Chào mừng bạn đến Diễn Đàn ChơiMobile

Cộng đồng Mobile hàng đầu Việt Nam, Phát triển Android, iOS, Kỹ Thuật Mobile. Đăng ký ngay để tạo chủ để và cùng thảo luận !

Dev Partition layouts LG Watch Urbane 2nd Edition (nemo)

Thảo luận trong 'LG Watch Urbane' bắt đầu bởi MạnhIT, 2/7/16.

 1. MạnhIT

  MạnhIT Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  10/2/13
  3,955
  4,623
  113
  Nam
  [h2]LG Watch Urbane 2nd Edition
  Partition layouts[/h2]
  By-name Partition :
  Mã:
  ~ # ls -l /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 DDR -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 aboot -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 abootb -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 boot -> /dev/block/mmcblk0p25
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 cache -> /dev/block/mmcblk0p28
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 cmnlib -> /dev/block/mmcblk0p30
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 cmnlibb -> /dev/block/mmcblk0p32
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 devinfo -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 fsc -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 fsg -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 grow -> /dev/block/mmcblk0p34
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 imgdata -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 keymaster -> /dev/block/mmcblk0p29
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 keymasterb -> /dev/block/mmcblk0p31
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 keystore -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 laf -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 metadata -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 misc -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 modem -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 persist -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 persistent -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 recovery -> /dev/block/mmcblk0p26
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 rpm -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 rpmb -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 sbl1b -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 sdi -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 ssd -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 system -> /dev/block/mmcblk0p27
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 tz -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 1 12:01 tzb -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 1 12:01 userdata -> /dev/block/mmcblk0p33
  
   

Chia sẻ trang này