1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,241
  Galaxy S6 Message Apps
  Mod By @Mạnh_IT - ChoiMobile.Vn

  Các công cụ cần thiết:
  1. Unlimit 3 sms - Loại bỏ giới hạn quá 3 tin sms chuyển sang mms
  >>> Mod xong sẽ không bị giới hạn số tin nhắn và không bị tự động chuyển sang tin nhắn mms nữa

  - Mở file l.smali (\smali\com\android\mms)
  - Tìm
  sput v0, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  Mã:
    .line 213
    const/4 v0, 0x4
  
    sput v0, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  
  1.jpg

  Sửa dòng trên nó: const/4 v0, 0x4 thành const/16 v0, 0x3e8
  Mã:
    .line 213
    const/16 v0, 0x3e8
  
    sput v0, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  

  - Tìm sget v0, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  Mã:
  .method public static e()I
    .locals 1
  
    .prologue
    .line 881
    sget v0, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  
    return v0
  .end method
  2.jpg
  Sửa sget v0, Lcom/android/mms/l;->Q:I thành const/16 v0, 0x3e8
  Mã:
  .method public static e()I
    .locals 1
  
    .prologue
    .line 881
    const/16 v0, 0x3e8
  
    return v0
  .end method
  
  - Tìm sput v1, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  thuộc đoạn:
  Mã:
    .line 2481
    const-string/jumbo v1, "pref_key_threshold"
  
    const/4 v2, 0x4
  
    invoke-interface {v0, v1, v2}, Landroid/content/SharedPreferences;->getInt(Ljava/lang/String;I)I
  
    move-result v1
  
    sput v1, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  
  Thêm vào trên nó: const/16 v1, 0x3e8
  Mã:
    .line 2481
    const-string/jumbo v1, "pref_key_threshold"
  
    const/4 v2, 0x4
  
    invoke-interface {v0, v1, v2}, Landroid/content/SharedPreferences;->getInt(Ljava/lang/String;I)I
  
    move-result v1
  
    const/16 v1, 0x3e8
  
    sput v1, Lcom/android/mms/l;->Q:I
  
  3.jpg
  - Save lại là xong!


  2. Fix lỗi hiển thị sai thời gian gửi và nhận tin

  - Mở file SmsReceiverService.smali (smali/com/android/mms/transaction/)
  - Tìm
  Mã:
    invoke-static {}, Ljava/lang/System;->currentTimeMillis()J
  nó thuộc đoạn sau
  Mã:
    .line 2668
    :cond_8
    const-string/jumbo v2, "date"
  
    invoke-static {}, Ljava/lang/System;->currentTimeMillis()J
  
    move-result-wide v4
  
    invoke-static {v4, v5}, Ljava/lang/Long;->valueOf(J)Ljava/lang/Long;
  
    move-result-object v3
  
    invoke-virtual {v1, v2, v3}, Landroid/content/ContentValues;->put(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Long;)V
  
    goto/16 :goto_1
  .end method
  4.jpg

  - Xóa invoke-static {}, Ljava/lang/System;->currentTimeMillis()J thay bằng:
  Mã:
    invoke-virtual {p1}, Landroid/telephony/SmsMessage;->getTimestampMillis()J
  - Save lại là xong!
  5.jpg
  3,...
  Comming soon...
  Vui lòng dẫn nguồn về đây khi chia sẻ bài viết này!
  .
   
  Lần sửa cuối: 27 Tháng 4 2015
  Tags:
 2. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,241
  Lần sửa cuối: 15 Tháng 3 2016
 3. mr.nguyen0504

  mr.nguyen0504 Nguyễn Đình Lộc Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  95
  Lên :D
   
 4. Thach Hải Đăng

  Thach Hải Đăng Th.Viên Premium

  Bài viết:
  324
  Đã được thích:
  88
  Xóa file trong secmms.apk rồi rhay vào set quyền vẫn ko có gì xảy ra hết vẫn bị giới hạn. Ko dùng đc cho 5.1.1
   
 5. hung902

  hung902 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  5.1.1 xài được! Mình test thử rồi
   
 6. Thach Hải Đăng

  Thach Hải Đăng Th.Viên Premium

  Bài viết:
  324
  Đã được thích:
  88
  Bạn chỉ cho vào rồi set quyền hay s. Mìh thử thì ok đã bỏ đc vụ chuyển sang mms nhưg nhắn quá 2 trang là ko thể gửi
   
 7. hung902

  hung902 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Mình cho vào File zip rồi Flash qua TWRP, mình thử chép bằng root explore thì bị lỗi không mở ứng dụng lên được
   
 8. Thach Hải Đăng

  Thach Hải Đăng Th.Viên Premium

  Bài viết:
  324
  Đã được thích:
  88
  Bạn cho xin link đc ko
   
Đang tải...