1. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Cái này không biết có ai viết chưa

  Gửi từ A900 sử dụng ChơiMobile app
   
  hoangtuan510.vn thích bài này.
 2. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,469
  Chưa a ơi.

  Gửi Từ HTL22 Trên App ChoiMobile.
   
 3. hoangtuan510.vn

  hoangtuan510.vn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  113
  Đã được thích:
  81
  hôm trước đọc 1 bài hướng dẫn ở choimobile lại tưởng là của bạn cơ. giờ tìm lại mà ko thấy
   
 4. banbuonsky

  banbuonsky Thành Viên Mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  thanks thớt, đang tìm cái này
   
 5. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Vậy để tối viết phát

  Gửi từ A900 sử dụng ChơiMobile app
   
  maxo1908, hoangtuan510.vnnhokcoi thích bài này.
 6. nhokcoi

  nhokcoi 115 SOS ™ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,573
  Đã được thích:
  977
  nhớ nhé hé hé
   
 7. thanhtungk11

  thanhtungk11 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  lỗi này khắc phục sao hả mọi người
  I: Regular manifest package...
  I: Decoding file-resources...
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080684
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080685
  I: Decoding values */* XMLs...
  I: Done.
  Exception in thread "main" brut.androlib.err.UndefinedResObject: resource spec:
  0x01010484
  at brut.androlib.res.data.ResPackage.getResSpec(ResPackage.java:61)
  at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:58)
  at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:54)
  at brut.androlib.res.decoder.ResAttrDecoder.decode(ResAttrDecoder.java:3
  5)
  at brut.androlib.res.decoder.AXmlResourceParser.getAttributeValue(AXmlRe
  sourceParser.java:313)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.XmlPullParserDelegate.getAttributeValu
  e(XmlPullParserDelegate.java:69)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.writeStartT
  ag(StaticXmlSerializerWrapper.java:267)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.event(Stati
  cXmlSerializerWrapper.java:211)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder$1.event(XmlPullStreamD
  ecoder.java:80)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.decode(XmlPullStreamDe
  coder.java:130)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.decodeManifest(XmlPull
  StreamDecoder.java:144)
  at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decodeManifest(ResFileDecode
  r.java:131)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.decode(AndrolibResources.java:218
  )
  at brut.androlib.Androlib.decodeResourcesFull(Androlib.java:115)
  at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:114)
  at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:146)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:77)
  Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathN
  otExist: apktool.yml
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:164)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:183)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
  Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
  at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(AbstractDirectory.java:
  103)
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:160)
  ... 4 more
  Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathN
  otExist: apktool.yml
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:164)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:183)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
  Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
  at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(AbstractDirectory.java:
  103)
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:160)
  ... 4 more
  --------------------------------------------------------------------------
  |11/05/2014 -- 10:26:46,45|
  --------------------------------------------------------------------------
  java version "1.7.0_55"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_55-b13)
  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.55-b03, mixed mode)
  I: Loading resource table...
  I: Loaded.
  I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
  I: Loading resource table from file: C:\Users\Administrator\apktool\framework\1.
  apk
  I: Loaded.
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=androidprv, na
  me=primaryUserOnly, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01c4
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=androidprv, na
  me=primaryUserOnly, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  theme, value=0x020a01cb
  I: Regular manifest package...
  I: Decoding file-resources...
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080684
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
  drawable, value=0x01080685
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=targetDrawables, value=0x7f070000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=outerRadius, value=0x7f0d0030
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=vibrationDuration, value=0x7f0c0002
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=snapMargin, value=0x7f0d002e
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=feedbackCount, value=0x00000000
  W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=prvandroid, na
  me=alwaysTrackFinger, value=0xffffffff
  I: Decoding values */* XMLs...
  I: Done.
  Exception in thread "main" brut.androlib.err.UndefinedResObject: resource spec:
  0x01010484
  at brut.androlib.res.data.ResPackage.getResSpec(ResPackage.java:61)
  at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:58)
  at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:54)
  at brut.androlib.res.decoder.ResAttrDecoder.decode(ResAttrDecoder.java:3
  5)
  at brut.androlib.res.decoder.AXmlResourceParser.getAttributeValue(AXmlRe
  sourceParser.java:313)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.XmlPullParserDelegate.getAttributeValu
  e(XmlPullParserDelegate.java:69)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.writeStartT
  ag(StaticXmlSerializerWrapper.java:267)
  at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.event(Stati
  cXmlSerializerWrapper.java:211)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder$1.event(XmlPullStreamD
  ecoder.java:80)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.decode(XmlPullStreamDe
  coder.java:130)
  at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.decodeManifest(XmlPull
  StreamDecoder.java:144)
  at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decodeManifest(ResFileDecode
  r.java:131)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.decode(AndrolibResources.java:218
  )
  at brut.androlib.Androlib.decodeResourcesFull(Androlib.java:115)
  at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:114)
  at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:146)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:77)
  java.io.FileNotFoundException: ..\place-apk-here-for-modding\unsignedLGSystemUI.
  apk (The system cannot find the file specified)
  at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at com.android.signapk.SignApk.main(SignApk.java:437)
  Could Not Find C:\Users\Administrator\Desktop\APK-Multi-Tool\place-apk-here-for-
  modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedLGSystemUI.apk
  java.io.FileNotFoundException: ..\place-apk-here-for-modding\unsignedLGSystemUI.
  apk (The system cannot find the file specified)
  at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at com.android.signapk.SignApk.main(SignApk.java:437)
  Could Not Find C:\Users\Administrator\Desktop\APK-Multi-Tool\place-apk-here-for-
  modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedLGSystemUI.apk
  --------------------------------------------------------------------------
  |11/05/2014 -- 10:48:29,44|
  --------------------------------------------------------------------------
  java version "1.7.0_55"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_55-b13)
  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.55-b03, mixed mode)
  error: device not found
  Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathN
  otExist: apktool.yml
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:164)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:183)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
  Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
  at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(AbstractDirectory.java:
  103)
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:160)
  ... 4 more
  java.io.FileNotFoundException: ..\place-apk-here-for-modding\unsignedLGSystemUI.
  apk (The system cannot find the file specified)
  at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at com.android.signapk.SignApk.main(SignApk.java:437)
  Could Not Find C:\Users\Administrator\Desktop\APK-Multi-Tool\place-apk-here-for-
  modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedLGSystemUI.apk
  Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathN
  otExist: apktool.yml
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:164)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:183)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
  Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
  at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(AbstractDirectory.java:
  103)
  at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:160)
  ... 4 more
  java.io.FileNotFoundException: ..\place-apk-here-for-modding\unsignedLGSystemUI.
  apk (The system cannot find the file specified)
  at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at java.util.jar.JarFile.<init>(Unknown Source)
  at com.android.signapk.SignApk.main(SignApk.java:437)
  Could Not Find C:\Users\Administrator\Desktop\APK-Multi-Tool\place-apk-here-for-
  modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedLGSystemUI.apk
  Press any key to continue . . .
   
