Hướng dẫn mod 3D recent apps cho các máy SKY

Thảo luận trong 'Chia sẻ, hướng dẫn Mod ROM SKY' bắt đầu bởi dokyson, 14/3/14.

 1. Diễn đàn đang đang trong quá trình nâng cấp phiên bản 2017...
  Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi gì hãy post thông tin lỗi TẠI ĐÂY hoặc gửi mail đến csupport@choimobile.vn để được hỗ trợ nhanh nhất. BQT cũng rất mong muốn nhận được góp ý từ bạn !
  Cảm ơn bạn rất nhiều, Khách.
 1. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  #1 dokyson, 14/3/14
  Last edited by a moderator: 18/3/14
  choimobile.vn-3d_recent_app.png

  Nguyên liêu:
  cần 2 file sau
  framework-res.apk: /system/framework/framework-res.apk
  SystemUI.apk: /system/app/SystemUI.apk

  Phần 1: Làm việc với framework-res.apk
  B1: Bung file bằng apktool
  Mã:
  apktool if framework-res.apk
  apktool d framework-res.apk
  
  B2: Sửa file sau: res/values/dimens.xml
  Mã:
  <dimen name="thumbnail_height">280.0dip</dimen>
  <dimen name="thumbnail_width">160.0dip</dimen>
  B3: Đóng gói framework-res.apk
  Mã:
  apktool b framework-res
  Phần 1: Làm việc với SystemUI.apk
  B1: Bung SystemUI.apk
  Mã:
  apktool d SystemUI.apk
  B2: Sửa các file xml
  - res/values/bools.xml
  sửa
  Mã:
  <bool name="config_recents_thumbnail_image_fits_to_xy">false</bool>
  thành
  Mã:
  <bool name="config_recents_thumbnail_image_fits_to_xy">true</bool>
  - res/values/strings.xml
  Thêm dòng này ở cuối
  Mã:
  <string name="recent_apps_title">Recent Apps</string>
  - res/values-vi/strings.xml
  Thêm dòng này ở cuối
  Mã:
  <string name="recent_apps_title">Ứng dụng thường chạy</string>
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  - /res/layout/status_bar_no_recent_apps.xml
  Đổi phần android:textColor="@*android:color/white"
  Mã:
  <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/white" android:gravity="center_horizontal" android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_no_recent_apps" />
  - /res/layout/status_bar_expanded_header.xml
  Sửa phần:
  Mã:
  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="@drawable/notification_header_bg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:baselineAligned="false">
  Thành:
  Mã:
  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:baselineAligned="false">
  - /res/layout-land/status_bar_recent_item.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="15.0dip" android:layout_marginRight="15.0dip" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:layout_width="137.0dip" android:layout_height="217.0dip" android:layout_marginTop="10.0dip" android:layout_marginBottom="20.0dip" />
      </FrameLayout>
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="50.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="5.0dip" android:layout_marginTop="10.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="35.0dip" android:maxHeight="35.0dip" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_label_text_size" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="70.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_toRightOf="@id/app_icon" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:visibility="gone" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_text_fading_edge_length" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="40.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  - /res/layout-land/status_bar_recent_panel.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.recent.RecentsPanelView android:id="@id/recents_root" android:background="@drawable/sense_land" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" systemui:recentItemLayout="@layout/status_bar_recent_item"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
    <View android:id="@id/recents_transition_background" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
    <FrameLayout android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="#00000000" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentBottom="true">
      <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|right|center" android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_scroll_fading_edge_length" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginRight="@dimen/status_bar_recents_right_glow_margin" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
        <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" />
      </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
      <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="5.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
      <ImageView android:layout_gravity="top|right|center" android:id="@id/recents_clear" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_notify_clear" />
    </FrameLayout>
    <include android:id="@id/recents_no_apps" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" layout="@layout/status_bar_no_recent_apps" />
  </com.android.systemui.recent.RecentsPanelView>
  - /res/layout-port/status_bar_recent_item.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="15.0dip" android:layout_marginRight="15.0dip" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="305.0dip" android:layout_marginTop="15.0dip" android:layout_marginBottom="15.0dip" />
      </FrameLayout>
      <View android:id="@id/recents_callout_line" android:background="@drawable/recents_callout_line" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="1.0dip" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="3.0dip" android:layout_marginRight="3.0dip" android:layout_toLeftOf="@id/app_thumbnail" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentLeft="true" />
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="57.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_width" android:maxHeight="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_height" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_label_text_size" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginTop="7.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_icon" android:layout_alignParentBottom="true" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_text_fading_edge_length" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="40.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  -/res/layout-port/status_bar_recent_panel.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.recent.RecentsPanelView android:id="@id/recents_root" android:background="@drawable/sense_port" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" systemui:recentItemLayout="@layout/status_bar_recent_item"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
    <View android:id="@id/recents_transition_background" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
    <FrameLayout android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="#00000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerVertical="true">
      <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|left|center" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginRight="0.0dip" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
        <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
      </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
      <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="43.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
      <ImageView android:layout_gravity="top|right|center" android:id="@id/recents_clear" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_notify_clear" />
    </FrameLayout>
    <include android:id="@id/recents_no_apps" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" layout="@layout/status_bar_no_recent_apps" />
  </com.android.systemui.recent.RecentsPanelView>

