Chào mừng bạn đến Diễn Đàn ChơiMobile

Cộng đồng Mobile hàng đầu Việt Nam, Phát triển Android, iOS, Kỹ Thuật Mobile. Đăng ký ngay để tạo chủ để và cùng thảo luận !

Dev Thông tin phân vùng by-name của Xiaomi Mi 5 - Partition info Xiaomi Mi 5

Thảo luận trong 'Xiaomi Mi 5' bắt đầu bởi MạnhIT, 9/7/16.

 1. MạnhIT

  MạnhIT Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  10/2/13
  3,955
  4,623
  113
  Nam
  [h2]Thông tin phân vùng by-name của Xiaomi Mi 5[/h2]
  Mã:
  root@gemini:/ # ls -l /dev/block/platform/soc/624000.ufshc/by-name
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 aboot -> /dev/block/sde23
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 abootbak -> /dev/block/sde24
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 apdp -> /dev/block/sde5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk1 -> /dev/block/sda3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk10 -> /dev/block/sdf2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk11 -> /dev/block/sdf4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk12 -> /dev/block/sdf6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk2 -> /dev/block/sda8
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk3 -> /dev/block/sda10
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk4 -> /dev/block/sdd2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk5 -> /dev/block/sdd5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk6 -> /dev/block/sde4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk7 -> /dev/block/sde29
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk8 -> /dev/block/sde30
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk9 -> /dev/block/sde40
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bluetooth -> /dev/block/sde26
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 boot -> /dev/block/sde36
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cache -> /dev/block/sda13
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cdt -> /dev/block/sdd3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib -> /dev/block/sde19
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib64 -> /dev/block/sde21
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib64bak -> /dev/block/sde22
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlibbak -> /dev/block/sde20
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cust -> /dev/block/sde38
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 ddr -> /dev/block/sdd4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devcfg -> /dev/block/sda4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devcfgbak -> /dev/block/sda5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devinfo -> /dev/block/sde1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dip -> /dev/block/sde25
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dpo -> /dev/block/sde2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dsp -> /dev/block/sde32
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 frp -> /dev/block/sda7
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 fsc -> /dev/block/sdf1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 fsg -> /dev/block/sde28
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 hyp -> /dev/block/sde13
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 hypbak -> /dev/block/sde14
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keymaster -> /dev/block/sde17
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keymasterbak -> /dev/block/sde18
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keystore -> /dev/block/sda6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 lksecapp -> /dev/block/sde7
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 lksecappbak -> /dev/block/sde8
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 logo -> /dev/block/sde31
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 mdtp -> /dev/block/sde34
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 misc -> /dev/block/sda9
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modem -> /dev/block/sde35
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modemst1 -> /dev/block/sdf3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modemst2 -> /dev/block/sdf5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 msadp -> /dev/block/sde6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 oops -> /dev/block/sda11
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 persist -> /dev/block/sda12
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 pmic -> /dev/block/sde9
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 pmicbak -> /dev/block/sde10
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 recovery -> /dev/block/sde37
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 reserve -> /dev/block/sdd1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 rpm -> /dev/block/sde11
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 rpmbak -> /dev/block/sde12
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 sec -> /dev/block/sde3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 splash -> /dev/block/sde33
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 ssd -> /dev/block/sda1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 sti -> /dev/block/sde27
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 switch -> /dev/block/sda2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 system -> /dev/block/sde39
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 tz -> /dev/block/sde15
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 tzbak -> /dev/block/sde16
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 userdata -> /dev/block/sda14
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 xbl -> /dev/block/sdb1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 xblbak -> /dev/block/sdc1
  
   
 2. micro77

  Newbie

  1/8/16
  5
  0
  0
  Turkey
  Cảm ơn bạn rất nhiều cho các thông tin. :)
   
 3. MobileCity

  Senior Member

  20/5/14
  2,931
  1,714
  0
  Nam
  Mong bác Manh_it sớm có ROM cho em này xiaomi mi5s
   

Chia sẻ trang này