HTC Sensation XE (PG5813001) Treo logo, Up RUU 3.33.707.106 Tiếng việt ok

Thảo luận trong 'HTC dòng SENSATION (XL, XE)' bắt đầu bởi thuandiennang, 12/11/14.

 1. Diễn đàn đang đang trong quá trình nâng cấp phiên bản 2017...
  Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi gì hãy post thông tin lỗi TẠI ĐÂY hoặc gửi mail đến csupport@choimobile.vn để được hỗ trợ nhanh nhất. BQT cũng rất mong muốn nhận được góp ý từ bạn !
  Cảm ơn bạn rất nhiều, Khách.
 1. thuandiennang

  Senior Member

  17/12/12
  874
  1,128
  0
  Nam
  hà nội
  HTC Sensation XE (PG5813001) Treo logo, Up RUU 3.33.707.106 Tiếng việt ok


  C:\adb>cmd
  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

  C:\adb>fastboot getvar all
  INFOversion: 0.5
  INFOversion-bootloader: 1.27.0000
  INFOversion-baseband: N/A
  INFOversion-cpld: None
  INFOversion-microp: None
  INFOversion-main: 3.33.401.6
  INFOserialno: HT245V803649
  INFOimei: 35961---3827
  INFOproduct: pyramid
  INFOplatform: HBOOT-8260
  INFOmodelid: PG5813001
  INFOcidnum: 11111111
  INFObattery-status: good
  INFObattery-voltage: 3755mV
  INFOpartition-layout: Generic
  INFOsecurity: off
  INFObuild-mode: SHIP
  INFOboot-mode: FASTBOOT
  INFOcommitno-bootloader: 617f0a98
  INFOhbootpreupdate: 11
  INFOgencheckpt: 0
  all: Done!

  C:\adb>fastboot oem rebootRUU
  ... INFOStart Verify: 0
  INFOStart Verify: 0
  INFOerase sector 130560 ~ 131071 (512)
  OKAY

  C:\adb>fastboot flash zip D:\HTC\HTC_SENSATION_XE_(PYRAMID_LE)\RUU_PYRAMID_LE_IC
  S_35_S_hTC_Asia_WWE_3.33.707.106_Radio_11.76A.3504.00U.zip
  sending 'zip' (441232 KB)... OKAY
  writing 'zip'... INFOzip header checking...
  INFOshift signature_size for header checking...
  INFOzip info parsing...
  INFOchecking model ID...
  INFOchecking custom ID...
  INFOstart image[hboot] unzipping for pre-update check...
  INFOstart image[hboot] flushing...
  INFO[RUU]WP,hboot,0
  INFO[RUU]WP,hboot,100
  FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)

  C:\adb>fastboot flash zip D:\HTC\HTC_SENSATION_XE_(PYRAMID_LE)\RUU_PYRAMID_LE_IC
  S_35_S_hTC_Asia_WWE_3.33.707.106_Radio_11.76A.3504.00U.zip
  < waiting for device >
  sending 'zip' (441232 KB)... OKAY
  writing 'zip'... INFOzip header checking...
  INFOshift signature_size for header checking...
  INFOzip info parsing...
  INFOchecking model ID...
  INFOchecking custom ID...
  INFOstart image[boot] unzipping & flushing...
  INFO[RUU]UZ,boot,0
  INFO[RUU]UZ,boot,24
  INFO[RUU]UZ,boot,44
  INFO[RUU]UZ,boot,64
  INFO[RUU]UZ,boot,85
  INFO[RUU]UZ,boot,100
  INFO[RUU]WP,boot,0
  INFO[RUU]WP,boot,99
  INFO[RUU]WP,boot,100
  INFOstart image[recovery] unzipping & flushing...
  INFO[RUU]WP,system,12
  INFO[RUU]WP,system,14
  INFO[RUU]WP,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,16
  INFO[RUU]UZ,system,17
  INFO[RUU]UZ,system,18
  ---

  INFO[RUU]UZ,radio,78
  INFO[RUU]UZ,radio,83
  INFO[RUU]UZ,radio,92
  INFO[RUU]UZ,radio,98
  INFO[RUU]UZ,radio,100
  INFO[RUU]WP,radio,0
  INFO[RUU]WP,radio,73
  INFO[RUU]WP,radio,100
  INFOstart image[rcdata] unzipping & flushing...
  INFO[RUU]UZ,rcdata,0
  INFO[RUU]WP,rcdata,0
  OKAY

  C:\adb>fastboot reboot-bootloader
  rebooting into bootloader... FAILED (status read failed (Too many links))

  C:\adb>fastboot getvar all
  INFOversion: 0.5
  INFOversion-bootloader: 1.29.0000
  INFOversion-baseband: 11.24A.3504.31_M
  INFOversion-cpld: None
  INFOversion-microp: None
  INFOversion-main: 3.33.707.106
  INFOserialno: HT245V803649
  INFOimei: 3596--3827
  INFOproduct: pyramid
  INFOplatform: HBOOT-8260
  INFOmodelid: PG5813001
  INFOcidnum: 11111111
  INFObattery-status: good
  INFObattery-voltage: 3766mV
  INFOpartition-layout: Generic
  INFOsecurity: off
  INFObuild-mode: SHIP
  INFOboot-mode: FASTBOOT
  INFOcommitno-bootloader: 705f86f6
  INFOhbootpreupdate: 11
  INFOgencheckpt: 0
  all: Done!

  C:\adb>
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...