  @hauhau
  @vandieutotvandieutot
  @thehuynh1982thehuynh1982
   
  10 people like this.
 2. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  #2 dokyson, 14/3/14
  Last edited by a moderator: 14/3/14
  Tiếp tục

  B3: Sửa các file smali
  - smali/com/android/systemui/recent/RecentsPanelView.smali
  Tìm đến hàm:
  Mã:
  .method private updateThumbnail(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;Landroid/graphics/Bitmap;ZZ)V
  
  -
  - nội dung hàm
  -
  .end method
  Thay bằng
  Mã:
  .method private updateThumbnail(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;Landroid/graphics/Bitmap;ZZ)V
    .locals 30
    .parameter "h"
    .parameter "thumbnail"
    .parameter "show"
    .parameter "anim"
  
    .prologue
    .line 1409
    if-eqz p2, :cond_4
  
    .line 1413
    const/16 v26, 0x4
  
    .line 1414
    .local v26, reflectionGap:I
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v6
  
    .line 1415
    .local v6, width:I
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v24
  
    .line 1417
    .local v24, height:I
    new-instance v8, Landroid/graphics/Matrix;
  
    invoke-direct {v8}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
    .line 1418
    .local v8, matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    const/high16 v3, 0x3f80
  
    const/high16 v4, -0x4080
  
    invoke-virtual {v8, v3, v4}, Landroid/graphics/Matrix;->preScale(FF)Z
  
    .line 1420
    const/4 v4, 0x0
  
    mul-int/lit8 v3, v24, 0x2
  
    div-int/lit8 v5, v3, 0x3
  
    div-int/lit8 v7, v24, 0x3
  
    const/4 v9, 0x0
  
    move-object/from16 v3, p2
  
    invoke-static/range {v3 .. v9}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;IIIILandroid/graphics/Matrix;Z)Landroid/graphics/Bitmap;
  
    move-result-object v27
  
    .line 1421
    .local v27, reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    div-int/lit8 v3, v24, 0x3
  
    add-int v3, v3, v24
  
    sget-object v4, Landroid/graphics/Bitmap$Config;->ARGB_8888:Landroid/graphics/Bitmap$Config;
  
    invoke-static {v6, v3, v4}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(IILandroid/graphics/Bitmap$Config;)Landroid/graphics/Bitmap;
  
    move-result-object v23
  
    .line 1423
    .local v23, bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    new-instance v9, Landroid/graphics/Canvas;
  
    move-object/from16 v0, v23
  
    invoke-direct {v9, v0}, Landroid/graphics/Canvas;-><init>(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
    .line 1424
    .local v9, canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    const/4 v3, 0x0
  
    const/4 v4, 0x0
  
    const/4 v5, 0x0
  
    move-object/from16 v0, p2
  
    invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1425
    new-instance v14, Landroid/graphics/Paint;
  
    invoke-direct {v14}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
    .line 1426
    .local v14, defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    const/4 v10, 0x0
  
    move/from16 v0, v24
  
    int-to-float v11, v0
  
    int-to-float v12, v6
  
    add-int/lit8 v3, v24, 0x4
  
    int-to-float v13, v3
  
    invoke-virtual/range {v9 .. v14}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1427
    const/4 v3, 0x0
  
