1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !
 1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,182

  Rom MIUI Android 6.0 cho Xiaomi Redmi Note 3 PRO


  Link download:
  http://bigota.d.miui.com/6.4.20/miui_HMNote3Pro_6.4.20_9c4349fdae_6.0.zip

  Link dự phòng (Google): https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B1DrpHuf2iFqb2h5OHJGUnRfbkU&export=download


  Hướng dẫn up Rom MIUI Android 6.0 Redmi Note 3 PRO :

  Đã cài TWRP
  - Download về cho vô bộ nhớ máy
  - Vào TWRP
  - Wipe data/cache
  - Flash file Rom
  - Flash tiếp SuperSU 2.71
  - Reboot
  Done ! :3

  File flash qua Miflash đang build...


  Thông tin build.prop bản bản Rom MIUI V6.4.20 Android 6.0 Redmi Note 3 PRO:
  Mã:
  # begin build properties
  # autogenerated by buildinfo.sh
  ro.build.id=MMB29M
  ro.build.display.id=MMB29M
  ro.build.version.incremental=6.4.20
  ro.build.version.sdk=23
  ro.build.version.preview_sdk=0
  ro.build.version.codename=REL
  ro.build.version.all_codenames=REL
  ro.build.version.release=6.0.1
  ro.build.version.security_patch=2016-04-01
  ro.build.version.base_os=
  ro.build.date=Wed Apr 20 00:35:44 CST 2016
  ro.build.date.utc=1461083744
  ro.build.type=user
  ro.build.user=builder
  ro.build.host=qh-miui-ota-offline21
  ro.build.tags=release-keys
  ro.build.flavor=kenzo-user
  ro.product.model=kenzo
  ro.product.brand=Xiaomi
  ro.product.name=kenzo
  ro.product.device=kenzo
  ro.product.board=msm8952
  ro.build.version.internal=
  ro.build.version.external=
  ro.build.display.hardware=
  # ro.product.cpu.abi and ro.product.cpu.abi2 are obsolete,
  # use ro.product.cpu.abilist instead.
  ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
  ro.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
  ro.product.locale=zh-CN
  ro.wifi.channels=
  ro.board.platform=msm8952
  # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
  ro.build.product=kenzo
  # Do not try to parse description, fingerprint, or thumbprint
  ro.build.description=kenzo-user 6.0.1 MMB29M 6.4.20 release-keys
  ro.build.fingerprint=Xiaomi/kenzo/kenzo:6.0.1/MMB29M/6.4.20:user/release-keys
  ro.build.characteristics=nosdcard nosdcard
  ro.build.network.type=
  ro.build.project=
  ro.build.version.bsp=0.2.5_160419
  ro.build.hardware.version=D2-2
  persist.service.logd.enable=
  ro.build.versiontype=
  # end build properties
  #
  # from device/qcom/kenzo/system.prop
  #
  #
  # system.prop for msm8952
  #
  
  rild.libpath=/vendor/lib64/libril-qc-qmi-1.so
  rild.libargs=-d /dev/smd0
  persist.rild.nitz_plmn=
  persist.rild.nitz_long_ons_0=
  persist.rild.nitz_long_ons_1=
  persist.rild.nitz_long_ons_2=
  persist.rild.nitz_long_ons_3=
  persist.rild.nitz_short_ons_0=
  persist.rild.nitz_short_ons_1=
  persist.rild.nitz_short_ons_2=
  persist.rild.nitz_short_ons_3=
  ril.subscription.types=RUIM
  DEVICE_PROVISIONED=1
  # Start in cdma mode
  ro.telephony.default_network=22
  persist.sys.ssr.enable_ramdumps=1
  persist.sys.ssr.restart_level=modem
  persist.dbg.volte_avail_ovr=1
  persist.dbg.vt_avail_ovr=1
  persist.radio.redir_party_num=0
  persist.radio.force_on_dc=true
  persist.radio.NO_STAPA=1
  persist.radio.cs_srv_type=1
  
  debug.sf.hw=0
  debug.egl.hw=0
  persist.hwc.mdpcomp.enable=true
  debug.mdpcomp.logs=0
  dalvik.vm.heapsize=36m
  dev.pm.dyn_samplingrate=1
  persist.demo.hdmirotationlock=false
  debug.enable.sglscale=1
  persist.hwc.downscale_threshold=1.15
  
