1. thuandiennang

  thuandiennang Th.Viên Premium

  Bài viết:
  874
  Đã được thích:
  581
  HTC One 2 sim 802w (PN0771000) s-off + Up rom EU kitkat 4.4.2 sen 5.5 Tiếng Việt


  -nhận máy HTC 802w khách up rom 4.2.2 (os 2.17.1402 lỗi treo logo HTC), s-on, hboot 2.26
  -flash RUU 2.17.1402
  -unlockbootloader, root, s-off =rumrunner_HTC_0.5.0
  -up RUU PN07IMG_M7C_DUG_JB_50_S1_HTC_Europe_2.19.401.1
  -up rom kitkat 4.4.2 EU sense 5.5 Tiếng Việt (OTA_M7C_DUG_K44_SENSE55_MR_HTC_Europe_4.21.401.5)  K0myIiX.jpg
  rhbQuS1.jpg

  UFjH5m3.jpg

  xóa dòng chữ đỏ khi khởi động:

  This build is for
  development purposes only
  Do not distribute outside of HTC
  without HTC*s written permission.
  Failure to comply may
  lead to legal action.
  fastboot flash zip mod_hboot_2.49_802w_4.21.401.5_red_thuanmobile896.zip
  ............
  fastboot reboot-bootloader


  ---log---
  ---
  ---
   
  Tags:
Đang tải...