    add-int/lit8 v4, v24, 0x4
  
    int-to-float v4, v4
  
    const/4 v5, 0x0
  
    move-object/from16 v0, v27
  
    invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1429
    new-instance v25, Landroid/graphics/Paint;
  
    invoke-direct/range {v25 .. v25}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
    .line 1430
    .local v25, paint:Landroid/graphics/Paint;
    new-instance v15, Landroid/graphics/LinearGradient;
  
    const/16 v16, 0x0
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v17, v0
  
    const/16 v18, 0x0
  
    invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v19, v0
  
    const v20, 0x70ffffff
  
    const v21, 0xffffff
  
    sget-object v22, Landroid/graphics/Shader$TileMode;->CLAMP:Landroid/graphics/Shader$TileMode;
  
    invoke-direct/range {v15 .. v22}, Landroid/graphics/LinearGradient;-><init>(FFFFIILandroid/graphics/Shader$TileMode;)V
  
    .line 1433
    .local v15, shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    move-object/from16 v0, v25
  
    invoke-virtual {v0, v15}, Landroid/graphics/Paint;->setShader(Landroid/graphics/Shader;)Landroid/graphics/Shader;
  
    .line 1434
    new-instance v3, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;
  
    sget-object v4, Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;->DST_IN:Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;
  
    invoke-direct {v3, v4}, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;-><init>(Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;)V
  
    move-object/from16 v0, v25
  
    invoke-virtual {v0, v3}, Landroid/graphics/Paint;->setXfermode(Landroid/graphics/Xfermode;)Landroid/graphics/Xfermode;
  
    .line 1435
    const/16 v17, 0x0
  
    move/from16 v0, v24
  
    int-to-float v0, v0
  
    move/from16 v18, v0
  
    int-to-float v0, v6
  
    move/from16 v19, v0
  
    invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v20, v0
  
    move-object/from16 v16, v9
  
    move-object/from16 v21, v25
  
    invoke-virtual/range {v16 .. v21}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1438
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    move-object/from16 v0, v23
  
    invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
    .line 1442
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    if-eqz v3, :cond_0
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v4
  
    if-ne v3, v4, :cond_0
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v4
  
    if-eq v3, v4, :cond_1
  
    .line 1445
    :cond_0
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget-boolean v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mFitThumbnailToXY:Z
  
    if-eqz v3, :cond_5
  
    .line 1446
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    const/high16 v4, 0x41c8
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setRotationY(F)V
  
    .line 1455
    :cond_1
    :goto_0
    if-eqz p3, :cond_3
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/view/View;->getVisibility()I
  
    move-result v3
  
    if-eqz v3, :cond_3
  
    .line 1456
    if-eqz p4, :cond_2
  
    .line 1457
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget-object v4, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mContext:Landroid/content/Context;
  
    const v5, 0x7f04000f
  
    invoke-static {v4, v5}, Landroid/view/animation/AnimationUtils;->loadAnimation(Landroid/content/Context;I)Landroid/view/animation/Animation;
  
    move-result-object v4
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setAnimation(Landroid/view/animation/Animation;)V
  
    .line 1460
    :cond_2
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    const/4 v4, 0x0
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setVisibility(I)V
  
    .line 1462
    :cond_3
    move-object/from16 v0, p2
  
    move-object/from16 v1, p1
  
    iput-object v0, v1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    .line 1464
    .end local v6     #width:I
    .end local v8     #matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    .end local v9     #canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    .end local v14     #defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    .end local v15     #shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    .end local v23     #bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    .end local v24     #height:I
    .end local v25     #paint:Landroid/graphics/Paint;
    .end local v26     #reflectionGap:I
    .end local v27     #reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    :cond_4
    return-void
  
    .line 1448
    .restart local v6   #width:I
    .restart local v8   #matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    .restart local v9   #canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    .restart local v14   #defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    .restart local v15   #shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    .restart local v23   #bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    .restart local v24   #height:I
    .restart local v25   #paint:Landroid/graphics/Paint;
    .restart local v26   #reflectionGap:I
    .restart local v27   #reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    :cond_5
    new-instance v29, Landroid/graphics/Matrix;
  
    invoke-direct/range {v29 .. v29}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
    .line 1449
    .local v29, scaleMatrix:Landroid/graphics/Matrix;
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mThumbnailWidth:I
  
    int-to-float v3, v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v4
  
    int-to-float v4, v4
  
    div-float v28, v3, v4
  
    .line 1450
    .local v28, scale:F
    move-object/from16 v0, v29
  
    move/from16 v1, v28
  
    move/from16 v2, v28
  
    invoke-virtual {v0, v1, v2}, Landroid/graphics/Matrix;->setScale(FF)V
  
    .line 1451
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    sget-object v4, Landroid/widget/ImageView$ScaleType;->MATRIX:Landroid/widget/ImageView$ScaleType;
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setScaleType(Landroid/widget/ImageView$ScaleType;)V
  
