1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  TUT Hướng dẫn mod tin nhắn Samsung Kitkat/Lollipop
  Copyright 2015 by ChoiMobile.VN. All Provided by @Mạnh_IT


  Fix lỗi hiển thị sai thời gian gửi và nhận tin


  Mở file SmsReceiverService.smali (smali/com/android/mms/transaction/)

  Tìm:
  Mã:
  invoke-static {}, Ljava/lang/System;->currentTimeMillis()J
  
  Nó thuộc đoạn sau:
  Mã:
  .line 1760
    :cond_137
    const-string v3, "date"
  
    invoke-static {}, Ljava/lang/System;->currentTimeMillis()J
  
    move-result-wide v4
  
    invoke-static {v4, v5}, Ljava/lang/Long;->valueOf(J)Ljava/lang/Long;
  
    move-result-object v4
  
    invoke-virtual {v1, v3, v4}, Landroid/content/ContentValues;->put(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Long;)V
  
    goto/16 :goto_56
  .end method
  
  upload_2015-3-7_23-15-45.png

  Xóa đoạn invoke-static {}, Ljava/lang/System;->currentTimeMillis()J thay bằng:
  Mã:
  invoke-virtual {p1}, Landroid/telephony/SmsMessage;->getTimestampMillis()J
  
  upload_2015-3-7_23-17-1.png

  Save, rồi compile apk mới!
  Mod bật - tắt sáng màn hình khi có thông báo tin nhắn mới

  mod mms.png
  1, smali\com\android\mms\settings\NotificationSettings.smali
  Tìm pref_key_backlight thuộc đoạn:
  Mã:
    invoke-virtual {p0}, Lcom/android/mms/settings/NotificationSettings;->getPreferenceScreen()Landroid/preference/PreferenceScreen;
  
    move-result-object v0
  
    const-string v1, "pref_key_backlight"
  
    invoke-virtual {p0, v1}, Lcom/android/mms/settings/NotificationSettings;->findPreference(Ljava/lang/CharSequence;)Landroid/preference/Preference;
  
    move-result-object v1
  
    invoke-static {v0, v1}, Lcom/android/mms/settings/NotificationSettings;->removePreference(Landroid/preference/PreferenceScreen;Landroid/preference/Preference;)V
  

  Mod bật - tắt sáng màn hình bởi @Mạnh_IT - ChoiMobile.VN
  upload_2015-2-16_13-12-58.png
  2. Thêm vào dưới dòng const-string v1, "pref_key_backlight" code sau:
  Mã:
    # On-off Backlight - Mod by ManhIT
  
    const/4 v1, 0x0
  
  upload_2015-2-16_13-20-37.png
  Tương tự cho pref_key_backlight_sim2
  upload_2015-2-16_13-20-53.png

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​
  Mod backup - restore tin nhắn

  Sửa CSC thêm đoạn code sau:
  Mã:
    <!-- Backup - Restore Mms By ManhIT -->
    <CscFeature_Message_EnableSaveRestoreSDCard>true</CscFeature_Message_EnableSaveRestoreSDCard>
  
  Hướng dẫn mod CSC tại đây: http://choimobile.vn/threads/43651/

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Mod unlimit 3 tin nhắn và unlimit số ký tự khi trở lời ở của sổ pup-up

  1. Mod pup-up:
  smali/com/android/mms/replyservice/QuickReplyService$1.smali

  Tìm access$602 thuộc
  Mã:
    # setter for: Lcom/android/mms/replyservice/QuickReplyService;->mEncodingType:I
    invoke-static {v11, v12}, Lcom/android/mms/replyservice/QuickReplyService;->access$602(Lcom/android/mms/replyservice/QuickReplyService;I)I
  
  upload_2015-2-16_13-53-10.png

  Sửa dòng const/4 v2, 0x1 thành const/4 v2, 0x0
  upload_2015-2-16_13-55-15.png

  2. Mod unlimit 3 tin nhắn:
  smali/com/android/mms/MmsConfig.smali

  Tìm
  Mã:
  sput v0, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sSmsToMmsTextThreshold:I
  Sửa const/4 v0, 0x4
  Mã:
  .line 176
    sput-boolean v3, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sAllowAttachAudio:Z
  
    .line 179
    const/4 v0, 0x4
  
    sput v0, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sSmsToMmsTextThreshold:I
  Thành const/16 v0, 0x3e8
  Mã:
  .line 176
    sput-boolean v3, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sAllowAttachAudio:Z
  
    .line 179
    const/16 v0, 0x3e8
  
    sput v0, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sSmsToMmsTextThreshold:I
  Tìm
  Mã:
  .method public static getSmsToMmsTextThreshold()I
  sửa sget v0, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sSmsToMmsTextThreshold:I
  Mã:
  .method public static getSmsToMmsTextThreshold()I
    .registers 1
  
    .prologue
    .line 691
    sget v0, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sSmsToMmsTextThreshold:I
  
    return v0
  .end method
  thành const/16 v0, 0x3e8
  Mã:
  .method public static getSmsToMmsTextThreshold()I
    .registers 1
  
