A850lsk vegaviet a850 all in one rom jellybean v3 pro

Các bản ROM của Sky Vega R3 (IM-580L,IM-580S,IM-580K)

Cập nhật lần cuối vào lúc: 19:00 ngày 07/05/2013
================================================== =====================
IM-850L
ROM Stock:

 • Version 2.17 (IM-A850L_S1233217.BINX)
 • Version 2.11 (IM-A850L_S12332211_update.zip)

ROM Cook:

 • All in one Version 3
 • All in one Version 2
 • Vegaviet rom JellyBean V7.0 – CHIHUA WAVE RS
 • Vegaviet rom JellyBean V5.0
 • Vegaviet rom JellyBean V1.0

================================================== =====================
IM-850S
ROM Stock:

 • Version 2.12 (IM-A850S_S0216212_update.zip)

ROM Cook:

 • All in one Version 3
 • All in one Version 2
 • Vegaviet rom JellyBean V4.0 – CHIHUA WAVE RS

================================================== =====================
IM-850K
ROM Stock:

 • Version 2.10 (IM-A850K_S0837210_update.zip)

ROM Cook:

 • All in one Version 3
 • All in one Version 2
 • Vegaviet rom JellyBean V5.0 – CHIHUA WAVE RS
 • Vegaviet rom JellyBean V2.0

================================================== =====================

Hãy up các bản rom mới nhất để tăng hiệu suất máy của bạn nhé

Related Posts

Next Post

Recommended