Category Archives: Tin Tức

Khắc phục wifi yếu trên điện thoại

Cách khắc phục lỗi wifi yếu trên điện thoại 1. Đối với nguyên nhân bắt nguồn từ thiết bị phát wifi Đối với nguyên nhân bắt nguồn từ thiết bị phát wifi khiến đường truyền wifi trở nên không ổn định, các bạn hãy thực hiện tắt thiết bị phát wifi này đi và bật…

Tổng hợp Tot và kdz firmware cho các dòng g2 f320 d802

Tổng hợp KDZ firmware cho LG F320 L S K và D802​ 1. KDZ firmware cho F320S: V11C: http://inclu.net:82/LG/LG G2/SKT/f320k11c_00.kdz/ V11K: http://main.develoid.com:81/lg/G2/firmware/F320S11K_00.kdz hoặc: http://inclu.net:82/LG/LG G2/sk g2 jellybean kdz/F320S11K_00.kdz V20A: http://main.develoid.com:81/lg/G2/firmware/F320S20A_00.kdz V20B: http://inclu.net:82/LG/LG G2/SKT/F320S20B_00.kdz/ V20G: http://inclu.net:82/LG/LG G2/SKT/F320S20G_00.kdz/ V21O: http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW318495432109876543213/F320S21O_00.kdz 2. KDZ firmware cho F320K: Full KDZ firmware cho F320K xem tại đây: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3250761860&uk=2080934886 V10I: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K10I_00.kdz V10K: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K10K_00.kdz V11C: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K11C_00.kdz V11K: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K11K_00.kdz Hoặc: http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW019785432109876543213/F320K11K_00.kdz hoặc: V20A: http://inclu.net:82/LG/LG…