  thanhanyb123 thích bài này.
 8. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Hiện tại nên dùng apktool mới nhất để bung và đóng gói bác nhé

  Gửi từ SKY A880S SphinX
   
  thanhtungk11 thích bài này.
 9. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,469
  Làm cho 1 hàng dài ngoằng @@ Vướng quá thì nên nhờ e đó teamview đọc lỗi cho bạn à. Đọc ntn khó lắm
   
  thanhtungk11 thích bài này.
 10. thanhtungk11

  thanhtungk11 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  bác nào rảnh không teamview em phát ạ
  :(
   
 11. thanhtungk11

  thanhtungk11 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  em bó tay rồi ạ bác nào giúp em phát ạ xhgg.jpg
   
 12. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Dùng apktool, đừng dùng apkmanager

  Gửi từ SKY A880S SphinX
   
 13. thanhtungk11

  thanhtungk11 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  cả hai đều không dc ạ.dùng luôn cả superapk mà không đc ạ
   
 14. handoivodoi286

  handoivodoi286 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  245
  dùng apktool bung file ra rồi nó tự dịch hay là mình phải dịch rồi đưa vào cho nó vậy các bác
   
 15. handoivodoi286

  handoivodoi286 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  245
  @dokyson :bác cho mình hỏi chút mình đã sửa file framework-res.apk như bác hướng dẫn và cho vào system mà ko thấy có tiếng việt (trong setting cung ko có chọn).
  lúc mà tạo folder value-vi-rVN có phải cho thêm cái gì ko bác?
   
 16. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Bác cho file string.xml vào nhé.
   
  handoivodoi286 thích bài này.
 17. handoivodoi286

  handoivodoi286 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  245
  bác cho mình hỏi file string.xml lấy ở đâu vậy bác ơi? trong các phần tải về ko có. hay phải down trên web về ạ?
   
 18. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Phần này tự dịch từ value - tiếng Anh ra, hoặc lấy từ các ROM đã dịch sẵn đưa sang
   
  handoivodoi286 thích bài này.
 19. handoivodoi286

  handoivodoi286 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  245
  thank bác.! để e tìm hiểu thêm đã
   
 20. handoivodoi286

  handoivodoi286 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  245
  bác cho mình hỏi. mình tải rom VDT v20 giải nén có file system.img. mình muốn trick 1 số file trong đó thì có cách nào giải nén file .img ko bác. mình thử chục tool search trên gg đề ko đc.
   
 21. mr_hip9090

  mr_hip9090 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  xUltimate 2.4.2 làm sao để tải đây
  Untitled.png
   
  handoivodoi286 thích bài này.
 22. handoivodoi286

  handoivodoi286 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  245
  trang này bị hết hạn nhưng vào nhiều chỗ khác để tải đc mà.
  nếu ko tìm đc mình sẽ gửi vào mail cho
   
 23. xuanky2611

  xuanky2611 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  320
  Đã được thích:
  121
  Cụ dung apktool đóng gói nhé ko bị lỗi đâu

  Gửi Từ LG-F260S Trên App ChoiMobile.
   
 24. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Đây là hướng dẫn đọc file .img trong các bản ROM nhé:
  http://choimobile.vn/threads/huong-dan-doc-file-img-trong-cac-rom-zip.25826
   
  handoivodoi286 thích bài này.
 25. handoivodoi286

  handoivodoi286 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  245
 26. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Cụ thể là file gì bác đưa lên xem sao
   
 27. Omega Sheron

  Omega Sheron Thành Viên Mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Bác cho e hỏi sao lúc e build apk mà cứ có lỗi patchnotexist: apktool.yml là sao
   
 28. xuanky2611

  xuanky2611 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  320
  Đã được thích:
  121
  Cụ cho ít hình ảnh đi

  Gửi Từ LG-F260S Trên App ChoiMobile.
   
 29. Omega Sheron

  Omega Sheron Thành Viên Mới

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Mã:
  [ATTACH=full]83292[/ATTACH]
  
   
 30. MobileCity

  MobileCity Th.Viên Premium

  Bài viết:
  2,932
  Đã được thích:
  887
Đang tải...