1. hoangkienvn

  hoangkienvn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  114
  Đã được thích:
  15
  hiện tại có 1 em vọc vạch bị treo luôn fastboot,lâu ko chơi moto giờ gặp tình huống khoai quá :rolleyes:
  http://www.mediafire.com/download/4ozcsm8gwkquj72/4.4.4 bl unbrick.zip

  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: 4113(*)
  (bootloader) product: falcon
  (bootloader) secure: yes
  (bootloader) hwrev: 0x83C0
  (bootloader) radio: 0x1
  (bootloader) emmc: 8GB Sandisk REV=06 PRV=07 TYPE=17
  (bootloader) ram: 1024MB Samsung S4 SDRAM DIE=4Gb
  (bootloader) cpu: MSM8226 CS
  (bootloader) serialno: f0d7e9bc
  (bootloader) cid: 0xFFFF
  (bootloader) channelid: 0xDEAD
  (bootloader) uid: F8ED57020F000000000000000000
  (bootloader) unlocked: Not supported
  (bootloader) iswarrantyvoid: Not supported
  (bootloader) mot_sst: 8
  (bootloader) max-download-size: 536870912
  (bootloader) reason: Volume down key pressed
  (bootloader) imei:
  (bootloader) meid:
  (bootloader) date:
  (bootloader) sku:
  (bootloader) iccid:
  (bootloader) cust_md5:
  (bootloader) max-sparse-size: 268435456
  (bootloader) current-time:
  (bootloader) ro.build.fingerprint:
  (bootloader) ro.build.version.full:
  (bootloader) ro.build.version.qcom:
  (bootloader) version-baseband:
  (bootloader) kernel.version:
  (bootloader) sdi.git:
  (bootloader) sbl1.git:
  (bootloader) rpm.git:
  (bootloader) tz.git:
  (bootloader) aboot.git: git=MBM-NG-V41.13-0-g7dc8e78
  (bootloader) qe:
  (bootloader) ro.carrier:

  [​IMG]
   
  Lần sửa cuối: 9 Tháng 8 2014
  Tags:
 2. hoangkienvn

  hoangkienvn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  114
  Đã được thích:
  15
  Bó tay Luôn :D
  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe oem lock begin
  ...
  (bootloader) fastboot oem lock currently disabled!

  OKAY [ 0.000s]
  finished. total time: 0.000s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash partition gpt.bin
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'partition' (32 KB)...
  OKAY [ 0.031s]
  writing 'partition'...
  (bootloader) Preflash validation failed
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.375s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash motoboot motoboot.img
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'motoboot' (1940 KB)...
  OKAY [ 0.078s]
  writing 'motoboot'...
  (bootloader) Motoboot: Unknown partition name
  (bootloader) Preflash validation failed
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.109s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash logo logo.bin
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'logo' (619 KB)...
  OKAY [ 0.062s]
  writing 'logo'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.062s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash boot boot.img
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'boot' (10240 KB)...
  OKAY [ 0.359s]
  writing 'boot'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.375s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash recovery recovery.img
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'recovery' (10240 KB)...
  OKAY [ 0.359s]
  writing 'recovery'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.391s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.0
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'system' (258176 KB)...
  OKAY [ 8.156s]
  writing 'system'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 8.156s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.1
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'system' (241968 KB)...
  OKAY [ 7.641s]
  writing 'system'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 7.672s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.2
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'system' (220777 KB)...
  OKAY [ 6.984s]
  writing 'system'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 7.031s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash modem NON-HLOS.bin
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'modem' (47484 KB)...
  OKAY [ 1.531s]
  writing 'modem'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 1.547s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase modemst1
  erasing 'modemst1'...
  (bootloader) Invalid partition name modemst1
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.031s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase modemst2
  erasing 'modemst2'...
  (bootloader) Invalid partition name modemst2
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.047s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe flash fsg fsg.mbn
  target max-sparse-size: 256MB
  sending 'fsg' (102 KB)...
  OKAY [ 0.078s]
  writing 'fsg'...
  (bootloader) Permission denied
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.094s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase cache
  erasing 'cache'...
  (bootloader) Invalid partition name cache
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.047s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe erase userdata
  erasing 'userdata'...
  (bootloader) Invalid partition name userdata
  FAILED (remote failure)
  finished. total time: 0.031s

  D:\Motorola G\Rom Goc\RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml>m
  fastboot.exe oem lock
  ...
  (bootloader) fastboot oem lock currently disabled!

  OKAY [ 0.016s]
  finished. total time: 0.016s
   
Đang tải...