HTC One M8 Verizon (m8_wlv) s-off + Rom 5.0.2 sen 7 Tiếng Việt

Thảo luận trong 'HTC One M7, M8, HTC J One' bắt đầu bởi thuandiennang, 19/10/15.

 1. Diễn đàn đang đang trong quá trình nâng cấp phiên bản 2017...
  Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi gì hãy post thông tin lỗi TẠI ĐÂY hoặc gửi mail đến csupport@choimobile.vn để được hỗ trợ nhanh nhất. BQT cũng rất mong muốn nhận được góp ý từ bạn !
  Cảm ơn bạn rất nhiều, Khách.
 1. thuandiennang

  Senior Member

  17/12/12
  874
  1,128
  0
  Nam
  hà nội

  _HTC One M8 Verizon (m8_wlv) s-off + Rom 5.0.2 sen 7 Tiếng Việt_
  x3JUBoB.jpg

  O0d42BD.jpg

  IjCsLHX.jpg

  GhwPfpD.jpg  10/19/2015 2:24:54 PM Reading information...  10/19/2015 2:24:54 PM Using Fastboot mode...  10/19/2015 2:24:54 PM Reading common information  10/19/2015 2:24:54 PM (bootloader) version: 0.5  (bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000  (bootloader) version-baseband: 1.12.20.1211  (bootloader) version-cpld: None  (bootloader) version-microp: None  (bootloader) version-main: 4.17.605.5  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON  (bootloader) serialno: HT44ASF00237  (bootloader) imei: 990004998650471  (bootloader) imei2: Not Support  (bootloader) meid: 99000499865047  (bootloader) product: m8_wlv  (bootloader) platform: hTCBmsm8974  (bootloader) modelid: 0P6B20000  (bootloader) cidnum: VZW__001  (bootloader) battery-status: good  (bootloader) battery-voltage: 0mV  (bootloader) partition-layout: Generic  (bootloader) security: on  (bootloader) build-mode: SHIP  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT  (bootloader) commitno-bootloader: f2489bd1  (bootloader) hbootpreupdate: 11  (bootloader) gencheckpt: 0  Execution time is 15(ms)  all: Done!  10/19/2015 2:24:54 PM Reading secure flag information  10/19/2015 2:24:54 PM ... (bootloader) secure_flag: 3  Execution time is 15(ms)  OKAY  10/19/2015 2:24:54 PM Reading CID information  10/19/2015 2:24:54 PM ... (bootloader) cid: VZW__001  Execution time is 15(ms)  OKAY  10/19/2015 2:24:54 PM Reading MEID information  10/19/2015 2:24:55 PM ... (bootloader) meid: 99000499865047  Execution time is 15(ms)  OKAY  10/19/2015 2:24:55 PM Read information completed.  10/19/2015 2:24:56 PM Sending oem writesecureflag 0  10/19/2015 2:24:57 PM ... (bootloader) SecuritySDInit: counter = 3  (bootloader) m8wl_init_sd, SD card already power on  (bootloader) [SPEW] GPIO 0 status is 0  (bootloader) sdhci_open: id=0  (bootloader) Initializing MMC host data structure and clock!  (bootloader) mmc slot#2 clock enabled  (bootloader) sdhci_set_clock: slot 2, freq 192000000  (bootloader) GPLL0 is enabled  (bootloader) clock_update_cfg_sd is done  (bootloader) sd clock set done  (bootloader) sdhci_set_bus_width: bus width 0  (bootloader) sdhci_clk_supply: freq 400000  10/19/2015 2:24:58 PM (bootloader) Error: Command never completed  (bootloader) Error: Command timeout error  (bootloader) Error: Command completed with errors  (bootloader) The response for CMD8 does not match the supplied value  (bootloader) Decoded CID fields:  (bootloader) Manufacturer ID: 7f  (bootloader) OEM ID: 0x0  (bootloader) Product Name: 5270  (bootloader) Product revision: 5.2  (bootloader) Product serial number: B4E  (bootloader) Manufacturing date: 2 2015  (bootloader) sdhci_clk_supply: freq 50000000  (bootloader) sdhci_set_bus_width: bus width 1  (bootloader) Done initialization of the card  (bootloader) erase_grpsize: -16777216  (bootloader) erase_grpmult: 261078256  (bootloader) wp_grpsize: 1  (bootloader) wp_grpen: 1  (bootloader) perm_wp: 0  (bootloader) temp_wp: 0  (bootloader) [Tuxera][Error] No exFAT partition found  10/19/2015 2:25:01 PM (bootloader) writesecureflag: KeyCard remain count 10000  (bootloader) PID:266  (bootloader) Start Verify: 3  10/19/2015 2:25:01 PM (bootloader) [PGFS] partition_update_pgfs: pg1fs_security  (bootloader) TZ_HTC_SVC_ENC ret = 0  (bootloader) [PGFS] partition_update_pgfs: pg2fs_sec_recovery  Execution time is 4359(ms)  OKAY  10/19/2015 2:25:01 PM Operation finished  10/19/2015 2:25:01 PM Sending oem writecid 11111111  10/19/2015 2:25:02 PM ... (bootloader) Start Verify: 0  (bootloader) Input CID is super CID  (bootloader) Start Verify: 0  Execution time is 31(ms)  OKAY  10/19/2015 2:25:02 PM Operation finished  10/19/2015 2:25:05 PM Reading information...  10/19/2015 2:25:05 PM Using Fastboot mode...  10/19/2015 2:25:05 PM Reading common information  10/19/2015 2:25:05 PM (bootloader) version: 0.5  (bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000  (bootloader) version-baseband: 1.12.20.1211  (bootloader) version-cpld: None  (bootloader) version-microp: None  (bootloader) version-main: 4.17.605.5  (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF  (bootloader) serialno: HT44ASF00237  (bootloader) imei: 990004998650471  (bootloader) imei2: Not Support  (bootloader) meid: 99000499865047  (bootloader) product: m8_wlv  (bootloader) platform: hTCBmsm8974  (bootloader) modelid: 0P6B20000  (bootloader) cidnum: VZW__001  (bootloader) battery-status: good  (bootloader) battery-voltage: 0mV  (bootloader) partition-layout: Generic  (bootloader) security: off  (bootloader) build-mode: SHIP  (bootloader) boot-mode: FASTBOOT  (bootloader) commitno-bootloader: f2489bd1  (bootloader) hbootpreupdate: 11  (bootloader) gencheckpt: 0  Execution time is 15(ms)  insertcoin-7.1.8-M8_UL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_4.16.401.10.zip
  InsertCoin 7.1.8

  md5sum: 6ff79dfcfb38c3c57c8ec97517845fb4 (full rom)
  https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347760923
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...