1. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  • Con số 1 LG-F240S
  market_1384762444_3_1910848.jpg

  • Con số 2 SKY A830S
  market_1383785516_0_214048.jpg

  • Số 3 Sky A870S
  market_1385000556_0_2142742.jpg

  • Số 4 SKY A870S
  market_1385110800_0_878245.jpg

  • Số 5 Sky A830S máy trần
  market_1385042791_2_1917914.jpg

  • Số 6 SKY a870L máy trần hạt dẻ
  market_1384594221_0_1712744.jpg

  • Số 7 Sky A870K full box
  market_1385022445_0_2062380.jpg

  • Số 8 Sky A840S máy trần hạt dẻ
  market_1384005989_0_1944638.jpg

  • Số 9 Sky A870K full box
  market_1384997424_0_2142719.JPG

  • Số 10 Sky A840 Full box
  [​IMG]

  • Số 11 SKY A870K full box
  [​IMG]

  • Số 12 SKY A840 BRANDNEW
  [​IMG]

  • Số 13 SKY A870 GOLD :zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49:
  [​IMG]

  • Số 14 SKY A870 BRANDNEW
  [​IMG]

  • Số 15 SKY A850S full box
  [​IMG]

  • Số 16 SKY A870 2pin 1dock
  [​IMG]

  • Số 17 SKY A830K máy trần hạt rẻ
  [​IMG]

  • Số 18 SKY A850S BRANDNEW
  [​IMG]

  • Số 19 SKY A850S Full Box
  [​IMG]

  • Số 20 SKY A830K BRANDNEW
  [​IMG]
  • Số 21 LG-F240K
  [​IMG]
  • Số 22 và 23 LG-F180
  [​IMG]
  • Số 24 SKY 850K máy trần
  [​IMG]
  • Số 25 SKY 850S máy trần
  [​IMG]
   
 2. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  Tất cả IMEI trùng box
  Hàng BRANDNEW mới 100%
  A830 BN = 4tr5 Máy K / S
  A840 BN = 5tr6
  A850 BN = 6tr65 Máy K / S
  A870 BN = 8tr5 Máy K / S / L

  Hàng USED FULL BOX
  A830 USED FULL = 3tr7 Máy K / S

  A840 USED FULL = 4tr8-5tr

  A850 USED FULL = 5tr6-5tr8 Máy K / S

  A870 USED FULL = 7tr-7tr8 Máy K / S

  Hàng nobox

  A830 3tr3 Máy K / S

  A840S 4tr3

  A850 5tr Máy K / S

  A870 6tr7 Máy K / S   • Con số 1 LG-F240S
  market_1384762444_3_1910848.jpg

  • Con số 2 SKY A830S
  market_1383785516_0_214048.jpg

  • Số 3 Sky A870S
  market_1385000556_0_2142742.jpg

  • Số 4 SKY A870S
  market_1385110800_0_878245.jpg

  • Số 5 Sky A830S máy trần
  market_1385042791_2_1917914.jpg

  • Số 6 SKY a870L máy trần hạt dẻ
  market_1384594221_0_1712744.jpg

  • Số 7 Sky A870K full box
  market_1385022445_0_2062380.jpg

  • Số 8 Sky A840S máy trần hạt dẻ
  market_1384005989_0_1944638.jpg

  • Số 9 Sky A870K full box
  market_1384997424_0_2142719.JPG

  • Số 10 Sky A840 Full box
  [​IMG]

  • Số 11 SKY A870K full box
  [​IMG]

  • Số 12 SKY A840 BRANDNEW
  [​IMG]

  • Số 13 SKY A870 GOLD :zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49::zingme49:
  [​IMG]

  • Số 14 SKY A870 BRANDNEW
  [​IMG]

  • Số 15 SKY A850S full box
  [​IMG]

  • Số 16 SKY A870 2pin 1dock
  [​IMG]

  • Số 17 SKY A830K máy trần hạt rẻ
  [​IMG]

  • Số 18 SKY A850S BRANDNEW
  [​IMG]

  • Số 19 SKY A850S Full Box
  [​IMG]

  • Số 20 SKY A830K BRANDNEW
  [​IMG]
  • Số 21 LG-F240K
  [​IMG]
  • Số 22 và 23 LG-F180
  [​IMG]
  • Số 24 SKY 850K máy trần
  [​IMG]
  • Số 25 SKY 850S máy trần
  [​IMG]
   
