1. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  đôi i chữ ớ tâm nay a đồng tâm ì í i .
   
 2. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Trăm năm là năm thề rằng í ơ ớ ơ
   
 3. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  để ôm thầm là thầm mến ai này ố ai ơi đã bấy lâu nay
   
 4. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  i i mới i được í ơ ơ ngày nay a một ngày này
   
 5. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  ố ai ơi đã bấy lâu nay í i mới i được í ơ ơ
   
 6. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  ngày nay a một ngày ì ì dừng chân là
   
 7. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  chân tạm chót í ơ ớ ơ... để...sang...đây...sang đây
   
 8. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  i i tự...tình...này ố ai ơi chứ đến bây giờ ì ì yến i
   
 9. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  đã ớ ơ oanh nay a gặp oanh này ố ai ơi chứ đến bây giờ ơ ơ yến i đã ớ ơ oanh...nay a gặp...oanh ì...í... i...
   
 10. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Lời thơ:
   
 11. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu
   
 12. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Người vui có chốn người sầu có nơi
   
 13. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Đã đành có chốn thì thôi
   
 14. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Đa mang chi nữa tội giời ai mang?
   
 15. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Sớm rằng sớm biết tuổi vàng
   
 16. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Lòng càng thảm thiết dạ càng ngẩn ngơ
   
 17. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Quản bao năm tháng đợi chờ
   
 18. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Thương người dãi gió d ầm mưa xót thầm
   
 19. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Đôi rằng đôi chữ đồng tâm
   
 20. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Trăm năm thề sẽ âm thầm nhớ ai?
   
 21. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Bấy lâu mới có một ngày
   
 22. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Dừng chân tạm chót sang đây tự tình
   
 23. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Bây giờ Yến đã gặp Oanh
   
 24. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  Tương tư lẩn quất trên đầu chàng Sinh
   
 25. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
 26. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
  sắp thành chính quả rồi
   
 27. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
 28. konio77

  konio77 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  11
  chuẩn bị tậu 1 e xem thế nào
   
 29. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
 30. freebooter

  freebooter Th.Viên Premium

  Bài viết:
  618
  Đã được thích:
  17
Đang tải...