Thắc mắc về imei của em A870S

Thảo luận trong 'SKY A870' bắt đầu bởi vnanh_vn, 11 Tháng 7 2013.

 1. caodoanh0810

  caodoanh0810 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,807
  Đã được thích:
  1,111
  bác có file back up ime của sky a870s ko.cho em xin với
   
 2. nam470

  nam470 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  46
  Bạn cybesort giúp mình với. Máy minh khi mua về imei trùng với tem sau máy. Sau đó mình về up rom thì bị đổi thành imei khác, giờ trả lại họ nói khi nao mình khôi phục đc thì mới đổi. Ngoài cách repair thì con cách nào ko? Giúp mình với.
  Hay để mình backup imei mới rồi gửi file 12.img cho bạn, bạn sửa lại cho đúng giúp mình nha.
  Ah, bạn cho xin sdt của bạn để mình liên lạc với
   
  dokyson thích bài này.
 3. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Tùy máy, có máy check ok đó, do ROM thôi
   
 4. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Có cách khác, bạn có ở HN không, đưa máy mình check xem sao
   
  0914319989, thanhanyb123nam470 thích bài này.
 5. nam470

  nam470 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  46
  Ko bạn ạ, mình ở Buôn Ma Thuột. Giúp mình với, để thế này chết mất. Có cách nào đó để trong phần startus hiện đúng imei ko
   
  dokyson thích bài này.
 6. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Có thể fake imei trong build.prop

  _yêu cầu :máy đã root
  :phần mềm root explore
  +thực hiện: chạy root explore chuyển r/w sang r/o để có quyền adm.sau đó vào thư mục system chọn tệp tin build.prop mở lên và chỉnh sửa (dí vào file chọn open text editor)
  + mở tệp ra sẽ thấy những dòng lệnh là bộ não của điện thoại.
  _TÌM Đến phần ghi như sau
  ro.build.charcteristics=deafault
  # end build properties
  #
  #system.prop for surf
  #
  +đây là những dòng lệnh của máy đã mất imel
  (ACE sửa lại thành như sau để có imel.dù reset vẫn còn nhá.(yêu chưa)
  ro.build.charcteristics=deafault
  ro.imei=123456789012345 (các bạn sửa 15 số imei máy của bạn ghi trên thân máy)
  # end build properties
  #
  #system.prop for surf
  #
  -Lưu lại. (bấm nút call chọn save and exit.)set r/o thành r/w restart máy và *#06#
  Nguồn: Tham khảo
   
