ngvanthanhminh's Recent Activity

 1. ngvanthanhminh đã đăng chủ đề mới.

  Rom Global Android 7.0 ROM Galaxy Note 5 SM-N920R4 Fix All Auto Unlock

  Rom Global ROM Galaxy Note 5 SM-N920R4 Fix All Android 7.0 sẻ là bản ROM tiếp theo mà Minh Crazy mang đến cho mọi người ngày hôm nay....

  rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (1).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (2).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (3).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (4).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (5).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (6).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (7).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (8).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (9).png rom-global-sm-n920R4-fix-all-note-8-s8-plus-port-apps (1).jpg

  Diễn đàn: Galaxy Note 5 - Android Development

  21 Tháng 9 2017 lúc 14:10
 2. ngvanthanhminh đã trả lời vào chủ đề Rom Global Android 7.0 ROM Galaxy S6 Edge Plus SM-G928T T-Mobile Fix All.

  bạn vào quản lý ngôn ngữ nhập :) tải tiếng việt về là được mà

  20 Tháng 9 2017 lúc 20:29
 3. ngvanthanhminh đã đăng chủ đề mới.

  Rom Global Android 7.0 ROM Galaxy Note 5 SM-N920P Sprint Fix All Auto Unlock

  Rom Global ROM Galaxy Note 5 SM-N920P Sprint Fix All Android 7.0 sẻ là bản ROM tiếp theo mà Minh Crazy mang đến cho mọi người ngày hôm...

  rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port- (1).png rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port- (2).png rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port- (3).png rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port- (4).png rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port- (5).png rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port- (6).png rom-global-sm-n920pt-fix-all-s8-plus-port.jpg rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port.png rom-galaxy-note-5-sm-n920p-fix-full-note-8-port-fix-all.png

  Diễn đàn: Galaxy Note 5 - Android Development

  19 Tháng 9 2017 lúc 16:38
 4. ngvanthanhminh đã đăng chủ đề mới.

  Rom Global Android 7.0 ROM Galaxy S6 Edge Plus SM-G928T T-Mobile Fix All

  Rom Global ROM Galaxy S6 Edge Plus SM-G928T T-Mobile Fix All Android 7.0 sẻ là bản ROM tiếp theo mà Minh Crazy mang đến cho mọi người...

  rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (1).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (2).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (3).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (4).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (5).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (6).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (7).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (8).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (9).png rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile (10).png rom-global-sm-g928t-fix-all-s8-plus-port.jpg rom-global-s6-edge-plus-sm-g928t-fix-all-phonedep-minh-crazy-choimobile .png

  Diễn đàn: Galaxy S6 / S6 Edge - Android Development

  19 Tháng 9 2017 lúc 11:05
Đang tải...