1. Viện Di Động

  Viện Di Động Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  12
  Tags:
 2. Viện Di Động

  Viện Di Động Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  12
 3. Viện Di Động

  Viện Di Động Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  12
 4. Viện Di Động

  Viện Di Động Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  12
  [​IMG] Sửa boot SKY A650S, repair boot SKY A650S, unbrick SKY A650S, cứu boot SKY A650S, up rom SKY A650S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A690S, repair boot SKY A690S, unbrick SKY A690S, cứu boot SKY A690S, up rom SKY A690S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A730S, repair boot SKY A730S, unbrick SKY A730S, cứu boot SKY A730S, up rom SKY A730S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A760S, repair boot SKY A760S, unbrick SKY A760S, cứu boot SKY A760S, up rom SKY A760S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A770K, repair boot SKY A770K, unbrick SKY A770K, cứu boot SKY A770K, up rom SKY A770K.
  [​IMG] Sửa boot SKY A800S, repair boot SKY A800S, unbrick SKY A800S, cứu boot SKY A800S, up rom SKY A800S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A810K, repair boot SKY A810K, unbrick SKY A810K, cứu boot SKY A810K, up rom SKY A810K.
  [​IMG] Sửa boot SKY A810S, repair boot SKY A810S, unbrick SKY A810S, cứu boot SKY A810S, up rom SKY A810S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A820L, repair boot SKY A820L, unbrick SKY A820L, cứu boot SKY A820L, up rom SKY A820L.
  [​IMG] Sửa boot SKY A830L, repair boot SKY A830L, unbrick SKY A830L, cứu boot SKY A830L, up rom SKY A830L.
  [​IMG] Sửa boot SKY A830K, repair boot SKY A830K, unbrick SKY A830K, cứu boot SKY A830K, up rom SKY A830K.
  [​IMG] Sửa boot SKY A830S, repair boot SKY A830S, unbrick SKY A830S, cứu boot SKY A830S, up rom SKY A830S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A840S, repair boot SKY A840S, unbrick SKY A840S, cứu boot SKY A840S, up rom SKY A840S.
  [​IMG] Sửa boot SKY A850L, repair boot SKY A850L, unbrick SKY A850L, cứu boot SKY A850L, up rom SKY A850L.
  [​IMG] Sửa boot SKY A850K, repair boot SKY A850K, unbrick SKY A850K, cứu boot SKY A850K, up rom SKY A850K.
  [​IMG] Sửa boot SKY A850S, repair boot SKY A850S, unbrick SKY A850S, cứu boot SKY A850S, up rom SKY A850S.
  [​IMG] Sửa boot SKY T100K, repair boot SKY T100K, unbrick SKY T100K, cứu boot SKY T100K, up rom SKY T100K.
   
 5. Viện Di Động

  Viện Di Động Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  12
 6. Cier Nguyễn

  Cier Nguyễn Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  12
  Lên cho mọi người tham khảo
   
Đang tải...