1. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  yah bro i can not decompile use ur tool it show
  [​IMG]

  but i use this tool http://apkmultitool.com/?q=node/5 i can all but still same

  from y please help me
   
 2. xxdinhbangxx

  xxdinhbangxx Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  11
  Cảm ơn bạn nhưng máy mình chỉ chọn được màn hình khóa, còn liên kết ứng dụng hình như phải mod lại. ^^ Cái này là mặc định của máy luôn. Nên phải mod để thay code của trình nhắn tin gốc bằng code của gosms. Biết là thế nhưng ko biết cách làm, tính nhờ các bác trên choimobile và hanzzo giúp đỡ.
   
 3. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Let open log.txt file in the ApkManager folder to read error log
   
 4. tedofu_katozi

  tedofu_katozi TNT Team Th.Viên Premium

  Bài viết:
  2,108
  Đã được thích:
  2,947
  Làm nốt bài xóa kt dòng LG em ơi
   
 5. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  thanks bro here my log
  |Wed 06/05/2013 -- 13:32:25.54|
  --------------------------------------------------------------------------
  java version "1.7.0_21"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_21-b11)
  Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.21-b01, mixed mode, sharing)
  Could Not Find C:\Documents and Settings\chandarakk\My Documents\Downloads\Compressed\Apk_Manager_5.0.2\Apk_Manager_5.0.2\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/signedSettings.apk
  Could Not Find C:\Documents and Settings\chandarakk\My Documents\Downloads\Compressed\Apk_Manager_5.0.2\Apk_Manager_5.0.2\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedSettings.apk
  I: Baksmaling...
  I: Loading resource table...
  Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: Multiple resources: spec=0x7f040034 layout/date_time_settings_setupwizard, config=-v13
  at brut.androlib.res.data.ResConfig.addResource(ResConfig.java:65)
  at brut.androlib.res.data.ResConfig.addResource(ResConfig.java:58)
  at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readEntry(ARSCDecoder.java:196)
  at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readConfig(ARSCDecoder.java:165)
  at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readType(ARSCDecoder.java:130)
  at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readPackage(ARSCDecoder.java:105)
  at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readTable(ARSCDecoder.java:82)
  at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:48)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.getResPackagesFromApk(AndrolibResources.java:315)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.loadMainPkg(AndrolibResources.java:50)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.getResTable(AndrolibResources.java:43)
  at brut.androlib.Androlib.getResTable(Androlib.java:44)
  at brut.androlib.ApkDecoder.getResTable(ApkDecoder.java:148)
  at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:98)
  at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:120)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:57)

  1 thing bro now i notice that i can not changperimsss
  [​IMG]

  please help me
   
 6. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Let copy that file to system folder to change permission, not change when that file in SDcard
   
 7. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  thanks bro now ok changpermiss but still setting has stop like my picture from y please help
   
 8. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  That error because you used deodex file so i do not have any idea to fix
   
 9. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  what Deodex file?
   
 10. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Your settings.apk is a deodex file, this line show that:
  I: Baksmaling...
   
  chandarakk thích bài này.
 11. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  so mean if Deodex file we can not modified yet ?
   
 12. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  it will have many error if you do with not ogirinal file
   
 13. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  have other way do with not original ? hope u can help me brother
   
 14. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  I am not sure. At first time let do on original ROM
   
 15. f120ltn

  f120ltn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,976
  Đã được thích:
  926
  cha cha, ok ngon:D:D i like
   
 16. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  thanks alot bro but i have only original experia x12 now i root and copy setting.apk and framework-res.apk and want try on original room as u say but i can decomplied on x12 it show loke sreenshot
  [​IMG]

  help me i want test on original room
   
 17. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146

  It is should be like this: (Not include Baksmaling line)

  choimobile.vn-Apktool.png
   
 18. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  yah bro but why my x12 show like that i test on my sky a830L can all but can edit .xml in setting .apk thast y i want test on x12
   
 19. msmobile

  msmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  11,225
  Đã được thích:
  4,178
  You can not change .xml file ?
  If you used ApkManager to build file you must delete the file you change in "keep" folder
   
  chandarakk thích bài này.
 20. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  yah i can edit .xml and i dellte as in stuntion all go well but 1 thing is when i copy to phone it show settong has stop work from y i do wrong need help
  but for x12 i can not complied yet
   
 21. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  bro need help me please after i test on the origanal still not work after i copy seeting.apk to phone now i lost icon setting from y i do wrong

  screenshot

  what i do run srcipt number 22 then 3 (seeting.apk) then number 9(compile)....then numer 11(build).........then Y then Y then inter....(because am not edit anything) after that i sellect
  numer 11 for sign then copy to phone via rootexplor with chang permiss but it still not work and show like my screen shot please hel me

  [​IMG]
   
  dokyson thích bài này.
 22. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43

  all brother am still wait help from u please give me instruntion on setting.apk step by step
   
  hanzoo1504dokyson thích bài này.
 23. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  You should use ApkTool to decompile instead of number 9 in ApkManager
   
  hanzoo1504 thích bài này.
 24. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  so mean i need use apktool for decompile then compile with Apkmanger ?
   
  hanzoo1504 thích bài này.
 25. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Yes because you need this command:
  apktool if framework-res.apk before decompile
   
  hanzoo1504 thích bài này.
 26. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43

  now all working smooth big thank Bro Dokyson for help me ,and hanzoo 1504 for greater room for A830 and other model and many to all vietnam friend for help me realy great choimobile.vn
  here my screen shot sucees
  [​IMG]   
  dokysonhanzoo1504 thích bài này.
 27. hanzoo1504

  hanzoo1504 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,523
  Đã được thích:
  8,784
  you really are pro. Invite cigarette pipe of Vietnam
   
  chandarakkdokyson thích bài này.
 28. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146

  It is great. Let disscus when you have something not clear
   
  chandarakk thích bài này.
 29. chandarakk

  chandarakk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  43
  thanks alot bro ur welcome
  1 more thing how to fix external Sd
  thanks bro now i want calander in Eng for my sky A830L because that in vietnam i want to be engslish how to?
   
 30. huyvulx

  huyvulx Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  13
  Bro ơi sao mình làm đúng các bước như trên , sau khi reboot thì mất icon Gọi điện và Danh bạ ở ngoài màn hình, mà tiếng Hàn thì vẫn còn ?
   
  dokyson thích bài này.
Đang tải...