1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  Các ứng dụng của mỗi chiếc Xperia sẽ có một chữ ký (sign) riêng và chỉ cái được trên thiết bị đó, ví dụ: có một app chỉ cài được trên Z3 mà không cài được cho Z2 hay Z1
  > nguyên nhân: khi cài app, hệ thống thống thế check sign của app đó nếu app đó đúng là của thiết bị đó thì cho phép cái đặt và nếu không thì cho nghỉ :D
  Như ví dụ trên app đó của Z3 lên không cài trên Z2, Z1,... được!
  - Mục đích của mod này: vô hiệu hóa việc xác minh chữ ký ứng dụng
  - Thành quả: bạn có thể cái các app của Z3 cho Z1, Z2... và ngược lại
  Thành quả trước mắt >>> http://choimobile.vn/threads/48381/

  Chuẩn bị:
  - Thiết bị đã Root
  - File
  Services.jar (/system/framewrok): dùng Root Explorer copy ra bằng tay hoặc pull bằng adb (
  adb pull /system/framework/services.jar
  )
  • Phải là file đã deodex, nếu bạn đang sử dụng rom deodex săn thì chỉ viếc lấy file đó ra mod được luôn
  • Nếu chưa deodex (sẽ có hai file là Services.jar & Services.odex), bạn phải thực hiện thêm bược deodex file này để mod và odex lại để cho vào máy. Tham khảo Tools DEODEX và ODEX sau: http://choimobile.vn/threads/6643/ còn nhiều phượng pháp khác bạn có thể search Google nhé!
  - Tools bung, đóng gói file jar: http://www.fshare.vn/file/9EYG1JCTS9M2 (Tools này cần có Java JDK mới chạy được, nếu chưa cài thì tải ở đây rồi cài cho máy tính)
  - Phần mềm Notepad++

  Thực hiện MOD:
  - Để file Services.jar cùng thư mục tools rồi chạy file jar2smali.bat để bung nó ra thư mục smali

  upload_2015-3-5_17-47-5.png

  - Mở file PackageManagerService.smali (nó năm trong \smali\com\android\server\pm\) bằng Notepad++
  - Tìm (nhấn CTRL+F):
  .method static compareSignatures
  nó chính là cái method này:
  Mã:
  .method static compareSignatures([Landroid/content/pm/Signature;[Landroid/content/pm/Signature;)I
  .registers 9
  .parameter "s1"
  .parameter "s2"
  
  .prologue
  .line 2284
  if-nez p0, :cond_8
  
  .line 2285
  if-nez p1, :cond_6
  
  const/4 v6, 0x1
  
  .line 2304
  :goto_5
  return v6
  
  .line 2285
  :cond_6
  const/4 v6, -0x1
  
  goto :goto_5
  
  .line 2289
  :cond_8
  if-nez p1, :cond_c
  
  .line 2290
  const/4 v6, -0x2
  
  goto :goto_5
  
  .line 2292
  :cond_c
  new-instance v3, Ljava/util/HashSet;
  
  invoke-direct {v3}, Ljava/util/HashSet;-><init>()V
  
  .line 2293
  .local v3, set1:Ljava/util/HashSet;,"Ljava/util/HashSet<Landroid/content/pm/Signature;>;"
  move-object v0, p0
  
  .local v0, arr$:[Landroid/content/pm/Signature;
  array-length v2, v0
  
  .local v2, len$:I
  const/4 v1, 0x0
  
  .local v1, i$:I
  :goto_14
  if-ge v1, v2, :cond_1e
  
  aget-object v5, v0, v1
  
  .line 2294
  .local v5, sig:Landroid/content/pm/Signature;
  invoke-virtual {v3, v5}, Ljava/util/HashSet;->add(Ljava/lang/Object;)Z
  
  .line 2293
  add-int/lit8 v1, v1, 0x1
  
  goto :goto_14
  
  .line 2296
  .end local v5 #sig:Landroid/content/pm/Signature;
  :cond_1e
  new-instance v4, Ljava/util/HashSet;
  
  invoke-direct {v4}, Ljava/util/HashSet;-><init>()V
  
  .line 2297
  .local v4, set2:Ljava/util/HashSet;,"Ljava/util/HashSet<Landroid/content/pm/Signature;>;"
  move-object v0, p1
  
  array-length v2, v0
  
  const/4 v1, 0x0
  
  :goto_26
  if-ge v1, v2, :cond_30
  
  aget-object v5, v0, v1
  
  .line 2298
  .restart local v5 #sig:Landroid/content/pm/Signature;
  invoke-virtual {v4, v5}, Ljava/util/HashSet;->add(Ljava/lang/Object;)Z
  
  .line 2297
  add-int/lit8 v1, v1, 0x1
  
  goto :goto_26
  
  .line 2301
  .end local v5 #sig:Landroid/content/pm/Signature;
  :cond_30
  invoke-virtual {v3, v4}, Ljava/util/HashSet;->equals(Ljava/lang/Object;)Z
  
  move-result v6
  
  if-eqz v6, :cond_38
  
  .line 2302
  const/4 v6, 0x0
  
  goto :goto_5
  
  .line 2304
  :cond_38
  const/4 v6, -0x3
  
  goto :goto_5
  .end method
  
  Xóa nó đi rồi thay bằng method sau:
  Mã:
  .method static compareSignatures([Landroid/content/pm/Signature;[Landroid/content/pm/Signature;)I
    .registers 9
  
    const/4 v0, 0x0
  
    return v0
  .end method
  
  Xong thì save lại!

  - Chạy file smali2jar.bat để build file jar mới đã mod:

  upload_2015-3-5_17-56-37.png
  File services.jar là file mới build, file services.jar.bak là file gốc cũ
  các file khác không cần quan tậm​
  - Copy file services.jar đã mod vào điện thoại (system/framework/). set quyền 644 (rw- r-- r--) rồi khởi động lại là xong!
  Chú ý: nếu máy bạn chạy rom chưa deodex (thường là stock) thì bạn file thực thiện thêm một bước là odex file services.jar thành 2 file services.jar và services.odex như ban đầu rồi mới đưa vào điện thoại

  Chúc bạn thành công!

  Đọc thêm:

   
  Lần sửa cuối: 6 Tháng 6 2015
  Tags:
  daohoa24dokyson thích bài này.
 2. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  daohoa24, thanhanyb123MạnhIT thích bài này.
 3. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238

  Các file đính kèm:

  daohoa24thanhanyb123 thích bài này.
 4. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,471
  Cái này chính là cái để cài MiPop e đã từng hướng dẫn đó a :D
   
 5. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,471
  daohoa24 thích bài này.

Users found this page by searching for:

 1. superuser cho sony

Đang tải...