Tổng hợp các bài mod rom của choimiblie

Thảo luận trong 'SKY A830' bắt đầu bởi Kim Chính, 19/1/15.

 1. Diễn đàn đang đang trong quá trình nâng cấp phiên bản 2017...
  Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi gì hãy post thông tin lỗi TẠI ĐÂY hoặc gửi mail đến forum@choimobile.vn để được hỗ trợ nhanh nhất. BQT cũng rất mong muốn nhận được góp ý từ bạn !
  Cảm ơn bạn rất nhiều, Khách.
 1. Kim Chính

  Newbie

  11/4/14
  20
  4
  0
  Nam
  Chào các bạn sau đây là tổng hợp của mình cho bạn nào cần thấy hữu ích thì like cho mình vui nha

  Cách vào cwm qua fastboot khi bị treo logo :

  choimobile.vn-hanzoo.png


  Hướng dẫn:
  - Tải phần mềm về và cài đặt trên máy tính. Click here
  - Cài thêm driver fastboot. Click here
  - Sau khi cài đặt xong. Các bạn giữ 2 phím volume + phím nguồn. Sau đó chọn mục fastboot. Tiếp tục cắm cáp usb, chạy file Flash Recovery A830.exe. Điện thoại sẽ tự động vào CWM Recovery

  Có hướng dẫn ngay khi chuẩn bị cài đặt.

  Cái này mình mới làm cho các bác. Khi bị treo logo

  ______________________________________________________________________________
  TẠO HIỆU ỨNG TRONG SUỐT & MỜ CHO STATUS VÀ NAVI BAR


  A/ NGUYÊN LÝ BIỂU DIỄN ĐỘ TRONG, HIỆU ỨNG MỜ

  Mỗi thành phần đồ họa trên Android đều được thể hiện ở 2 dạng, hoặc là file ảnh (.png) hoặc là mã màu hex (hex colour code).

  Các file ảnh png, để có chế độ nền trong suốt, cần chỉnh sửa background bằng các công cụ xử lý ảnh số. Có người dùng Photoshop, người khác dùng 1 số công cụ có sẵn (ví dụ 9patch) trong bộ Android SDK.

  Các thành phần đồ họa có màu sắc thể hiện bằng mã màu thì cần đổi sang mã màu trong suốt. Với tông màu đen (#ff000000), Độ trong suốt/Hiệu ứng mờ thể hiện ở dạng mã màu hex như sau:

  #00000000 - Độ trong suốt 100%
  #3f000000 - màu đen với độ trong suốt 75% (~ 25% hiệu ứng mờ)
  #7f000000 - màu đen với độ trong suốt 50% (~ 50% hiệu ứng mờ)
  #bf000000 - màu đen với độ trong suốt 25% (~ 75% hiệu ứng mờ)

  Ngoài các mã trên, có thể gg để tìm thêm nhiều mã hiệu ứng mờ khác nữa.

  B/ CÔNG CỤ

  - Bung và đóng gói apk: Apktool v1.5.2 (hoặc bất kỳ công cụ nào có khả năng bung và đóng gói file apk Jelly Bean)
  - Chỉnh sửa file xml: Notedpad ++
  - Thao tác file nén và sign: 7zip
  - Dexodex ROM : AutoDEOTool v1.0.4 hoặc Android Ultimate Toolbox Pro.
  - Adb

  C/ CHUẨN BỊ

  1/ Điện thoại :
  - Chạy ROM gốc mọi phiên bản. Tốt nhất nên dùng ROM chưa chỉnh sửa
  - Đã root, cài sẵn adbdInsecure.apk, busybox và dexopt-wrapper để phục vụ công đoạn re-odexing

  2/ Máy tính

  - Cài sẵn Java Runtime Environment (JRE) trong bộ Oracle Java Development Kit.
  -Deodex ROM gốc rồi lấy ra các file (deodexed): framework-res.apk; SystemUI.apk và android.policy.jar
  - Chép vào cùng thư mục chứa apktool để tiện thao tác.

  D/ THỰC HIỆN

  ANDROID.POLICY

  Tải resource vào bộ nhớ:

  c:\apktool>apktool if framework-res.apk

  Bung file android.policy.jar bằng lệnh sau:

  c:\apktool>apktool d android.policy.jar

  Tìm và mở thủ tục sau:

  \com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.smali

  Tìm method này:

  .method public getSystemDecorRectLw(Landroid/graphics/RectI )

  (….)

