1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,954
  Đã được thích:
  5,269
  Parttion layout Galaxy S7:
  Mã:
  ~ # ls -l /dev/block/platform/155a0000.ufs/by-name/
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 BOOT -> /dev/block/sda5
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 BOTA0 -> /dev/block/sda1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 BOTA1 -> /dev/block/sda2
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 CACHE -> /dev/block/sda15
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 CPEFS -> /dev/block/sdd1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 CP_DEBUG -> /dev/block/sda17
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 DNT -> /dev/block/sda10
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 EFS -> /dev/block/sda3
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 HIDDEN -> /dev/block/sda16
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 OTA -> /dev/block/sda7
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 PARAM -> /dev/block/sda4
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 PERSDATA -> /dev/block/sda13
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 PERSISTENT -> /dev/block/sda11
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 RADIO -> /dev/block/sda8
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 RECOVERY -> /dev/block/sda6
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 STEADY -> /dev/block/sda12
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 SYSTEM -> /dev/block/sda14
  lrwxrwxrwx  1 root   root      15 Apr 7 15:22 TOMBSTONES -> /dev/block/sda9
  lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Apr 7 15:22 USERDATA -> /dev/block/sda18
  
   
  adown thích bài này.
 2. nvthd94

  nvthd94 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
Đang tải...