  nam470 thích bài này.
 7. nam470

  nam470 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  46
  Mình ko biết thêm chỗ nào nữa. Bạn add giúp nhá
  Mã:
  ro.build.characteristics=default
  persist.serial.enable=0
  persist.preload.media=NONE
  # end build properties
  #
  # system.prop for surf
  #
  rild.libpath=/system/lib/libril-qc-qmi-1.so
  rild.libargs=-d /dev/smd0
  persist.rild.nitz_plmn=
  persist.rild.nitz_long_ons_0=
  persist.rild.nitz_long_ons_1=
  persist.rild.nitz_long_ons_2=
  persist.rild.nitz_long_ons_3=
  persist.rild.nitz_short_ons_0=
  persist.rild.nitz_short_ons_1=
  persist.rild.nitz_short_ons_2=
  persist.rild.nitz_short_ons_3=
  ril.subscription.types=NV,RUIM
  DEVICE_PROVISIONED=1
  persist.actionsafe.maxwidth=10
  persist.actionsafe.maxheight=10
  dalvik.vm.heapsize=36m
  #+US1-CF : delete wake lock log
  #debug.enable.wl_log=1
  #-US1-CF
  debug.mdpcomp.maxlayer=4
  debug.mdpcomp.logs=0
  hw.trueMirrorSupported=1
  #FEATURE_KT_DS_CHANGE_MTU
  persist.data_netmgrd_mtu=1450
  #
  # system props for the cne module
  #
  #FEATURE_SKY_DS_CNE_DISABLE 
  #persist.cne.feature=1
  persist.cne.feature=0
  #ifdef FEATURE_SND_MODIFICATION //20121203 jhsong : volte voicie recording prevent tx buffer during tx mute
  volte_mic_mute=0
  #ifdef FEATURE_SND_MODIFICATION //20121210 jhsong : qxv setting
  persist.sys.qxv=0
  #ifdef FEATURE_SND_MODIFICATION //20130318 jhsong : set/get input src cnt
  persist.sys.voip_input_cnt = 0
  ro.hdmi.enable=true
  lpa.decode=true
  lpa.use-stagefright=true
  #system props for the MM modules
  mmp.enable.3g2=true
  #
  # system props for the data modules
  #
  ro.use_data_netmgrd=true
  #system props for time-services
  persist.timed.enable=true
  # System props for audio
  persist.audio.fluence.mode=endfire
  persist.audio.vr.enable=false
  # change digital to analog for MSM8960 models [FEATURE_SND_MODIFICATION]
  #persist.audio.handset.mic=digital
  persist.audio.handset.mic=analog
  #20120706 jhsong docking speaker enable / disable
  docking_speaker=on
  docking_event=0
  dump.audio_hal=false
  persist.audio.lowlatency.rec=false
  # System prop to select audio resampler quality
  af.resampler.quality=255
  # System prop to select MPQAudioPlayer by default on mpq8064
  mpq.audio.decode=true
  #
  # system prop for opengles version
  #
  # 131072 is decimal for 0x20000 to report version 2
  ro.opengles.version=131072
  # system prop for requesting Master role in incoming Bluetooth connection.
  #
  ro.bluetooth.request.master=true
  #
  # system prop for Bluetooth Auto connect for remote initated connections
  #
  ro.bluetooth.remote.autoconnect=true
  # system property for Bluetooth discoverability time out in seconds
  # 0: Always discoverable
  #debug.bt.discoverable_time=0
  #system prop for switching gps driver to qmi
  persist.gps.qmienabled=true
  #[SKY_LS5] need to disable cabl, for CONFIG_F_SKYDISP_CABC_CTRL
  # System property for cabl
  # ro.qualcomm.cabl=1
  # System props for telephony
  # System prop to turn on CdmaLTEPhone always
  telephony.lteOnCdmaDevice=1
  #
  # System prop for sending transmit power request to RIL during WiFi hotspot on/off
  #
  ro.ril.transmitpower=true
  #
  #Simulate sdcard on /data/media
  #
  persist.fuse_sdcard=true
  ro.hwui.text_cache_width=2048
  #
  # Supports warmboot capabilities
  #
  ro.warmboot.capability=1
  #
  #snapdragon value add features
  #
  ro.qc.sdk.audio.ssr=false
  ##fluencetype can be "fluence" or "fluencepro" or "none"
  ro.qc.sdk.audio.fluencetype=none
  ro.qc.sdk.camera.facialproc=false
  ro.qc.sdk.gestures.camera=false
  ro.qc.sdk.sensors.gestures=false
  #property to force camera shutter sound on speaker
  ro.camera.sound.forced=1
  #property to check if dynamic resolution change is supported in framework
  ro.streaming.video.drs=true
  # p14198 SKYDISP_TODO : temprory code
  #ro.sf.lcd_density=320
  # (+) LS5 P13120, BLOCKING_USB_MDMSTATE
  persist.sys.usb.control=disable
  # +US3-HomePart
  persist.launcher2.aotfolder=0
  # -US3-HomePart
  #
  # +US3-KGD [COMMON]
  # System prop for skyhold type
  #
  persist.sky.kg.pref.type=-1
  persist.sky.kg.pref.src=-1
  persist.sky.kg.pref.path=UNSPECIFIED
  # -US3-KGD [COMMON]
  #
  # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
  #
  keyguard.no_require_sim=false
  ro.com.android.dataroaming=false
  ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
  ro.config.notification_sound=Pure.ogg
  ro.carrier=KT-KOR
  ro.vendor.extension_library=/system/lib/libqc-opt.so
  dalvik.vm.heapstartsize=8m
  dalvik.vm.heapgrowthlimit=96m
  dalvik.vm.heapsize=256m
  dalvik.vm.heaputilization=0.25
  dalvik.vm.heapidealfree=8388608
  dalvik.vm.heapconcurrentstart=2097152
  ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
  ro.com.google.gmsversion=4.1_r6
  ro.com.google.clientidbase=android-pantech
  net.bt.name=Android
  dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  ro.qc.sdk.izat.premium_enabled=1
  persist.gps.qc_nlp_in_use=0
