0.9.9b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.9b1.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b7b (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b7b.zip
  RedSn0w 0.9.8b7b (Windows): redsn0w_win_0.9.8b7b.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b7 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b7.zip
  RedSn0w 0.9.8b7 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b7.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b6 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b6.zip
  RedSn0w 0.9.8b6 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b6.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b5 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b5.zip
  RedSn0w 0.9.8b5 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b5.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b4 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b4.zip
  RedSn0w 0.9.8b4 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b4.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b3 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b3.zip
  RedSn0w 0.9.8b3 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b3.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b2 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b2.zip
  RedSn0w 0.9.8b2 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b2.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.8b1 (Mac): redsn0w_mac_0.9.8b1.zip
  RedSn0w 0.9.8b1 (Windows): redsn0w_win_0.9.8b1.zip
  ------------------------------------------------------------

  RedSn0w 0.9.6rc19 (Mac): redsn0w_mac_0.9.6rc19.zip
  RedSn0w 0.9.6rc19 (Windows): redsn0w_win_0.9.6rc19.zip
  ------------------------------------------------------------
  RedSn0w 0.9.6rc16 (Mac): redsn0w_mac_0.9.6rc16.zip
  RedSn0w 0.9.6rc16 (Windows): redsn0w_win_0.9.6rc16.zip
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Tags:
  daohoa24 thích bài này.
 2. daohoa24

  daohoa24 Sony Xperia Điều Hành Viên

  Bài viết:
  471
  Đã được thích:
  357
  tềnh hềnh là 6.1.3 và 6.1.4 JBU chưa anh ơi :D
   
 3. ngochuygsm

  ngochuygsm Th.Viên chính thức

  Bài viết:
  722
  Đã được thích:
  321
  tềnh hềnh là chưa có :D
   
  daohoa24 thích bài này.
 4. anh3saigon

  anh3saigon Registed user

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  o chạy
   
 5. duygiangmobile76

  duygiangmobile76

  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  4
  bác ơi có tool jai cho ios 7.1.1 ko ạ?
   
 6. tangdt

  tangdt

  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  5
  thanks bác quá tốt
   
Đang tải...