1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  Credit and thanks: @darkera13 và @Mr.Lee™ - Samsungviet.vn
  Source

  framework.jar
  - Mở file MultiWindowApplicationInfos.smali (ở smali/com/samsung/android/multiwindow)
  - Tìm:
  Mã:
  .method public isSupportApp(Ljava/lang/String;)Z
  - Chép đè đoạn code này thay thế cho toàn bộ method cũ ngay dưới nó (bắt đầu method là code trên và kết thúc method là mã .end method)
  Mã:
  .locals 4
  
    iget-object v2, p0, Lcom/samsung/android/multiwindow/MultiWindowApplicationInfos;->mMultiWindowBlackList:Ljava/util/List;
  
    if-nez v2, :cond_1
  
    new-instance v2, Ljava/util/ArrayList;
  
    invoke-direct {v2}, Ljava/util/ArrayList;-><init>()V
  
    iput-object v2, p0, Lcom/samsung/android/multiwindow/MultiWindowApplicationInfos;->mMultiWindowBlackList:Ljava/util/List;
  
    new-instance v2, Ljava/io/File;
  
    const-string v3, "/system/etc/gnt.txt"
  
    invoke-direct {v2, v3}, Ljava/io/File;-><init>(Ljava/lang/String;)V
  
    invoke-virtual {v2}, Ljava/io/File;->exists()Z
  
    move-result v2
  
    if-eqz v2, :cond_1
  
    :try_start_0
    new-instance v1, Ljava/io/BufferedReader;
  
    new-instance v2, Ljava/io/FileReader;
  
    const-string v3, "/system/etc/gnt.txt"
  
    invoke-direct {v2, v3}, Ljava/io/FileReader;-><init>(Ljava/lang/String;)V
  
    invoke-direct {v1, v2}, Ljava/io/BufferedReader;-><init>(Ljava/io/Reader;)V
  
    :cond_0
    :goto_0
    invoke-virtual {v1}, Ljava/io/BufferedReader;->readLine()Ljava/lang/String;
  
    move-result-object v0
  
    if-eqz v0, :cond_1
  
    invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/String;->trim()Ljava/lang/String;
  
    move-result-object v0
  
    invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/String;->length()I
  
    move-result v2
  
    if-lez v2, :cond_0
  
    iget-object v2, p0, Lcom/samsung/android/multiwindow/MultiWindowApplicationInfos;->mMultiWindowBlackList:Ljava/util/List;
  
    invoke-interface {v2, v0}, Ljava/util/List;->add(Ljava/lang/Object;)Z
    :try_end_0
    .catch Ljava/lang/Exception; {:try_start_0 .. :try_end_0} :catch_0
  
    goto :goto_0
  
    :catch_0
    move-exception v2
  
    :cond_1
    iget-object v2, p0, Lcom/samsung/android/multiwindow/MultiWindowApplicationInfos;->mMultiWindowBlackList:Ljava/util/List;
  
    invoke-interface {v2, p1}, Ljava/util/List;->contains(Ljava/lang/Object;)Z
  
    move-result v2
  
    if-nez v2, :cond_2
  
    const/4 v2, 0x1
  
    :goto_1
    return v2
  
    :cond_2
    const/4 v2, 0x0
  
    goto :goto_1
  .end method
  
  - Save lại rồi compile, xong !
   
  Tags:
 2. peter nguyen

  peter nguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  5
  Galaxy s6 edge dc ko bác
   
  MạnhIT thích bài này.
 3. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  tất nhiên là được :D
   
  peter nguyen thích bài này.
 4. peter nguyen

  peter nguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  5
  Mong bác sớm ra rom cho s6e có luôn cái vụ này, chứ e gà mấy cái code này lắm sợ làm ko chính xác r máy nó điên
   
  MạnhIT thích bài này.
 5. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  Sẽ đến sớm :D
   
  peter nguyen thích bài này.
 6. peter nguyen

  peter nguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  5
  Coming soon kaka, thank u so much
   
  MạnhIT thích bài này.
 7. hung902

  hung902 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  @Mạnh_IT Mod này không sử dụng được 5.1.1 hả a?
   
 8. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  chưa test trên 5.1.1, nhưng chắc đk đó
   
 9. hung902

  hung902 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  E Test thử nhiều mod trên framework.jar nhưng đều không được. Không mod nào sử dụng được
   
Đang tải...