1. Ku Gio 1

  Ku Gio 1 Không dành riêng ai Th.Viên Premium

  Bài viết:
  673
  Đã được thích:
  421
  Những dòng lệnh sau dành cho tất cả các máy Sky A850 S/L/K


  *********************

  ##000000# ---> Gỡ lỗi màn hình
  ##1133# ---> Bluetooth
  ##1199 ---> H/W Diagnostics
  ##3838## ---> Optis Test
  ##5836837529# ---> Network Indicator
  ##7593# ---> WCDMA Setting
  ##872# ---> USB Connection Options
  *#*#8181#*#* ---> Dump logs and debug info to SD card
  *#*#8080#*#* ---> Something related to SkyMenu?
  *#*#9090#*#* ---> Something related to SkyMenu?
  #4648# ---> H/W Diagnostics
  #1236# ---> Switch to PC Data mode (shortcut)
  #123456********** ---> Toggle Debug Overlay
  #47566# ---> "Fake Roaming ( MCC : 310 )" ?
  #758353266#646# ---> Download USIM
  #8378522# ---> Lots More Tests
  *123456# -- Toggle Debug Screen (LTE/WCDMA/GSM/WIFI)
  *1232580# ---> Network Mode (shortcut)
  *147359*682* -- Download USIM *DOESN'T ASK FIRST*
  *14735900# ---> Hanjin*14735900# ?  [​IMG]

  Hình ảnh minh họa
   
  Tags:
Đang tải...