1. Vichka

  Vichka Thành Viên Mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  khi đến lượt điện thoại trên đó hiển thị như hình dưới đây và không thể vào menu.
  tôi cố gắng flash nó với công cụ Flashtôl nó lỗi.nó dừng lại không liên tục

  09:26:01 : Restart.....
  09:26:01 : Start Date : 2013-10-21 09:26:01
  09:26:01 : ---------- QM CSE Testmode ---------
  09:26:01 : ---------- CSE mode ---------
  09:26:01 : ***** Check Tool Version *****
  09:26:01 : Tool version : 1.6.7.3
  09:26:01 : UpgradeDLL version : 2.1.2.0
  09:26:01 : Current Dir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client
  09:26:01 : LGE USB Driver Version :
  09:26:01 : Android PDLV Version :
  09:26:01 : Android NDLV Version : 3.8.0.0
  09:26:01 : ******************************************
  09:26:01 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
  09:26:01 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone
  09:26:01 : SetEmerModeAT()
  09:26:01 : *****CheckOS Start********
  09:26:01 : Microsoft_Windows7_Professional_Service Pack 1
  09:26:01 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  09:26:02 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  09:26:02 : Verifying phone connection...
  09:26:02 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  09:26:03 : _IsConnectedPhone Call
  09:26:09 : _IsConnectedPhone(2)
  09:26:09 : 0 - NotConnected.
  09:26:09 : 1 - Normal connect success
  09:26:09 : 2 - Emergency connect success
  09:26:09 : Phone Mode(2)
  09:26:09 : Skip Backup and Restore - CSE mode.
  09:26:09 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  09:26:10 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  09:26:11 : ****************CheckAndDownload********************
  09:26:11 : Version :
  09:26:11 : ******Extract Start D:\Phone_Software\LG\F160\F160K\F160K_V20D_00.kdz*****
  09:26:11 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  09:26:11 : Check 2G-4G big size kdz file..
  09:26:11 : File Size = 875162799
  09:26:58 : Extract kdz file Success.
  09:27:54 : Extracted C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\F160K20d_Develop.wdb\n
  09:27:54 : WDB(or DZ) FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\F160K20d_Develop.wdb)
  09:27:57 : Extracted C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\G1TDR_60.dll\n
  09:27:57 : Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\G1TDR_60.dll)
  09:27:57 : Extracted C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\F160K20d_Develop.wdh\n
  09:27:57 : NNNNN WDB FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F160K20d_Develop.wdb)
  09:27:57 : NNNNN Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G1TDR_60.dll)
  09:27:57 : Extract End D:\Phone_Software\LG\F160\F160K\F160K_V20D_00.cab
  09:27:57 : ------------------Model.dll Information-------------------
  09:27:57 : Filename : G1TDR_60.dll
  09:27:57 : Version : 1.0.3.4
  09:27:57 : File size : 331776
  09:27:57 : File date : 2012/08/22-15:55:20
  09:27:57 : PC Created date: 2013/10/21-09:27:54
  09:27:57 : ----------------------------------------------------------
  09:27:57 : *****Check LGCM Programs Start*****
  09:27:57 : LGCM Programs Not Found - OK and ready to upgrade
  09:27:57 : m_pLGCyonUpdate status change.
  09:27:58 : *****WorkModelDLL Start*****
  09:27:59 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F160K20d_Develop.wdb)
  09:27:59 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  09:27:59 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G1TDR_60.dll)
  09:27:59 : _DetachDLL Call
  09:27:59 : _DetachDLL Call End
  09:27:59 : Call fn_StartUpgrade
  09:27:59 : Phone mode change -> CSE
  09:27:59 : ********* CDMA Model.dll input Parameter *************
  09:27:59 : MODEL_EVENT : 32769
  09:27:59 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F160K20d_Develop.wdb
  09:27:59 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  09:27:59 : BootWaitTime : 49500
  09:27:59 : UsbHighSpeed : FALSE
  09:27:59 : PhoneMode : 4
  09:27:59 : NewPhoneBinVersion : F160K_V20D_00
  09:27:59 : ClearSI : FALSE
  09:27:59 : AuthMark : 0
  09:27:59 : ********* CDMA Model.dll input Parameter End*************
  09:28:46 : wParam : 13, lParam = 4
  09:28:46 : MODEL DLL Event : (13, 4)
  09:29:10 : wParam : 13, lParam = 509:29:32 : wParam : 13, lParam = 6
  09:29:56 : wParam : 2007, lParam = 0
  09:29:56 : MODEL DLL Event : (2007, 0)
  09:29:57 : Step : TYPE_WPARAM_READ_FILES
  09:29:57 : wParam : 13, lParam = 8
  09:29:57 : MODEL DLL Event : (13, 8)
  09:29:57 : wParam : 2008, lParam = 5
  09:29:57 : MODEL DLL Event : (2008, 5)
  09:29:58 : Step : TYPE_WPARAM_TOTAL_FILES
  09:29:58 : wParam : 13, lParam = 10
  09:29:58 : MODEL DLL Event : (13, 10)
  09:29:58 : wParam : 20, lParam = 0
  09:29:58 : MODEL DLL Event : (20, 0)
  09:29:59 : SKT Model File Count = 0
  09:29:59 : wParam : 100, lParam = 5000
  09:29:59 : MODEL DLL Event : (100, 5000)
  09:29:59 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
  09:29:59 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  09:29:59 : _DetachDLL Call
  09:29:59 : _DetachDLL Call End
  09:29:59 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  09:29:59 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù

  [​IMG]

  tất cả gsm có giải pháp xin vui lòng giúp tôi
   
  Tags:
 2. Nam FC

  Nam FC Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,270
  Đã được thích:
  905
  Bác kiểm tra cáp có sao không e sợ bác bị nỏng cáp
   
 3. khuongmobifone

  khuongmobifone Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  1
  bạn thử lấy máy khác mồi thử coi khi chek toi ime bảnut ra và ghim may kia vào
   
 4. Nam FC

  Nam FC Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,270
  Đã được thích:
  905
  bác bị mã hóa bộ nhớ rồi giờ tỉ lệ cứu là 50 50
   
Đang tải...