Sự cố khi up rom stock

Máy của bạn tự khởi động lại mãi: xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm

Máy truy cập thẳng vào chế độ Recovery: flash bản ROM mới

Máy khởi động và vào thẳng Bootloader: flash lại bản ROM gốc

Nếu  không được thì mang đến chuyên gia bạn nhé