1. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  choimobile.vn-samsung_note3_N900.jpg

  Như mọi người đã biết, chiếc Galaxy Note 3 đã xuất hiện ở thị trường VN từ khá sớm với phiên bản Octa Exynos mã hiệu là SM-N900. Đây cũng là phiên bản được bán chính hãng ở nước ta. Trong topic, bạn sẽ tìm được hướng dẫn cách up ROM gốc cho Note3 và link downdoad các bản của các nước khác nhau:

  Anh em lưu ý, kể từ khi update lên các base MJ6, MJ7, SS đã lock bootloader và thêm phần check warranty bit trong download mode:
  - Warranty bit = 0 : Bảo hành bình thường.
  - Warranty bit = 1 : (như ở dưới) thì SS sẽ từ chối bảo hành.

  Hiện tại chưa có cách nào để RESET được warranty bit này được cả, vậy nên anh em cân nhắc trc khi update lên Stock ROM đối với 2 base này qua Odin hoặc OTA nhé, ko thì lại ko đc bảo hành. Đặc biệt với anh em ĐÃ TỪNG ROOT máy là warranty bit sẽ = 1 sau khi update lên Stock MJ6, MJ7.


  Công cụ up ROM gốc:
  - Odin mới nhất: Download Odin 3.09 – Link 1 / Link 2
  - Link ROM gốc:

  Latest Firmware Releases (Sorted by Changelist):
  -----------------------------------------------
  Build Date: 05.11.2013 -> Region: TGY (Hong Kong) PDA: N900ZSUCMK1 Changelist: 2030173 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 05.11.2013 -> Region: BRI (Taiwan) PDA: N900ZSUCMK1 Changelist: 2030173 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: THL (Thailand) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: TML (Bangladesh) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: SER (Russia) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: INU (India) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: INS (India) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: CAC (Uzbekistan) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: SKZ (Kazakhstan) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XSP (Singapore) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XXV (Vietnam) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XTC (Philippines (Sun)) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: SEK (Ukraine (Kyivstar)) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 30.10.2013 -> Region: XSE (Indonesia) PDA: N900XXUCMJ7 Changelist: 2018955 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 22.10.2013 -> Region: UFN (Argentina (Moviestar)) PDA: N900UBUCMJ6 Changelist: 1948496 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 21.10.2013 -> Region: SER (Russia) PDA: N900XXUCMJ6 Changelist: 1938732 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 21.10.2013 -> Region: ILO (Israel) PDA: N900XXUCMJ6 Changelist: 1938732 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 16.10.2013 -> Region: BRI (Taiwan) PDA: N900ZSUBMJ2 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 16.10.2013 -> Region: TGY (Hong Kong) PDA: N900ZSUBMJ2 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 08.10.2013 -> Region: TTT (Trinidad and Tobago) PDA: N900UBUBMJ2 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CHO (Chile) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TTT (Trinidad and Tobago) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: ARO (Argentina) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TPA (Panama) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: UPO (Uruguay) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: DOR (Dominica) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: PCW (Panama) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CTP (Argentina) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CTI (Argentina (Claro)) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: PSN (Argentina (Personal)) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: UFN (Argentina (Moviestar)) PDA: N900UBUBMJ1 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SER (Russia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XTC (Philippines (Sun)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: THL (Thailand) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XSE (Indonesia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XSP (Singapore) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XXV (Vietnam) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: INU (India) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: PAK (Pakistan (PAK)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MWD (Morocco (MWD)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TML (Bangladesh) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: EGY (Egypt) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: NPL (Nepal) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MID (Iraq) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: ILO (Israel) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: AFG (Afghanistan) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: INS (India) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SLK (Sri Lanka) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MAT (Morocco (MAT)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XFE (South Africa) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: KSA (Saudi Arabia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: MRT (N/A) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: KEN (Kenya) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XFA (South Africa) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: AFR (Kenya) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: FWD (Morocco) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: ECT (Nigeria) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: XSG (United Arab Emirates) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: CAC (Uzbekistan) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SKZ (Kazakhstan) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: SEK (Ukraine (Kyivstar)) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 01.10.2013 -> Region: TUN (Tunisia) PDA: N900XXUBMJ1 Changelist: 1624790 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: BRI (Taiwan) PDA: N900ZSUBMI5 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: TGY (Hong Kong) PDA: N900ZSUBMI5 Changelist: 1625296 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: UPO (Uruguay) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: TTT (Trinidad and Tobago) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link orDownload Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: PET (Peru) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: CHO (Chile) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: TGP (N/A) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  Build Date: 11.09.2013 -> Region: PGU (N/A) PDA: N900UBUBMI5 Changelist: 1643979 Android: 4.3 Download Link or Download Kernel
  -----------------------------------------------
   