  #ro.hdmi.enable=true
  #tunnel.decode=true
  #tunnel.audiovideo.decode=true
  #lpa.decode=false
  #lpa.use-stagefright=true
  #persist.speaker.prot.enable=false
  qcom.hw.aac.encoder=true
  
  #
  # system props for the cne module
  #
  persist.cne.feature=1
  # enable nsrm --huanbin add
  persist.dpm.feature=7
  persist.dpm.nsrm.bkg.evt=16251
  persist.sys.dpmd.nsrm=3
  
  #system props for the MM modules
  media.msm8956hw=0
  mm.enable.smoothstreaming=true
  av.debug.disable.pers.cache=true
  mmp.enable.3g2=true
  media.aac_51_output_enabled=true
  
  #codecs:(PARSER_)AAC AC3 AMR_NB AMR_WB ASF AVI DTS FLV 3GP 3G2 MKV MP2PS MP2TS MP3 OGG QCP WAV FLAC AIFF APE
  mm.enable.qcom_parser=1048575
  
  # Additional buffers shared between Camera and Video
  vidc.enc.dcvs.extra-buff-count=2
  
  #Audio voice concurrency related flags
  voice.playback.conc.disabled=true
  voice.record.conc.disabled=false
  voice.voip.conc.disabled=true
  #Decides the audio fallback path during voice call, deep-buffer and fast are the two allowed fallback paths now.
  voice.conc.fallbackpath=deep-buffer
  
  #parser input buffer size(256kb) in byte stream mode
  audio.parser.ip.buffer.size=262144
  #
  # system props for the data modules
  #
  ro.use_data_netmgrd=true
  persist.data.netmgrd.qos.enable=true
  persist.data.mode=concurrent
  
  #system props for time-services
  persist.timed.enable=true
  
  #
  # system prop for opengles version
  #
  # 196608 is decimal for 0x30000 to report major/minor versions as 3/0
  # 196609 is decimal for 0x30001 to report major/minor versions as 3/1
  ro.opengles.version=196609
  
  # System property for cabl
  ro.qualcomm.cabl=2
  
  #
  # System props for telephony
  # System prop to turn on CdmaLTEPhone always
  telephony.lteOnCdmaDevice=1
  
  #
  # System props for bluetooh
  # System prop to turn on hfp client
  bluetooth.hfp.client=1
  
  #Simulate sdcard on /data/media
  #
  persist.fuse_sdcard=true
  
  #
  #snapdragon value add features
  #
  ro.qc.sdk.audio.ssr=false
  ##fluencetype can be "fluence" or "fluencepro" or "none"
  ro.qc.sdk.audio.fluencetype=fluence
  persist.audio.fluence.voicecall=true
  persist.audio.fluence.voicerec=true
  persist.audio.fluence.speaker=true
  # xuke @ 20151201
  persist.audio.fluence.audiorec=false
  # xuke @ 20151106  To support fluence mode by single MIC.
  persist.audio.fluence.spk.mono=true
  #Set for msm8952
  tunnel.audio.encode = false
  #Buffer size in kbytes for compress offload playback
  audio.offload.buffer.size.kb=64
  #Minimum duration for offload playback in secs
  audio.offload.min.duration.secs=30
  #Enable offload audio video playback by default
  audio.offload.video=false
  
  #Enable PCM offload by default
  audio.offload.pcm.16bit.enable=false
  audio.offload.pcm.24bit.enable=false
  
  #Enable audio track offload by default
  audio.offload.track.enable=false
  
  #Enable music through deep buffer
  audio.deep_buffer.media=true
  
  #Enable downsampling for multi-channel content > 48Khz
  audio.playback.mch.downsample=true
  
