1. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Thành Đạt Mobile
  Update 04/12
  SKY Vega Pantech
  Sky a800 ...........................98%................ 2t3
  Sky a810 ...........................98%.................... . 2tr4
  Sky a820 ....................98%................. 2t8
  Sky a830 ...........................98%................. 3t
  Sky a840 ..........................98%..................... ..4tr2
  Sky a850 ..........................98%.................. 5t2
  Sky a860 ..........................99%..................... ...5t8
  Sky a870 ..........................99%..................... ..7t3
  Sky a810 .................FullBox new 100%.................3tr5
  Sky a830 .................FullBox new 100%.................4tr7
  Sky a840sp .................FullBox new 100%..............5tr7
  Sky a850 .................FullBox new 100%.................6t7
  Sky a860 .................FullBox new 100%..................7t4
  Sky a870 .................FullBox new 100%.................8t2
  Sky a880 ................FullBox new 100%.................11t5
  LG PHONE

  LG 3D Su870 ...................99%.......................3t5
  LG Su640 ...........................99%................3t
  LG VU 1 f100 ......................99%................ 3t4
  LG lte2 f160 ......................99%.................3tr9
  LG VU 2 f200 ......................98%.....................4t3
  LG Optimus G .....................99%................ 4t8
  LG Optimus G Pro .....................99%...............7t2
  LG Lte3 F260 ...............Fullbox New100%................5tr5
  LG Optimus G .............Fullbox New100%..................6tr5
  LG Optimus GK.............Fullbox New100%................. 7t5
  LG Optimus G Pro ........Fullbox New100%.................8t5
  LG Optimus G G2 ........Fullbox New100%.................11t
  SAMSUNG

  SS S4 LTE-A E330 (Fullbox): 12.000.000 vnd
  SAMSUNG S4 E300 (Fullbox): 11.500.000 vnd
  SAMSUNG S3 E210 (Fullbox): 6.000.000 vnd
  SAMSUNG S3 E210 (98%): 5.000.000 vnd
  SAMSUNG S3 MINI (Fullbox%): 4.000.000 vnd
  SAMSUNG S2 HD E120 (Fullbox): 4.200.000 vnd
  SAMSUNG S2 M250 (Fullbox): 4.000.000 vnd
  SAMSUNG S1 M110 (Fullbox): 2.700.000 vnd
  SAMSUNG ACE S5830 (Fullbox): 2.200.000 vnd
  CASIO G'ZONE (Fullbox): 4.200.000 vnd
  HTC 8S (Fullbox) ; 3.500.000 vnd
  HTC ONE X 16GB(99%):5.700.000 vnd
  SONY ARC S (Fullbox) : 3.700.000 vnd
  SONY ARC ( Fullbox) : 3.500.000 vnd


  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  THÀNH ĐẠT MOBILE
  Website:didongthanhdat.vn
  ĐC: 607a_Lạc Long Quân_F10_Q. Tân
  Bình_TPHCM
  Tel: 0862.763.856 _0866.729.435
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
  Yahoo: datnguyenmobile
  Mail:datnguyenmobile@yahoo.com.vn
  BẢNG BÁO GIÁ TỐT NHẤT LUÔN CẬP NHẬP TẠI
  Website: http://didongthanhdat.vn
  -------------------------------
   
  Lần sửa cuối: 3 Tháng 12 2013
  Tags:
 2. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 3. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.55.71.51 Hoặc 091.88.66.882
   
 4. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.55.71.51 Hoặc 091.88.66.882
   
 5. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.557.151 hoặc 091.88.66.882
   
 6. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.557.151 hoặc 091.88.66.882
   
 7. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.557.151 hoặc 091.88.66.882
   
 8. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.557.151 hoặc 091.88.66.882
   
 9. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  607a_Lạc Long Quân_F10_Q. Tân
  Bình_TPHCM
   
 10. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 11. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 12. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 13. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
 14. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.557.151 hoặc 091.88.66.882
   
 15. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 0909.557.151 hoặc 091.88.66.882
   
 16. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 17. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 18. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 19. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 20. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 21. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 22. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 23. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
 24. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hạnh Phúc Là Hi Sinh
   
 25. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 26. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 27. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
 28. datnguyenmobile

  datnguyenmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,079
  Đã được thích:
  35
  Hotline: 091.88.66.882 Or 0909.55.71.51
   
Đang tải...