  Lần sửa cuối: 27 Tháng 11 2013
 3. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  SKY
  Sky 830 Brandnew Giá 4tr5 ( máy K, S)
  Sky 830 Used fullbox Giá 3tr7 ( máy K, S)
  Sky 830 cũ PK sạc , cáp, Giá 3tr4 ( máy K, S)
  Sky 840 SP Brandnew Giá 5tr8
  Sky 840 SP Used fullbox Giá 5tr
  Sky 840 S Brandnew Giá 5tr5
  Sky 840 S Used fullbox Giá 4tr9
  Sky 840S cũ PK sạc, cáp Giá 4tr5
  Sky R3 (850) Brandnew Giá 6tr650 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) Used fullbox Giá 5tr9 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) cũ PK sạc, cáp, Giá 5tr1 ( máy K, S)
  Sky 870 Brandnew Giá 8tr5 ( máy K, S)
  Sky 870 Used fullbox Giá 7tr8 ( máy K, S)
  Sky 870 cũ pk sạc, cáp Giá 6tr7 ( máy K, S)
  LG
  Optimus GPro cũ pk sạc, cáp Giá 6tr8
  Optimus GPro Used fullbox Giá 7tr5 ( máy K, S)
  Optimus G (F180) Brandnew Giá 6tr
  Optimus G (F180) Used fullbox Giá 5tr3
  Optimus G (F180) PK sạc, cáp, Giá 4tr9
   
 4. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  Sky
  Sky 830 Brandnew Giá 4tr5 ( máy K, S)
  Sky 830 Used fullbox Giá 3tr7 ( máy K, S)
  Sky 830 cũ PK sạc , cáp, Giá 3tr4 ( máy K, S)
  Sky 840 SP Brandnew Giá 5tr8
  Sky 840 SP Used fullbox Giá 5tr
  Sky 840 S Brandnew Giá 5tr5
  Sky 840 S Used fullbox Giá 4tr9
  Sky 840S cũ PK sạc, cáp Giá 4tr5
  Sky R3 (850) Brandnew Giá 6tr650 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) Used fullbox Giá 5tr9 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) cũ PK sạc, cáp, Giá 5tr1 ( máy K, S)
  Sky 870 Brandnew Giá 8tr5 ( máy K, S)
  Sky 870 Used fullbox Giá 7tr8 ( máy K, S)
  Sky 870 cũ pk sạc, cáp Giá 6tr7 ( máy K, S)
  LG
  Optimus GPro cũ pk sạc, cáp Giá 6tr8
  Optimus GPro Used fullbox Giá 7tr5 ( máy K, S)
  Optimus G (F180) Brandnew Giá 6tr
  Optimus G (F180) Used fullbox Giá 5tr3
  Optimus G (F180) PK sạc, cáp, Giá 4tr9
   
 5. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 6. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  upppppppppppppp
   
 7. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  Sky
  Sky 830 Brandnew Giá 4tr5 ( máy K, S)
  Sky 830 Used fullbox Giá 3tr7 ( máy K, S)
  Sky 830 cũ PK sạc , cáp, Giá 3tr4 ( máy K, S)
  Sky 840 SP Brandnew Giá 5tr8
  Sky 840 SP Used fullbox Giá 5tr
  Sky 840 S Brandnew Giá 5tr5
  Sky 840 S Used fullbox Giá 4tr9
  Sky 840S cũ PK sạc, cáp Giá 4tr5
  Sky R3 (850) Brandnew Giá 6tr650 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) Used fullbox Giá 5tr9 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) cũ PK sạc, cáp, Giá 5tr1 ( máy K, S)
  Sky 870 Brandnew Giá 8tr5 ( máy K, S)
  Sky 870 Used fullbox Giá 7tr8 ( máy K, S)
  Sky 870 cũ pk sạc, cáp Giá 6tr7 ( máy K, S)
  LG
  Optimus GPro cũ pk sạc, cáp Giá 6tr8
  Optimus GPro Used fullbox Giá 7tr5 ( máy K, S)
  Optimus G (F180) Brandnew Giá 6tr
  Optimus G (F180) Used fullbox Giá 5tr3
  Optimus G (F180) PK sạc, cáp, Giá 4tr9
   
 8. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 9. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  upppppppppppppppppp
   
