1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,954
  Đã được thích:
  5,269
  Xiaomi chính thức cập nhật Rom MIUI 8 Stable, đây là bản MIUI 8 ổn định đầu tiên được phát hành, fix tất cả các lỗi ở từ bản MIUI 8 Developer. Download về ngay bằng link được cung cấp dưới đây !

  Link Download MIUI 8 Stable Official.png

  Link Download Rom MIUI 8 China Stable


  Lưu ý:
  • Đây là bản MIUI 8 Stable China, không có tiếng Viêt. Link download MIUI 8 Global Stable tại: http://choimobile.vn/threads/68104/
  • Nếu link bị lỗi "404 Not Found", sửa link thành http://obigota.d.miui.com/... (thêm chư "o" vào trước !)

  Mi Max (32 GB)
  Fastboot 1411M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.M...BCCNDG_20160805.0000.29_6.0_cn_33e222b20e.tgz
  Recovery 1022M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.MBCCNDG/miui_MIMAX_V8.0.1.0.MBCCNDG_688a9ea082_6.0.zip

  Mi 5
  Fastboot 1450M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.3.0.M...AACNDH_20160805.0000.29_6.0_cn_b4601dbaa6.tgz
  Recovery 1073M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.3.0.MAACNDH/miui_MI5_V8.0.3.0.MAACNDH_fd0b4bfd8f_6.0.zip

  Mi 4S
  Fastboot 1362M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.L...AJCNDG_20160805.0000.29_5.1_cn_5cf7840fdb.tgz
  Recovery 971M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.LAJCNDG/miui_MI4s_V8.0.1.0.LAJCNDG_877edbc07e_5.1.zip

  Mi Note
  Fastboot 1348M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.2.0.M...XECNDG_20160805.0000.29_6.0_cn_9dce7382bb.tgz
  Recovery 797M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.2.0.MXECNDG/miui_MINote_V8.0.2.0.MXECNDG_2ea49a9ba7_6.0.zip

  Mi 4
  Fastboot 1117M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.2.0.M...XGCNDG_20160805.0000.29_6.0_cn_28cf0ee9cd.tgz
  Recovery 789M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.2.0.MXGCNDG/miui_MI4LTECT_V8.0.2.0.MXGCNDG_3ca150b5a2_6.0.zip

  Mi 3/Mi 4
  Fastboot 1119M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.2.0.M...XDCNDG_20160805.0000.29_6.0_cn_21f9500591.tgz
  Recovery 790Mhttp://bigota.d.miui.com/V8.0.2.0.MXDCNDG/miui_MI3WMI4W_V8.0.2.0.MXDCNDG_9769e6903d_6.0.zip

  Mi 2/2S
  Fastboot 1005M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.L...XACNDG_20160805.0000.29_5.0_cn_c69c89fff5.tgz
  Recovery 703Mhttp://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.LXACNDG/miui_MI2_V8.0.1.0.LXACNDG_7b74f56ddb_5.0.zip

  Redmi 2A
  Fastboot 846M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.K...HLCNDG_20160805.0000.29_4.4_cn_a6631c548b.tgz
  Recovery 608M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.KHLCNDG/miui_HM2A_V8.0.1.0.KHLCNDG_0995ce927d_4.4.zip

  Redmi Note 3G
  Recovery 582M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.KHDCNDG/miui_HMNoteW_V8.0.1.0.KHDCNDG_e5a79bc02a_4.4.zip

  Redmi Note 2
  Fastboot 1311M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.L...HMCNDG_20160805.0000.29_5.0_cn_ace88b079c.tgz
  Recovery 988M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.LHMCNDG/miui_HMNote2_V8.0.1.0.LHMCNDG_bd3340753f_5.0.zip

  Redmi Note 3
  Fastboot 2826M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.L...HNCNDG_20160805.0000.29_5.0_cn_8eb0e50556.tgz
  Recovery 1002M
  http://bigota.d.miui.com/V8.0.1.0.LHNCNDG/miui_HMNote3_V8.0.1.0.LHNCNDG_bbc7d4e6a1_5.0.zip

  Cách model khác vẫn đang cập nhật...
   

  Các file đính kèm:

  Lần sửa cuối: 23 Tháng 8 2016
 2. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,954
  Đã được thích:
  5,269
Đang tải...