    .prologue
    .line 691
    const/16 v0, 0x3e8
  
    return v0
  .end method
  Tìm
  Mã:
  sput v1, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sSmsToMmsTextThreshold:I
  Thêm trên nó const/16 v1, 0x3e8
  Mã:
    const/4 v2, 0x4
  
    invoke-interface {v0, v1, v2}, Landroid/content/SharedPreferences;->getInt(Ljava/lang/String;I)I
  
    move-result v1
  
    const/16 v1, 0x3e8
  
    sput v1, Lcom/android/mms/MmsConfig;->sSmsToMmsTextThreshold:I
  
    .line 2117
    const-string v1, "Mms/MmsConfig"
   

  Các file đính kèm:

  Lần sửa cuối: 8 Tháng 3 2015
  Tags:
  Robocon, le_duc, before_u_go1 người khác thích bài này.
 2. Minh Cảnh Nguyễn

  Minh Cảnh Nguyễn Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  292
  Đã được thích:
  383
  sao giờ anh mới chỉ :3
   
  MạnhIT thích bài này.
 3. valentino.nth

  valentino.nth Th.Viên Premium

  Bài viết:
  471
  Đã được thích:
  520
  Các file khác k sao chỉ riêng file MMS mình decompile bị lỗi là sao nhỉ?
   
 4. ken007

  ken007 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  777
  Đã được thích:
  250
  Minh decompile chỉ thấy folder service không thôi. Mâyd folder bác up không thấy đâu
   
  MạnhIT thích bài này.
 5. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  Chắc lỗi rồi, mà bác mod tn của máy nào
   
 6. ken007

  ken007 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  777
  Đã được thích:
  250
  S5 hàn
   
  MạnhIT thích bài này.
 7. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  thử search file đó trong toàn bộ thư mục smali
   
 8. tim30692

  tim30692 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  3
  sms trong rom Space 5.0 thiếu tín năng báo bên kia đã nhận ! thường trong các app nt sẽ báo 1 dấu check V bên dưới tin nhắn để báo ng bên kia đã nhận. Nếu bên kia tắt máy thì sẽ ko có chữ dấu V đó hiện lên. KHi nào bên kia mở máy thì mới có chữ V mà 1 dòng notifocation là contact đó đã nhận. Đã check vào cái boc Dilivery Report trong sms nhưng ko có tính năng này
   
 9. chip0r

  chip0r Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  4
  không có pref_key_backlight làm sao bác
  s5 plus g901f android 4.4.4
   
 10. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  Máy bác Rom gì?
   
 11. chip0r

  chip0r Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  4
  thấy rồi bac
  mà mod xong nó cứu bị tin nhắn đã dừng
   
 12. TakatoKatory

  TakatoKatory Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  72
  Đã được thích:
  32
 13. langtu233

  langtu233 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  6
  anh Mạnh_IT ơi sao em không tìm thấy đường dẫn MmsConfig.smali mà chỉ thấy .xml thôi
   
  MạnhIT thích bài này.
 14. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  File Sec_Mms.apk của bạn chưa Deodex
   
  langtu233 thích bài này.
 15. langtu233

  langtu233 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  6
  Anh có thể hướng dẫn em Deodex apk gg toàn hướng dẫn Deodex rom
   
 16. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  langtu233 thích bài này.
 17. thanhdx

  thanhdx Th.Viên Premium

  Bài viết:
  202
  Đã được thích:
  38
  @Mạnh_IT hướng dẫn cách fix tin nhắn +84 với, danh bạ lưu 09 mà tin nhắn +84,, thì ko hiện tên
   
 18. luutuankiet

  luutuankiet Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  a Mạnh ơi ! SMS này có fix gửi tin nhắn cho đầu số +84 ko được , e bị lỗi đó dùng bản Verizon, nhận tin nhắn dc và nt đi không được
   
  MạnhIT thích bài này.
 19. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  Port app tin nhắn càu quốc tế sang mới đk?

  Không thì tìm trong toàn bộ smali cái đầu số của Verizon (chắc là MỸ) rồi thay bằng +84 của Việt Nam xem sao
   
 20. luutuankiet

  luutuankiet Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  A Mạnh có thể hướng dẫn e, chi tiết được không,.. e gà quá
   
 21. kidobi04993

  kidobi04993 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  em ko rành về lập trình code, hy vọng lúc nào đó bác @Mạnh_IT bỏ chút thời gian giúp em
  em chỉ cần nhắn tin unlimit ký tự và số tin nhắn thôi
  em đang dùng Galaxy S4 E330K, Stock Rom Lollipop (Baseband DOH2 mới nhất) đã root
  link đính kèm là framework và trình nhắn tin gốc của Rom đã đc deodex
  em up lên đây bác sửa code giùm em nhé
  vạn lần cảm ơn bác
  https://drive.google.com/file/d/0B7Ji4o1JPq_pY2VyUHVQRTNtaU0/view
   

Users found this page by searching for:

 1. mms.apk 4.4 s4

Đang tải...