  #enable voice path for PCM VoIP by default
  use.voice.path.for.pcm.voip=true
  
  #System property for FM transmitter
  ro.fm.transmitter=false
  # Dirac    Begin
  #enable dirac effect for speaker
  persist.audio.dirac.speaker=true
  # Dirac    End
  #enable dsp gapless mode by default
  audio.offload.gapless.enabled=true
  
  #multi offload
  audio.offload.multiple.enabled=false
  
  #enable pbe effects
  audio.safx.pbe.enabled=true
  #property for AudioSphere Post processing
  audio.pp.asphere.enabled=false
  
  #Set composition for USB
  # persist.sys.usb.config=diag,serial_smd,rmnet_ipa,adb
  
  #Set read only default composition for USB
  ro.sys.usb.default.config=diag,serial_smd,rmnet_ipa,adb
  
  #property to enable user to access Google WFD settings
  persist.debug.wfd.enable=1
  #property to enable VDS WFD solution
  persist.hwc.enable_vds=1
  
  #selects CoreSight configuration to enable
  persist.debug.coresight.config=stm-events
  
  #property for vendor specific library
  ro.vendor.at_library=libqti-at.so
  ro.vendor.gt_library=libqti-gt.so
  
  #property to enable narrow search range for video encoding
  vidc.enc.narrow.searchrange=1
  
  #property to enable fingerprint
  persist.qfp=false
  
  #min/max cpu in core control
  ro.core_ctl_min_cpu=2
  ro.core_ctl_max_cpu=4
  
  #property to enable DS2 dap
  audio.dolby.ds2.enabled=true
  
  #HWUI properties
  ro.hwui.texture_cache_size=72
  ro.hwui.layer_cache_size=48
  ro.hwui.r_buffer_cache_size=8
  ro.hwui.path_cache_size=32
  ro.hwui.gradient_cache_size=1
  ro.hwui.drop_shadow_cache_size=6
  ro.hwui.texture_cache_flushrate=0.4
  ro.hwui.text_small_cache_width=1024
  ro.hwui.text_small_cache_height=1024
  ro.hwui.text_large_cache_width=2048
  ro.hwui.text_large_cache_height=2048
  
  #Enable B service adj transition by default
  ro.sys.fw.bservice_enable=true
  ro.sys.fw.bservice_limit=5
  ro.sys.fw.bservice_age=5000
  
  # Enable Delay Service Restart
  ro.am.reschedule_service=true
  
  #Trim properties
  ro.sys.fw.use_trim_settings=true
  ro.sys.fw.empty_app_percent=50
  ro.sys.fw.trim_empty_percent=100
  ro.sys.fw.trim_cache_percent=100
  ro.sys.fw.trim_enable_memory=2147483648
  
  #Optimal dex2oat threads for faster app installation
  ro.sys.fw.dex2oat_thread_count=4
  
  # set cutoff voltage to 3200mV
  ro.cutoff_voltage_mv=3200
  
  #set the debug configuration for 8956/76
  persist.debug.8976.config=true
  
  #force HAL1 for below packages
  camera.hal1.packagelist=com.skype.raider,com.google.android.talk
  
  #properties for limiting preview size in camera
  camera.display.umax=1920x1080
  camera.display.lmax=1280x720
  
  #low power mode for camera
  camera.lowpower.record.enable=1
  
  #enable game colocation feature
  sched.colocate.enable=1
  
  # button jack mode & switch    xuke @ 20151208  Import patch for headset button.
  persist.sys.button_jack_profile=volume
  persist.sys.button_jack_switch=0
  
  ro.build.device.ninur=64687
  #ad
  ro.qcom.ad=1
  ro.qcom.ad.calib.data=/data/misc/display/ad_calib.cfg
  