  # SuperCharger Installation Marker.
  # V6 SuperCharger, OOM Grouping & Priority Fixes created by -=zeppelinrox=-
  # SuperMinFree Calculator & MFK Calculator (for min_free_kbytes) created by zeppelinrox also ;^]
  #
  # See http://goo.gl/krtf9 - Linux Memory Consumption - Nice article!
  # See http://goo.gl/hFdNO - Memory and SuperCharging Overview, or... "Why 'Free RAM' Is NOT Wasted RAM!"
  # See http://goo.gl/4w0ba - MFK Calculator Info - explanation for vm.min_free_kbytes.
  #
  # DO NOT DELETE COMMENTS. DELETING COMMENTS WILL BREAK UNINSTALL ROUTINE!
  #
  # BEGIN OOM_ADJ_Settings
  #
  # This ROM (Android 4.0 and greater) requires a PATCHED services.jar
  # If you don't have it patched yet, go to http://goo.gl/IvGL1
  # The ADJ priorities that were here DO NOT work anymore!
  #
  # END OOM_ADJ_Settings
   ############=##############
   # Miscellaneous Tweaks! #
  ###########################
  dalvik.vm.heapgrowthlimit=304m
  dalvik.vm.heapsize=304m
  wifi.supplicant_scan_interval=180
  windowsmgr.max_events_per_sec=200
  pm.sleep_mode=1
  # End of V6 SuperCharged Entries.
  ### Pimp my Rom : Wifi connect speed tweak 
  ro.mot.eri.losalert.delay=900
  ### Pimp my Rom : Video Streaming Tweak 
  media.stagefright.enable-player=true
  media.stagefright.enable-meta=true
  media.stagefright.enable-scan=false
  media.stagefright.enable-http=true
  ### Pimp my Rom : Enable HSUPA Network Mode
  ro.ril.hsxpa=3
  ### Pimp my Rom : Faster DNS Resolution Tweaks
  net.dns1=8.8.8.8
  net.dns2=8.8.4.4
  ### Pimp my Rom : ppp0 Interface Tweaks
  net.ppp0.dns1=8.8.8.8
  net.ppp0.dns2=8.8.4.4
  ### Pimp my Rom : High OOM Groupings
  ro.FOREGROUND_APP_MEM=6400
  ro.VISIBLE_APP_MEM=8960
  ro.SECONDARY_SERVER_MEM=19200
  ro.BACKUP_APP_MEM=23040
  ro.HOME_APP_MEM=3200
  ro.HIDDEN_APP_MEM=23040
  ro.EMPTY_APP_MEM=64000
  ro.PERCEPTIBLE_APP_MEM=3200
  ro.HEAVY_WEIGHT_APP_MEM=19200
  ro.CONTENT_PROVIDER_MEM=38400
  ro.FOREGROUND_APP_ADJ=25
  ro.VISIBLE_APP_ADJ=35
  ro.SECONDARY_SERVER_ADJ=75
  ro.BACKUP_APP_ADJ=76
  ro.HOME_APP_ADJ=26
  ro.EMPTY_APP_ADJ=89
  ro.HIDDEN_APP_MIN_ADJ=250
  ro.PERCEPTIBLE_APP_ADJ=27
  ro.HEAVY_WEIGHT_APP_ADJ=36
  ro.CONTENT_PROVIDER_ADJ=90
  ENFORCE_PROCESS_LIMIT=false
  MAX_SERVICE_INACTIVITY=false
  MIN_HIDDEN_APPS=false
  MAX_HIDDEN_APPS=false
  CONTENT_APP_IDLE_OFFSET=false
  EMPTY_APP_IDLE_OFFSET=false
  MAX_ACTIVITIES=false
  ACTIVITY_INACTIVE_RESET_TIME=false
  MAX_RECENT_TASKS=false
  MIN_RECENT_TASKS=false
  APP_SWITCH_DELAY_TIME=false
  MAX_PROCESSES=false
  PROC_START_TIMEOUT=false
  CPU_MIN_CHECK_DURATION=false
  GC_TIMEOUT=false
  SERVICE_TIMEOUT=false
  MIN_CRASH_INTERVAL=false
  ### Pimp my Rom : Dex-Optimize Data Only
  dalvik.vm.dexopt-data-only=1
  ### Pimp my Rom : Allow Dalvik to use JIT Compiler
  dalvik.vm.execution-mode=int:jit
  ### Pimp my Rom : Enable Dalvik JNI Error Checking
  dalvik.vm.checkjni=true
  dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
  ### Pimp my Rom : Hardware Acceleration Enabled
  video.accelerate.hw=1
  ### Pimp my Rom : Force GPU Rendering on 2d Operations (build.prop part)
  debug.sf.hw=1
  debug.egl.profiler=1
  debug.egl.hw=1
  debug.composition.type=gpu
  ### Pimp my Rom : Enable Surface Dithering
  persist.sys.use_dithering=1
  ### Pimp my Rom : Allow the purge of assets to free-up more RAM
  persist.sys.purgeable_assets=1
  ### Pimp my Rom : Enable 16bit Transparency
  persist.sys.use_16bpp_alpha=1
  ### Pimp my Rom : Disable Android Logger
  ro.HOME_APP_ADJ=1
  ### Pimp my Rom : Enable Adaptive Multi-Rate Wideband
  ro.ril.enable.amr.wideband=1
  ### Pimp my Rom : Increase photo and video recording quality
  ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
  ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
  ro.media.capture.maxres=8m
  ro.media.panorama.defres=3264x1840
  ro.media.panorama.frameres=1280x720
  ro.camcorder.videoModes=true
  ro.media.enc.hprof.vid.fps=65
  ### Pimp my Rom : Increase jpg quality to 100%
  ro.media.enc.jpeg.quality=100
  ### Pimp my Rom : Better Flashlight intensity & camera-flash quality
  ro.media.capture.flash=led
  ro.media.capture.flashMinV=3300000
  ro.media.capture.torchIntensity=65
  ro.media.capture.flashIntensity=70
  ### Pimp my Rom : Enable Quick Power-On mode to reduce boot-time
  ro.config.hw_quickpoweron=true
  #
  # TweakDrypT
  #
  ro.HOME_APP_ADJ=1
  video.accelerate.hw=1
  debug.sf.hw=1
  ro.telephony.call_ring.delay=1000
  ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
  ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
  ro.max.fling_velocity=25000
  ro.min.fling_velocity=20000
  profiler.force_disable_err_rpt=1
  profiler.force_disable_ulog=1
  ro.ril.transmitpower=true
  ro.mot.buttonlight.timeout=0
  ro.config.hw_menu_unlockscreen=false
  persist.sys.purgeable_assets=1
  dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
  ro.ril.hep=1
  ro.ril.disable.power.collapse=1
  persist.sys.use.dithering=1
  ro.ril.hsxpa=3
  ro.ril.gprsclass=12
  net.ppp0.dns1=8.8.8.8
  net.ppp0.dns2=8.8.4.4
  net.dns1=8.8.8.8
  net.dns2=8.8.4.4
  media.stagefright.enable-player=true
  media.stagefright.enable-meta=false
  media.stagefright.enable-scan=true
  media.stagefright.enable-http=true
  media.stagefright.enable-fma2dp=true
  media.stagefright.enable-aac=true
  media.stagefright.enable-qcp=true
  ro.kernel.android.checkjni=0
  debug.performance.tuning=1
  video.accelerate.hw=1
  #
  
