1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238

  Thông tin phân vùng by-name của Xiaomi Mi 5

  Mã:
  root@gemini:/ # ls -l /dev/block/platform/soc/624000.ufshc/by-name
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 aboot -> /dev/block/sde23
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 abootbak -> /dev/block/sde24
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 apdp -> /dev/block/sde5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk1 -> /dev/block/sda3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk10 -> /dev/block/sdf2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk11 -> /dev/block/sdf4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk12 -> /dev/block/sdf6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk2 -> /dev/block/sda8
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk3 -> /dev/block/sda10
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk4 -> /dev/block/sdd2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk5 -> /dev/block/sdd5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk6 -> /dev/block/sde4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk7 -> /dev/block/sde29
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk8 -> /dev/block/sde30
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bk9 -> /dev/block/sde40
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 bluetooth -> /dev/block/sde26
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 boot -> /dev/block/sde36
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cache -> /dev/block/sda13
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cdt -> /dev/block/sdd3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib -> /dev/block/sde19
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib64 -> /dev/block/sde21
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlib64bak -> /dev/block/sde22
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cmnlibbak -> /dev/block/sde20
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 cust -> /dev/block/sde38
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 ddr -> /dev/block/sdd4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devcfg -> /dev/block/sda4
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devcfgbak -> /dev/block/sda5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 devinfo -> /dev/block/sde1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dip -> /dev/block/sde25
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dpo -> /dev/block/sde2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 dsp -> /dev/block/sde32
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 frp -> /dev/block/sda7
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 fsc -> /dev/block/sdf1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 fsg -> /dev/block/sde28
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 hyp -> /dev/block/sde13
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 hypbak -> /dev/block/sde14
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keymaster -> /dev/block/sde17
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keymasterbak -> /dev/block/sde18
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 keystore -> /dev/block/sda6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 lksecapp -> /dev/block/sde7
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 lksecappbak -> /dev/block/sde8
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 logo -> /dev/block/sde31
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 mdtp -> /dev/block/sde34
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 misc -> /dev/block/sda9
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modem -> /dev/block/sde35
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modemst1 -> /dev/block/sdf3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 modemst2 -> /dev/block/sdf5
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 msadp -> /dev/block/sde6
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 oops -> /dev/block/sda11
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 persist -> /dev/block/sda12
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 pmic -> /dev/block/sde9
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 pmicbak -> /dev/block/sde10
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 recovery -> /dev/block/sde37
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 reserve -> /dev/block/sdd1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 rpm -> /dev/block/sde11
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 rpmbak -> /dev/block/sde12
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 sec -> /dev/block/sde3
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 splash -> /dev/block/sde33
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 ssd -> /dev/block/sda1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 sti -> /dev/block/sde27
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 switch -> /dev/block/sda2
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 system -> /dev/block/sde39
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 tz -> /dev/block/sde15
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 tzbak -> /dev/block/sde16
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 userdata -> /dev/block/sda14
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 xbl -> /dev/block/sdb1
  lrwxrwxrwx root   root       2016-07-09 17:25 xblbak -> /dev/block/sdc1
  
   
 2. micro77

  micro77 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Cảm ơn bạn rất nhiều cho các thông tin. :)
   
 3. MobileCity

  MobileCity Th.Viên Premium

  Bài viết:
  2,932
  Đã được thích:
  887
  Mong bác Manh_it sớm có ROM cho em này xiaomi mi5s
   
Đang tải...