  #
  # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
  #
  ro.miui.ui.version.code=5
  ro.miui.ui.version.name=V7
  persist.sys.mcd_config_file=/system/etc/mcd_default.conf
  persist.sys.klo=on
  dalvik.vm.heapminfree=4m
  dalvik.vm.heapstartsize=16m
  dalvik.vm.heapgrowthlimit=192m
  dalvik.vm.heapsize=512m
  dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
  dalvik.vm.heapmaxfree=8m
  ro.carrier=unknown
  ro.vendor.extension_library=libqti-perfd-client.so
  persist.radio.sib16_support=1
  persist.radio.custom_ecc=1
  ro.frp.pst=/dev/block/bootdevice/by-name/config
  af.fast_track_multiplier=1
  audio_hal.period_size=192
  audio.offload.disable=1
  persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart
  dalvik.vm.isa.arm64.variant=generic
  dalvik.vm.isa.arm64.features=default
  dalvik.vm.isa.arm.variant=cortex-a53
  dalvik.vm.isa.arm.features=default
  net.bt.name=Android
  dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  ro.miui.has_real_blur=1
  ro.miui.has_handy_mode_sf=1
  persist.gps.qc_nlp_in_use=1
  persist.loc.nlp_name=com.qualcomm.location
  ro.gps.agps_provider=1
  persist.radio.calls.on.ims=0
  persist.radio.jbims=0
  persist.radio.csvt.enabled=false
  persist.radio.rat_on=combine
  persist.radio.mt_sms_ack=20
  ro.config.sms_received_sound=FadeIn.ogg
  ro.config.sms_delivered_sound=MessageComplete.ogg
  ro.com.android.mobiledata=false
  ro.product.manufacturer=Xiaomi
  ro.config.elder-ringtone=Angel.mp3
  keyguard.no_require_sim=true
  ro.com.android.dataroaming=false
  persist.sys.mitalk.enable=true
  ro.config.ringtone=Ring_Synth_04.ogg
  ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
  ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
  ro.product.cuptsm=XIAOMI|ESE|02|01
  persist.power.useautobrightadj=true
  persist.radio.apm_sim_not_pwdn=1
  qemu.hw.mainkeys=1
  ro.expect.recovery_id=0x64b93f714dc4a5a0e33c2a16a3b2b7004ffe1e6e000000000000000000000000
  
  
  import /system/vendor/default.prop
  
  import /system/vendor/vendor.prop
  
  import /system/vendor/power.prop
  
  
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Lần sửa cuối: 22 Tháng 4 2016
 2. thanghong

  thanghong Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
 3. tienquynh93

  tienquynh93 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  77
  Đã được thích:
  23
  không biết cập nhật có lên được không bác nhỉ, mà đây là bản nội địa à?
   
 4. daohoa24

  daohoa24 Sony Xperia Th.Viên Premium

  Bài viết:
  471
  Đã được thích:
  357
  6.0 không có gì hót :D
   
 5. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,182
  là android 6.0 thôi có gì hot đâu :v
   
  daohoa24 thích bài này.
 6. alybobo

  alybobo Thành Viên Mới

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Đang ở7.1.9 của bạn lên như thế nào đây #Manhit
   
 7. dolehoangtuan

  dolehoangtuan Th.Viên Premium

  Bài viết:
  237
  Đã được thích:
  89
  kakak. xiaomi dù lên 6.x thì cũng vậy.không có gì đặt biệt.
   
 8. Hongthai90

  Hongthai90 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Mình đang ở bản china custom 7.1.9.0.0 thì lên sao vậy..
   
 9. SilverWind

  SilverWind Thành Viên Mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Rom này ở đâu vậy anh, em check trên trang chủ vẫn 5.0 mà sao có link 6.0 còn link bigota vậy anh. Có rom cho Redmi Note 2 ko vậy
   
 10. kien 36885

  kien 36885 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  14
  Nói một câu thấy ngay sự nguy hiểm
   
  dolehoangtuan thích bài này.
 11. vgt

  vgt Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  ai test rồi cho ý kiến coi
   
  MạnhIT thích bài này.
Đang tải...