    .line 1452
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    move-object/from16 v0, v29
  
    invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageMatrix(Landroid/graphics/Matrix;)V
  
    goto :goto_0
  .end method
  B4: Copy file ảnh này vào drawable-xhdpi
  https://www.dropbox.com/s/ebk8u7traq8mh3i/drawable-nodpi.zip

  Xong rồi nhé, đóng gói thôi
  B5: Đóng gói SystemUI.apk
  Mã:
  apktool b SystemUI
  B6: Copy 2 file framework-res.apk và SystemUI.apk trở lại máy, khởi động lại máy và thưởng thức

  choimobile.vn-3D_recents_app_A870.png
   
  20 people like this.
 3. Thành Mũm

  Senior Member

  12/9/13
  406
  461
  0
  Nam
  quá hót :v
   
  6 people like this.
 4. phuocthien35

  Newbie

  30/4/13
  21
  22
  0
  Nam
  #4 phuocthien35, 15/3/14
  Last edited by a moderator: 15/3/14
  Bác đóng lại zip cho ae lun đi . em mún làm lắm mà ko có lap bác ơi. Huhuhu chán ghê
   
  2 people like this.
 5. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Mỗi máy nó 1 khác mà, đóng zip kiểu gì
  Gửi từ A870 SphinX
   
  2 people like this.
 6. phuocthien35

  Newbie

  30/4/13
  21
  22
  0
  Nam
  Cùng là 870 mà bác
   
 7. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  870 nhưng sphinx khác, S,L,K khác nhau đó :D
   
  2 people like this.
 8. s2ngheohd9x

  Senior Member

  4/11/13
  334
  411
  0
  Nam
  Có vọc cho 830 đc hem bác
   
  2 people like this.
 9. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Được chứ cụ ơi, tất cả các máy SKY từ bé đến nhớn :D
   
  2 people like this.
 10. phuocthien35

  Newbie

  30/4/13
  21
  22
  0
  Nam
  Mình đang dùng rom SphinX.V2 trên bản L nak bác. Ak wifi yếu hơn V1.1 bác ơi còn lại thì rất tuyệt vời
   
 11. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  2 people like this.
 12. s2ngheohd9x

  Senior Member

  4/11/13
  334
  411
  0
  Nam
  a @dokysondokyson ơi bc này hơi kho hiểu
  - /res/layout/status_bar_no_recent_apps.xml
  Đổi phần android:textColor="@*android:color/white"
  Mã:
  <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/white
   
 13. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Đổi cái chữ sau color/ thành white em
   
  2 people like this.
 14. s2ngheohd9x

  Senior Member

  4/11/13
  334
  411
  0
  Nam
  OK ANH
   
 15. s2ngheohd9x

  Senior Member

  4/11/13
  334
  411
  0
  Nam
  ở dòng này trùng thì sao ạ bác
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  trong ids.xml của em nó có dòng này thì tahy kiểu gì a
  <item type="id" name="recents_transition_background">false</item>
   
 16. sinh

  Senior Member

  25/12/12
  230
  285
  0
  Nam
  xóa bỏ dòng đó, thêm 3 dòng của @dokysondokyson vào dưới cùng
   
  4 people like this.
 17. s2ngheohd9x

  Senior Member

  4/11/13
  334
  411
  0
  Nam
  Ok tks bác.để lusc khác thử chứ em k có pc.hehe
   
 18. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Anh em săp tới ra ROM chứ nhỉ
   
  4 people like this.
 19. s2ngheohd9x

  Senior Member

  4/11/13
  334
  411
  0
  Nam
  Rom gì vậy anh.sphinx v2 ạ.
   
 20. s2ngheohd9x

  Senior Member

  4/11/13
  334
  411
  0
  Nam
  a ơi chỗ này code thay vào có phải thiếu dấu > cuối dòng không
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...