 10. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 11. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 12. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  A830 USED FULL = 3tr450
  A840 USED FULL = 4tr450
  A850 USED FULL = 5tr450
  A870 USED FULL = 7tr450
   
 13. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  uppppppppppppp
   
 14. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppp
   
 15. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  Hàng BRANDNEW mới 100%
  A830 BN = 4tr5 Máy K / S

  A840 BN = 5tr6
  A850 BN = 6tr65 Máy K / S
  A870 BN = 8tr5 Máy K / S / L

  Hàng USED FULL BOX
  A830 USED FULL = 3tr7 Máy K / S

  A840 USED FULL = 4tr8-5tr
  A850 USED FULL = 5tr6-5tr8 Máy K / S

  A870 USED FULL = 7tr-7tr8 Máy K / S

  Hàng nobox

  A830 3tr3 Máy K / S
  A840S 4tr3

  A850 5tr Máy K / S
  A870 6tr7 Máy K / S
   
 16. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  Hàng BRANDNEW mới 100%
  A830 BN = 4tr5 Máy K / S

  A840 BN = 5tr6
  A850 BN = 6tr65 Máy K / S
  A870 BN = 8tr5 Máy K / S / L

  Hàng USED FULL BOX
  A830 USED FULL = 3tr7 Máy K / S

  A840 USED FULL = 4tr8-5tr
  A850 USED FULL = 5tr6-5tr8 Máy K / S

  A870 USED FULL = 7tr-7tr8 Máy K / S

  Hàng nobox

  A830 3tr3 Máy K / S
  A840S 4tr3

  A850 5tr Máy K / S
  A870 6tr7 Máy K / S


  Read more: http://choimobile.vn/threads/ban-di...-g-likenew-full-box.8302/page-7#ixzz2mISHQPcE
   
 17. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  Hàng BRANDNEW mới 100%

  A830 BN = 4tr5 Máy K / S

  A840 BN = 5tr6

  A850 BN = 6tr65 Máy K / S

  A870 BN = 8tr5 Máy K / S / L  Hàng USED FULL BOX

  A830 USED FULL = 3tr7 Máy K / S

  A840 USED FULL = 4tr8-5tr

  A850 USED FULL = 5tr6-5tr8 Máy K / S  A870 USED FULL = 7tr-7tr8 Máy K / S  Hàng nobox  A830 3tr3 Máy K / S

  A840S 4tr3

  A850 5tr Máy K / S

  A870 6tr7 Máy K / S
   
 18. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  Sky 830 Brandnew Giá 4tr5 ( máy K, S)
  Sky 830 Used fullbox Giá 3tr7 ( máy K, S)
  Sky 830 cũ PK sạc , cáp, Giá 3tr2 ( máy K, S)
  Sky 840 SP Brandnew Giá 5tr8
  Sky 840 SP Used fullbox Giá 4tr8tr
  Sky 840 S Brandnew Giá 5tr5
  Sky 840 S Used fullbox Giá 4tr6
  Sky 840S cũ PK sạc, cáp Giá 4tr2
  Sky R3 (850) Brandnew Giá 6tr650 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) Used fullbox Giá 5tr8 ( máy K, S)
  Sky R3 (850) cũ PK sạc, cáp, Giá 5tr1 ( máy K, S)
  Sky 870 Brandnew Giá 8tr5 ( máy K, S)
  Sky 870 Used fullbox Giá 7tr5 ( máy K, S)
  Sky 870 cũ pk sạc, cáp Giá 6tr7 ( máy K, S)
  LG
  Optimus GPro cũ pk sạc, cáp Giá 6tr8
  Optimus GPro Used fullbox Giá 7tr8 ( máy K, S)
  Optimus G (F180) Brandnew Giá 5tr9
  Optimus G (F180) Used fullbox Giá 5tr3
  Optimus G (F180) PK sạc, cáp, Giá 4tr9
   
 19. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  upppppppppppppppppppppppppppppp
   
 20. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  uppppppppppppppppppppp
   
 21. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  uppppppppppppppp
   
 22. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 23. huetvatm

  huetvatm Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  39
  lên nè bác, đang tìm sky 870k màu trắng fullbox like new. Bác pm giá vào inbox.

  Sent from my IM-A840S using Tapatalk 2
   
 24. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 25. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  uppppppppppppppppppppppp
   
 26. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 27. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 28. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 29. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
 30. anhdungbk86

  anhdungbk86 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  16
  upppppppppppppp
   
Đang tải...