  .end method

  Xóa toàn bộ nội dung của method này (bắt đầu bằng từ khóa .method và kết thúc bằng .end method) và thay bằng đoạn sau:

  .method public getSystemDecorRectLw(Landroid/graphics/RectI )
  .locals 1

  .parameter "systemRect"

  .prologue

  .line 3047

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemLeft:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->left:I

  .line 3048

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemTop:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->top:I

  .line 3049

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemRight:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->right:I

  .line 3050

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemBottom:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->bottom:I

  .line 3051

  const/4 v0, 0x0

  return v0

  .end method

  Đóng gói lại

  c:\apktool>apktool b android.policy.jar.out

  Cách sign file kết quả sau khi đóng gói:

  Dùng 7zip mở đồng thời file android.policy.jar gốc và file vừa đóng gói (trong thư mục /android.policy.jar.out/dist/..), kéo toàn bộ thư mục META-INF từ file gốc sang file vừa đóng gói.

  Re-odex file android.policy.jar

  Nối điện thoại với máy tính bằng cáp microUSB.
  Tạo thư mục tmp (nếu chưa có) trên bộ nhớ trong của điện thoại rồi chép file /android.policy.jar.out/dist/android.policy.jar vào thư mục đó (/sdcard/tmp). Đổi tên file trong thư mục /tmp/ thành patched_android.policy.jar.

  Từ dòng lệnh, gõ (hoặc copy-paste) lần lượt từng dòng lệnh sau. Cuối mỗi dòng lệnh, nhấn Enter để thực thi.

  adb devices

  adb remount

  adb shell

  su

  cp system/framework/android.policy.jar sdcard/tmp

  cp -f sdcard/tmp/patched_android.policy.jar system/framework/android.policy.jar

  dexopt-wrapper system/framework/android.policy.jar system/framework/patched_android.policy.odex $BOOTCLASSPATH

  cp -f sdcard/tmp/android.policy.jar system/framework

  chmod 777 /system/framework/android.policy.odex

  chmod 777 /system/framework/android.policy.jar

  chmod 777 /system/framework/patched_android.policy.odex

  chmod 644 /system/framework/android.policy.jar

  chown root.root /system/framework/android.policy.jar

  busybox dd if=/system/framework/android.policy.odex of=/system/framework/patched_android.policy.odex bs=1 count=20 skip=52 seek=52 conv=notrunc

  cp /system/framework/patched_android.policy.odex /system/framework/android.policy.odex

  (Chú ý: Đến đây điện thoại có thể khởi động lại. Hãy chờ khi máy khởi động xong vào Android mới thực thi các lệnh tiếp theo dưới đây)

  adb shell

  su

  chmod 644 /system/framework/android.policy.odex

  chown root.root /system/framework/android.policy.odex

  rm /system/framework/patched_android.policy.odex

  rm /data/dalvik-cache/*.dex

  reboot  * SYSTEMUI

  Dùng apktool bung file SystemUI.apk để sửa:

  c:\apktool>apktool d SystemUI.apk

  Mở file và sửa mã xml. (Chủ yếu là sửa mã màu của android:background)

  Lưu ý ở các đoạn mã sửa dưới đây dùng hiệu ứng mờ 50%, tức là “#7f000000”, hoặc 75% (“#3f000000”) để minh họa. Các cụ có thể lựa chọn hiệu ứng trong suốt khác (100%; 80%; 75% v.v) tùy theo sở thích.


  \SystemUI\res\layout\navigation_bar.xml

  GỐC

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  SỬA

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#7f000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  \SystemUI\res\layout-sw600dp\navigation_bar.xml

  GỐC

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  SỬA

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#7f000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  \SystemUI\res\values\drawables.xml

  GỐC:
  <item type="drawable" name="status_bar_background">#ff000000</item>

  <item type="drawable" name="status_bar_notification_row_background_color">#ff1a1a1a</item>

  <item type="drawable" name="system_bar_background">#ff000000</item>

  <item type="drawable" name="notification_icon_area_smoke">#aa000000</item>

  SỬA:
  <item type="drawable" name="status_bar_background">#7f000000</item>

  <item type="drawable" name="status_bar_notification_row_background_color">#3f000000</item>

  <item type="drawable" name="system_bar_background">#7f000000</item>

  <item type="drawable" name="notification_icon_area_smoke">#3f000000</item>


  Bung file SystemUI, mở file
  \SystemUI\smali\com\android\systemui\statusbar\phone\PhoneStatusBar.smali

  tìm đến đoạn mã sau và sửa như dưới đây.