  Tags:
 2. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Hướng dẫn Up ROM gốc cho samsung galaxy note3 bằng Odin:
  a, Đưa máy về chế độ Download mode bằng tổ hợp: Power + Home + Vol Down.
  b, Cắm cáp nối vào máy tính, trên odin sẽ nhận cổng COM.
  c, Chọn file tương ứng với các mục như trong hình. Nếu flash 1 file thì chọn 1 file, nếu flash 4 file thì chọn 4 file. Nếu flash thêm file .pit thì chon vào ô PIT rồi trỏ tới file .pit

  OdinPCNote3_zps7d378191.jpg

  OdinPC_zpscbecc162.jpg

  d, Chọn Start và ngồi chờ
  e, Flash xong máy tự reboot lại là done.
  f, Nếu trường hợp máy dừng lâu ở logo Samsung nháy nháy: reboot vào recovery mode, wipe data và reboot.​
   
 3. msmobile

  msmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  11,225
  Đã được thích:
  4,178
  Thank bác đã chia sẻ, bác có link ROM gốc của máy Note 3 Hàn Quốc không ạ. Link trên em không thấy có của máy Hàn
   
 4. manh140590

  manh140590 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  e vua flash qua odin nhung khong dc... vay la di luon roi co bac nao up thanh cong chua giup em nhe.... co phai tai file rom nang qua khong????????????
   
 5. thanhnamPDAviet

  thanhnamPDAviet Th.Viên Premium

  Bài viết:
  785
  Đã được thích:
  626
  Note 3 vào chiến thôi
   
 6. lelong3010

  lelong3010 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  581
  Đã được thích:
  740
  SƠN làm con N3 chơi đi,;););););)
  có ML1 rồi kìa
   
 7. nhocyuri

  nhocyuri Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  1
  hjx link die hết rồi bác ơi
   
 8. tuanducdc45

  tuanducdc45 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  73
  Đã được thích:
  11
  Có bác nào root máy rồi cho e xin file SecContacts.apk được không?
   
 9. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Chắc link lâu quá nó xóa. Anh em nào có link khác ới em để e bổ xung nhé
   
 10. ha tuan anh

  ha tuan anh Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  0
  anh em cho mình hỏi,con note 3 của mình là hàng chính hãng việt nam,tình hình là có mua cái flip cover s view,lúc chạy rom 4.3 thì xài bình thường,lên 4.4.2 là không xài được,có ai biết tại sao không ~~
   
 11. kojzy

  kojzy Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  10
 12. mr.duybui

  mr.duybui Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  56
  Đã được thích:
  29
 13. 6761037

  6761037 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  3
  Link chết hết rồi nhé thớt. Hotfile bị đánh sập rồi. Lấy link rapigator vào thêm host leech vnzleech vào nhé.
   
 14. dungvg

  dungvg Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  3
  Đó là flip nhái rồi bạn à
   
 15. babyboycruel

  babyboycruel Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  12
  Bác sơn ơi hình như k có rom stock của note e hàn nhỉ. Cho e xin link với ạ :(

  Gửi Từ SM-N900S Trên App ChoiMobile.
   
