1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,954
  Đã được thích:
  5,269
  Backup full system G920F (G920FXXU1AOBN): http://www.fshare.vn/file/JRVT9JNDNU4N

  build.prop G920F

  Mã:
  # begin build properties
  # autogenerated by buildinfo.sh
  ro.build.id=LRX22G
  ro.build.display.id=LRX22G.G920FXXU1AOBN
  ro.build.version.incremental=G920FXXU1AOBN
  ro.build.version.sdk=21
  ro.build.version.codename=REL
  ro.build.version.all_codenames=REL
  ro.build.version.release=5.0.2
  ro.build.date=Sat Feb 28 13:07:38 KST 2015
  ro.build.date.utc=1425096458
  ro.build.type=user
  ro.build.user=dpi
  ro.build.host=SWDD5616
  ro.build.tags=release-keys
  ro.product.model=SM-G920F
  ro.product.brand=samsung
  ro.product.name=zerofltexx
  ro.product.device=zeroflte
  ro.product.board=universal7420
  # ro.product.cpu.abi and ro.product.cpu.abi2 are obsolete,
  # use ro.product.cpu.abilist instead.
  ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
  ro.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
  ro.product.manufacturer=samsung
  ro.product.locale.language=en
  ro.product.locale.region=GB
  ro.wifi.channels=
  ro.board.platform=exynos5
  # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
  ro.build.product=zeroflte
  # Do not try to parse description, fingerprint, or thumbprint
  ro.build.description=zerofltexx-user 5.0.2 LRX22G G920FXXU1AOBN release-keys
  ro.build.fingerprint=samsung/zerofltexx/zeroflte:5.0.2/LRX22G/G920FXXU1AOBN:user/release-keys
  ro.build.characteristics=phone
  # Samsung Specific Properties
  ro.build.PDA=G920FXXU1AOBN
  ro.build.hidden_ver=G920FXXU1AOBN
  ro.config.rm_preload_enabled=0
  ro.build.changelist=4260274
  ro.product_ship=true
  ro.chipname=exynos7420
  persist.sys.storage_preload=1
  # end build properties
  
  #
  # HWUI_BUILD_PROPERTIES
  #
  ro.hwui.texture_cache_size=88
  ro.hwui.layer_cache_size=58
  ro.hwui.path_cache_size=16
  ro.hwui.shape_cache_size=4
  ro.hwui.gradient_cache_size=2
  ro.hwui.drop_shadow_cache_size=8
  ro.hwui.r_buffer_cache_size=4
  ro.hwui.text_small_cache_width=2048
  ro.hwui.text_small_cache_height=2048
  ro.hwui.text_large_cache_width=4096
  ro.hwui.text_large_cache_height=4096
  #
  # from device/samsung/zeroflte/system.prop
  #
  #
  # system.prop for universal7420
  #
  rild.libpath=/system/lib64/libsec-ril.so
  rild.libargs=-d /dev/ttyS0
  
  ro.sf.lcd_density=640
  
  # RIL team modification
  # netmgrd should be false in EVO-RIL model
  ro.use_data_netmgrd=false
  
  # RIL team modification
  # qos will temporary false while supporting qos in EVO-RIL.
  persist.data.netmgrd.qos.enable=false
  
  ro.arch=exynos7420
  persist.demo.hdmirotationlock=false
  ro.zygote.disable_gl_preload=1
  