  <<<<<Quy ước:
  Ký hiệu (+) là thêm dòng lệnh sau dấu đó, (-) là xóa bỏ dòng lệnh sau dấu đó. Các dòng lệnh khác giữ nguyên. Đoạn mã sau khi sửa xong không bao gồm ký hiệu (+)/(-). >>>>>>>>>>>


  .method private getNavigationBarLayoutParams()Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;

  .locals 6

  .prologue

  const/4 v1, -0x1

  .line 1328

  new-instance v0, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;

  const/16 v3, 0x7e7

  const v4, 0x800068

  (+) const/4 v5, -0x3

  move v2, v1

  (-) move v5, v1

  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;-><init>(IIIII)V


  .line 1338


  Lưu thay đổi


  Mở tiếp

  \SystemUI\smali\com\android\systemui\statusbar\tablet\TabletStatusBar.smali

  Tìm và sửa:


  .method private addStatusBarWindow()V

  .locals 7

  .prologue

  const/4 v1, -0x1

  .line 235

  invoke-virtual {p0}, Lcom/android/systemui/statusbar/tablet/TabletStatusBar;->makeStatusBarView()Landroid/view/View;

  move-result-object v6

  .line 237

  .local v6, sb:Landroid/view/View;

  new-instance v0, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;

  const/16 v3, 0x7e7

  const v4, 0x800048

  (+) const/4 v5, -0x3

  (-) const/4 v5, 0x4

  (-) move v2, v1

  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;-><init>(IIIII)V


  Mở thư mục

  \SystemUI\res\drawable-xhdpi

  Dùng Photoshop mở 2 file ảnh này ra. Dùng tính năng Background Erase Tool để xóa nền của ảnh đi, biến nó thành 100% trong suốt.

  ic_systembar_bg.png

  ic_systembar_bg_land.png

  (Nếu ko có Photoshop, có thể dùng phần mềm sửa ảnh số khác có chức năng tương tự)

  Thường thì chỉ cần sửa 2 file trên là đủ. Tuy nhiên, nếu muốn trong suốt thanh navi3 cho mọi style, có thể sửa tương tự như trên với các file ảnh khác như sau:

  ic_systembar_bg_02/03/04.png

  ic_systembar_bg_land_02/03/04.png


  Xong lưu thay đổi lại. Dùng công cụ apktool để đóng gói

  C:\Apktool>apktool b SystemUI

  Cách sign SystemUI.apk

  Dùng 7zip mở đồng thời file SystemUI.apk gốc và file mới sửa trong thư mục SystemUI/dist/…

  Kéo META-INF và AndroidManifest.xml từ file gốc thả sang file sửa. Chọn OK khi có hộp thoại yêu cầu xác nhận.

  Chép file SystemUI/dist/SystemUI.apk vừa sign xong vào điện thoại, tạm thời cho vào thư mục /system/, set permission rw-r-r (644), owner: root.root, xong rồi tiếp tục di chuyển đè lên file cũ trong /system/app/. Xóa file SystemUI.odex đi.

  Wipe dalvik cache lần nữa rồi reboot lại máy.

  (Không giống như các file framework, các ứng dụng hệ thống như SystemUI.apk sau khi deodex thì không nhất thiết phải re-odex lại).

  E/ CHÚ THÍCH:

  - Khi test, hiệu ứng trong suốt và mờ của stt3 và navi3 phát huy đầy đủ với launcher gốc và Sony Xperia Z Launcher ở homescreen và app drawer. Với các ported launcher TouchWiz của Galaxy S4 và LG UI 3, 1 phần hiệu ứng bị mất tác dụng, hoặc với Status Bar (LG) hoặc với Navigation Bar (SS). Các launcher khác chưa thử.

  - Khi chạy các ứng dụng thì thanh navi sẽ khôi phục trạng thái gốc, còn status bar không còn trong suốt mà sẽ biến màu tùy theo ứng dụng. Riêng một số ứng dụng hỗ trợ full screen như Youtube hoặc MX video player thì ok.
  ______________________________________________________________________________
  busybox
  http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2158329 nguồn.
  - Lên appstore.vn cài busybox phiên bản mới.
  - Tải phiển bản mới version 6 về giải nén ra được 4 thư mục chép vào sdcard( bộ nhớ trong)
  - Rùi xài adb để connect với điện thoại.
  - Adb shell
  - su
  - sh /sdcard/install/install.sh
  - Xuât hiện một loạt rùi sẽ ra tùy chọn để chọn phím 1 là đồng ý cài đặt,không đồng ý thì chọn bất cứ số nào rùi enter.
  - Nếu đang ở android 4.1.2 lúc hỏi cài đặt tùy chọn liên quan tới 4.12 thì phím 1.
  - Nếu hỏi cài đặt cho 4.2.x thì bấm phím 2.
  - Tất cả đều phím 1 đối với mình ngoài trừ lúc cài 4.2x thì bỏ thôi:D.
  - Mình thì thấy ok còn các bạn...... Sẽ tích hợp vào phiên bản mới của tùng:D.
  ______________________________________________________________________________
  Tạm thời tổng hợp vậy đã
   
  2 people like this.
 2. MobileCity

  Senior Member

  20/5/14
  2,931
  1,714
  0
  Nam
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ :D
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...