 16. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Để tìm lại cụ ạ

  Gửi từ SKY A880S SphinX
   
 17. alexhoang

  alexhoang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  92
  Đã được thích:
  65
  Các bác cho hỏi con note của mình mua chính hãng tại VN,xài rất ổn nhưng khi qua Mỹ thì nói chuyện dt k đ 5phút là tự tắt ah.vậy là sao các cao nhân chỉ giúp với.đang ở kitkat 4.4:D:D:D

  Gửi Từ LG-F180 Trên App ChoiMobile.
   
 18. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Sóng LTE hay WCDMA GSM bác
   
 19. alexhoang

  alexhoang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  92
  Đã được thích:
  65
  Ah mình k để ý.mình chọn tự động bác ah.:(:(:( đang nc lâu nhất là 5p nhanh là 3p tự out.bực mình lắm bác ơi?giờ sao vậy bác...giúp mìn với nhé.:D

  Gửi Từ LG-F180 Trên App ChoiMobile.
   
 20. lelong3010

  lelong3010 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  581
  Đã được thích:
  740
  Pic chìm quá vậy, không chạy gì hết:cool::)
   
 21. S.Students

  S.Students Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  1
  Thank bác!
   
 22. nhatminhhn179

  nhatminhhn179 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  1
  Link die het roi bác ơi
   
 23. theblueone

  theblueone Thành Viên Mới

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  cám ơn bạn đã chia sẻ
   
 24. lethanh.8

  lethanh.8 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Mới dùng note 3 cả tuần nay mà chưa biết cái ghi chú mặc định của máy chỗ nào ? Trước dùng các đời iphone rồi galaxy s5 phần ghi chú quan trọng của mình được đồng bộ đầy đủ , giờ chơi cái note 3 không thấy ghi chú cũ của mình đâu hết . Nhờ các bác chỉ giúp . Nếu mất hết ghi chú cũ thì toi mình rồi . Rất mong sự chỉ giúp tận tình .
   
 25. nhokan

  nhokan Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  57
  Đã được thích:
  17
  E đang sài stock 4.4.2 N3 bản K chưa root ko biết lý do j máy e sạc đầy pin 100% ko sài 2 tiếng tụt còn 76% lạ nữa là khi con 76% trở xuống thì pin ít tụt và trở nên trâu bò tụt dc 1% rất lâu mong các bác giúp e ạ pin mới luôn đã test 2 viên vẫn giống hệt vậy do room stock à các bác hepl
   
 26. daithanh

  daithanh Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  85
  Đã được thích:
  9
  cho em hỏi con N9000Q turkey của em dùng bản nào được ạ
   
 27. vuotlentruoc

  vuotlentruoc Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  35
  note 3 mình bị lỗi sai account samsung, mình đang ở rom 5.0. do mới mua con này nên không biết, về hardset bằng phím cứng nên giờ nó bị treo ở phần đăng nhập account samsung. anh em chỉ mình với. thanks anh em nhiều.
   
  msmobile thích bài này.
 28. msmobile

  msmobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  11,225
  Đã được thích:
  4,178
  Cái này bác chạy odin có hết không, ko được mời bác qua bên em để chạy lại bác ạ.
   
 29. vuotlentruoc

  vuotlentruoc Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  35
  minh chay odin ve 4.4.2 roi nhung van chua khac phuc dc. bac o dau the?
   

Users found this page by searching for:

 1. kernel 4.4.2 n900s

  ,
 2. rom stock samsung note 3 n900u

  ,
 3. stock rom 4.3 for note 3 n900 exynos

  ,
 4. stock rom 4.3 4 file for note 3 n900 exynos,
 5. rom gốc samsung note 3 n900 qua odin,
 6. rom n900 vietnam 4.4.2,
 7. rom 4.3 for note 3 n900
Đang tải...