  Đoạn mã đó bắt đầu từ đoạn charatic đến cuối đó bạn ạ
   
 8. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Thêm phần này vào dưới là được video.accelerate.hw=1
  Mã:
  ro.build.charcteristics=deafault
  ro.imei=123456789012345
   
  nam470 thích bài này.
 9. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,486
  Ae nào ở thái nguyên bị ko. Mình cần 1 máy để ngâm cứu và chữa cho ae

  Gửi Từ HTL22 Trên App ChoiMobile.
   
 10. nam470

  nam470 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  46
  Không hiệu quả bro à. Mình làm rồi nhưng ko thay đổi gì cả
   
  thanhanyb123 thích bài này.
 11. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,486
  :( :( Test tiếp
   
 12. tomyduc

  tomyduc Th.Viên Premium

  Bài viết:
  182
  Đã được thích:
  60
  Căng quá

  Gửi từ IM-A870L của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
   
 13. caramen

  caramen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  3
  Theo mình biết thì imei bị mất không lấy lại được
   
  thanhanyb123 thích bài này.
 14. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,486
  Tùy trường hợp cụ à. Hỏng emmc thì đúng là có khi fai thay emmc. Còn đâu n~ trường hợp khác thì đề lấy lại ok mà
   
 15. gianhú991

  gianhú991 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  123
  Đã được thích:
  25
  Bác xem nó úp rom nào? Baseband là gì? Của e up sphinx v2, rồi e đóng baseband 039 vào là nó về 0000000000 hết. Nhưng lúc đầu e đã tỉnh đòn backup lại imei rồi, về gốc rồi restore ok ngay
   
  thanhanyb123 thích bài này.
 16. gianhú991

  gianhú991 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  123
  Đã được thích:
  25
  Của e đây
   

  Các file đính kèm:

 17. thanhanyb123

  thanhanyb123 Green Arrow Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  15,766
  Đã được thích:
  16,486
  Cụ rất tỉnh :p
   
Đang tải...