  ro.sf.lcd_density=640
  
  # GSM should be 0
  telephony.lteOnCdmaDevice=0
  # Start in gsm mode
  ro.telephony.default_network=9
  
  # Multimedia property for Smart View
  media.enable-commonsource=true
  
  # DHA property
  ro.config.dha_cached_max=4
  ro.config.dha_empty_max=24
  
  # VQG - User Agent Header for Video-Streaming Client
  net.streaming.rtsp.uaprof=http://wap.samsungmobile.com/uaprof/
  
  # Multimedia property for Camcorder Recording
  media.sfrec.adj_frames=2
  
  # System property for storage_preload
  persist.sys.storage_preload=1
  #
  # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
  #
  ro.config.tima=1
  ro.config.timaversion=3.0
  ro.config.ringtone=Over_the_Horizon.ogg
  ro.config.notification_sound=Skyline.ogg
  ro.config.alarm_alert=Morning_Flower.ogg
  ro.config.media_sound=Media_preview_Touch_the_light.ogg
  dalvik.vm.heapstartsize=8m
  dalvik.vm.heapgrowthlimit=256m
  dalvik.vm.heapsize=512m
  dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
  dalvik.vm.heapminfree=2m
  dalvik.vm.heapmaxfree=8m
  ro.opengles.version=196609
  ro.sf.lcd_density=480
  debug.hwc.nodirtyregion=0
  debug.hwc.force_gpu=0
  debug.hwc.winupdate=1
  drm.service.enabled=true
  ro.hdcp2.rx=tz
  ro.secwvk=220
  ro.securestorage.support=true
  ro.security.gfservice.version=0.9.2
  ro.security.gfservice.whitelist=true
  ro.security.gfservice.unload=false
  ro.build.scafe=capuccino
  ro.build.scafe.size=short
  ro.build.scafe.shot=single
  ro.build.scafe.cream=white
  ro.sec.fle.encryption=false
  ro.im.param.offset=7341648
  ro.me.param.offset=7341728
  ro.sn.param.offset=7341808
  ro.pr.param.offset=7341888
  ro.sku.param.offset=7341968
  security.mdpp=None
  ro.security.mdpp.ver=2.0
  ro.security.mdpp.release=2
  ro.security.vpnpp.ver=1.4
  ro.security.vpnpp.release=4
  security.mdpp.result=None
  ro.error.receiver.default=com.samsung.receiver.error
  ro.config.dha_cached_max=4
  ro.config.dha_empty_max=24
  ro.config.dha_lmk_scale=1.681
  config.disable_atlas=true
  ro.security.mdpp.ux=Enabled
  ro.security.reactive.active=2
  keyguard.no_require_sim=true
  ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
  ro.carrier=unknown
  ro.com.google.clientidbase=android-samsung
  ro.security.icd.flagmode=multi
  ro.ril.hsxpa=1
  ro.ril.gprsclass=10
  ro.adb.qemud=1
  ro.setupwizard.mode=DISABLED
  ro.com.google.gmsversion=5.0_r2
  persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
  ro.build.selinux=1
  dalvik.vm.isa.arm64.features=default
  dalvik.vm.isa.arm.features=div
  ro.config.knox=v30
  ro.kernel.qemu=0
  dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
  net.bt.name=Android
  dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  ro.build.version.sdl=2101
  
  Thông tin phân vùng của S6 G920F:
  Mã:
  shell@zeroflte:/ $ cat /proc/partitions
  cat /proc/partitions
  major minor #blocks name
  
    8    0  31240192 sda
    8    1    4096 sda1
    8    2    4096 sda2
    8    3   20480 sda3
    8    4    8192 sda4
    8    5   28672 sda5
    8    6   34816 sda6
    8    7    8192 sda7
    8    8   43008 sda8
    8    9    1024 sda9
    8    10    1024 sda10
    8    11    768 sda11
    8    12    256 sda12
    8    13    9216 sda13
    8    14   15360 sda14
    8    15  3788800 sda15
  259    0   204800 sda16
  259    1   51200 sda17
  259    2  27004928 sda18
    8    16    4096 sdb
    8    32    4096 sdc
  253    0  1048576 vnswap0
  shell@zeroflte:/dev/block/platform/15570000.ufs $ ls -l by-name
  ls -l by-name
  lrwxrwxrwx ROOT   root       2015-03-12 00:21 BOOT -> /dev/block/sda5
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 BOTA0 -> /dev/block/sda1
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 BOTA1 -> /dev/block/sda2
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 CACHE -> /dev/block/sda16
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 DNT -> /dev/block/sda10
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 EFS -> /dev/block/sda3
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 HIDDEN -> /dev/block/sda17
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 OTA -> /dev/block/sda7
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 PARAM -> /dev/block/sda4
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 PERSDATA -> /dev/block/sda13
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 PERSISTENT -> /dev/block/sda11
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 RADIO -> /dev/block/sda8
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 recovery -> /dev/block/sda6
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 SBFS -> /dev/block/sda14
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 STEADY -> /dev/block/sda12
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 SYSTEM -> /dev/block/sda15
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 TOMBSTONES -> /dev/block/sda9
  lrwxrwxrwx root   root       2015-03-12 00:21 USERDATA -> /dev/block/sda18
  
   
  Tags:
 2. mokhoanhanh

  mokhoanhanh Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  4
  cái này dùng để làm gì vậy anh
   
 3. 242119

  242119 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  0
  tks anh đã chia sẽ !
   
Đang tải...