help: up rom stock cho F160s v20E

Thảo luận trong 'LG LTE2 F160' bắt đầu bởi ngothuongtri, 4 Tháng 7 2013.

 1. ngothuongtri

  ngothuongtri Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  36
  Đã được thích:
  8
  các bác giúp mình up rom góc làm nền v20E
  up toàn báo lổi  log chạy tool KDZ_FW_UPD

  Mã:
  [R&D Test Tools Log File]
   
  23:12:43 : Launching SW update 
  23:12:43 : Unpacking KDZ 
  23:15:04 : KDZ file extraced 
  23:15:19 : Extract file error
  23:15:21 : ===FINISHED=== 
  log chạy tool FlashTool.1.0.54
  Mã:
  23:20:14 : Phone type Compare start
  23:20:14 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  23:20:15 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  23:20:16 : ****************CheckAndDownload********************
  23:20:16 : ******Extract Start H:\V20E_00.kdz*****
  23:20:16 : Model Dll Dir(C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone23:22:08 : Extract kdz file Success.
  23:22:13 : Extract Fail C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone\\V20E_00_Develop.wdb\n
  23:22:13 : Extract Error(0)
  23:22:13 : Extract cab file error.
  23:22:13 : [C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
  23:22:13 : !pUpgrade->StartProcessing ... PostMsg STEP_TYPE_ENV_ERROR
  23:22:13 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê½ÃÀÛ.
  23:22:13 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê...
  23:22:13 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  23:22:13 : OnStepMsg STEP_TYPE_ENV_ERROR delete m_pLGCyonUpdate
  \)
  23:20:16 : Check 2G-4G big size kdz file..
  23:20:16 : File Size = 1322798284
   
  Tags:
 2. ngothuongtri

  ngothuongtri Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  36
  Đã được thích:
  8
  thêm cái logs trên win 7
  Mã:
  11:46:01 : ****************CheckAndDownload********************
  11:46:01 : ******Extract Start E:\f160\V20E_00.kdz*****
  11:46:02 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  11:46:02 : Check 2G-4G big size kdz file..
  11:46:02 : File Size = 1322798284
  11:47:55 : Extract kdz file Success.
  11:48:14 : Extract Fail C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\V20E_00_Develop.wdb\n
  11:48:14 : Extract Error(0)
  11:48:14 : Extract cab file error.
  11:48:14 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
  11:48:14 : !pUpgrade->StartProcessing ... PostMsg STEP_TYPE_ENV_ERROR
  11:48:14 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê½ÃÀÛ.
  11:48:14 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê...
  11:48:14 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  11:48:14 : OnStepMsg STEP_TYPE_ENV_ERROR delete m_pLGCyonUpdate
   
Đang tải...