1. tungkick777

  tungkick777 Team SS Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  3,250
  Đã được thích:
  3,544
  Đối với các nhà phát triển Android người ta sẽ sử dụng hđh Linux, distro được đánh giá cao nhất là Ubuntu
  Do đã số chúng ta không sử dụng Linux nên sẽ cài đặt cygwin, đó là môi trường giả lập Linux

  Hướng dẫn cài đặt Cygwin trên window
  1) Cài đặt JAVA JDK...Download
  2) Cài đặt cygwin .....Download
  2.1)
  Giải nén file dsixda_cygwin_install tại vị trí bất kỳ trên máy tính của bạn miễn là bạn nhớ nó nằm ở đâu (ví dụ trong máy mình C:\ryan\romcooking\dsixda_cygwin_install)
  2.2) Run Setup.exe
  2.3) Chọn "Install from Local Directory" (Click on "Next")
  2.4)Có thể để nguyên lựa chọn root directory là C:\Cygwin còn nếu muốn đổi tên khác thì không được có khoảng trống ở tên folder (Click on "Next")
  [​IMG]
  2.5) Chọn Local Package Directory tức là chọn đường dẫn đến folder "cygwin_packages" nằm trong folder dsixda_cygwin_install mà bạn đã giải nén ở bước 1
  (ví dụ trong máy mình C:\ryan\romcooking\dsixda_cygwin_install\cygwin_packages) (Click on "Next")
  [​IMG]
  2.6)CHÚ Ý: Sau khi hiện tên của các gói cài đặt, nếu bạn thấy dòng "No packages found" tại vị trí đầu của danh sách các gói thì có nghĩa là bạn đã làm sai tại bước 2.5. [FONT=&amp]Click "Back" để chọn quay về lại đường dẫn Local Package Directory cho đúng [/FONT]
  [​IMG]
  - Nếu đã làm đúng, đưa chuột lên trên và chọn chuyển "All Default" thành "All Install" bằng cách click vào vòng tròn ở giữa
  - Không thực hiện bước 7 khi chưa xuất hiện "All Install" tại vị trí đầu danh sách các gói.
  2.7) Khi bước 2.6 đã thành công Click "Next" và đợi chương trình cài đặt những thứ cần thiết cho Android Kitchen. Cho phép Cygwin tạo shortcut trên desktop
  2.8) Cài đặt kết thúc là ta có thể bắt đầu sử dụng Cygwin qua shortcut tại desktop
  CHÚ Ý: Bộ cài đặt Cygwin phải bao gồm những gói dưới đây để đảm bảo kitchen có thể làm việc.Tại bước 2.7 sau khi cài đặt xong Cygwin thì bạn có thể click BACK để quay lại kiểm tra xem những gói này đã được cài đặt thành công hay chưa.
  *Devel: gcc, gdb, make
  *Interpreters: perl
  *Utils: cpio, util-linux, ncurses
  *Archive: zip, unzip
  *Web: wget
  *Editors: vi, nano
  3) Tạo menu kitchen - Tải source kitchen Download
  - Sau khi cài đặt Cygwin thành công, tại ổ C sẽ xuất hiện các thư mục được liệt kê trong đường dẫn sau C:\cygwin\home\”Usersname” . Với ”Usersname” là tên của account mà bạn đang trực tiếp sử dụng (đối với PC có phân quyền truy cập). Với máy mình đang dùng trên quyền Administrator nên sẽ có các thư mục sau C:\cygwin\home\Admin
  3.1) Giải nén Android-Kitchen-0.224.zip và đổi tên folder thành kitchen cho ngắn gọn, dễ làm việc. Copy thư mục kitchen vào trong thư mục ”Usersname” (Máy mình C:\cygwin\home\Admin\ kitchen)
  - Nếu ”Usersname” bạn đang dùng có khoảng trắng (vd: “Ryan Lee”) thì kitchen sẽ không làm việc được, bạn có thể copy trực tiếp vào thư mục home như sau C:\cygwin\home\kitchen
  3.2)Khởi động Cygwin từ shortcut tại desktop, sẽ có cửa sổ dòng lệnh, tại dấu nhắc dòng lệnh bạn gõ lệnh như sau để vào thư mục kitchen bằng Cygwin
  + Trường hợp đường dẫn của bạn là C:\cygwin\home\Admin\ kitchen Gõ cd kitchen
  + Trường hợp đường dẫn của bạn là C:\cygwin\home\ kitchen Gõ cd ../kitchen
  3.3)
  Tiếp theo, để sử dụng kitchen ta gõ ./menu sẽ xuất hiện sẽ có một list các lệnh cho bạn lựa chọn
  [​IMG]
  - Đến đây là bạn đã hoàn thành xong phần cài đặt các công cụ cần thiết.
  Nguồn sưu tầm edit by @tungkick777
   
  Tags:
  huydq948 thích bài này.
Đang tải...