1. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Mình sẽ cập nhập link dần dần vì đang trong quá trình upload. Chắc cũng nhanh thôi, 800k/s upload mà .
  Đầu tiên mình up các file update scrips cho bạn nào muốn làm rom stock .zip để kham khảo. Các file này mình kèm theo ver của từng máy cũng như theo các dòng S L K ( sờ lờ k :eek: )

  Sau khi các bạn download file zom về. Copy vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ tùy từng dòng máy nhé, miễn làm sao đưa máy về chế độ CWM recovery nhìn thấy là được.
  Trước khi đưa rom về stock các bạn nên 4 wipe và format system cho nó sạch trước khi về stock rom để tránh bị lỗi nhé.
  Mọi thắc mắc các bạn pm vào nick yahoo ở chữ ký hoặc trả lời tại đây.
  Còn làm thế để tạo file rom .zip từ binx thì đã có bài viết hướng dẫn cụ thể rồi, các bạn thế mà làm nhé. Có gì sai xót ae đóng góp ý kiến.:cool:
  Bác nào có lòng thì transfer em ít $ nhóe ;)) tiện thể like điên đảo luôn ợ :">

  Bạn nào thấy hay thì tks nhé - Sau 10p sẽ có 1 rom upload xong, mình sẽ cập nhập dần dần.

  IM-A710K_S0831318
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A710K_S0831318 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p0");
  package_extract_file("DBL.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("FSBL.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("OSBL.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("AMSS.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("QDSP_Q5.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("APPSBL.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("RECOVERY.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A730S_S0209319
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A730S_S0209319 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p0");
  package_extract_file("DBL.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("FSBL.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("OSBL.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("AMSS.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("QDSP_Q5.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("APPSBL.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("RECOVERY.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A760S_S0211221
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A760S_S0211221 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("MODEM.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("RPM.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("SBL3.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("ABOOT.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("TZ.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("RECOVERY.img", "/dev/block/mmcblk0p17");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A770K_S0833217
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A770K_S0833217 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("MODEM.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("RPM.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("SBL3.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("ABOOT.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p17");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A800S_S0212222
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A800S_S0212222 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("AMSS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("RPM.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("SBL3.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("ABOOT.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("TZ.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("RECOVERY.img", "/dev/block/mmcblk0p18");
  package_extract_file("MDM.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A810K_S0835212
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A810K_S0835212 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("AMSS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("RPM.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("SBL3.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("ABOOT.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("TZ.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("RECOVERY.img", "/dev/block/mmcblk0p18");
  package_extract_file("MDM.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A810S_S0213215
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A810S_S0213215 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("AMSS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("RPM.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("SBL3.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("ABOOT.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("TZ.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("RECOVERY.img", "/dev/block/mmcblk0p18");
  package_extract_file("MDM.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A820L_S1231217
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A820L_S1231217 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("AMSS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("RPM.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("SBL3.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("ABOOT.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("TZ.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("RECOVERY.img", "/dev/block/mmcblk0p18");
  package_extract_file("MDM.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A830K_S0836133
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A830K_S0836133 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("modem.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("boot.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("rawdata.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A830L_S1232140
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A830L_S1232140 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("modem.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("boot.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("rawdata.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("SYSTEM.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A840S_S0215166
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A840S_S0215166 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p14", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("modem.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("boot.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("rawdata.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("preload.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p14");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p20");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A850K_S0837210
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A850K_S0837210 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p14", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("NON-HLOS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p12");
  package_extract_file("preload.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p14");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A850L_S1233147
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A850L_S1233147 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p14", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("NON-HLOS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p12");
  package_extract_file("preload.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p14");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A850S_S0216141
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A850S_S0216141 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("NON-HLOS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p12");
  package_extract_file("preload.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p14");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A860K_S0838120
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A860K_S0838120 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("NON-HLOS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p12");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p14");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-A860L_S1234136
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-A860L_S1234136 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p14", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("NON-HLOS.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("sbl3.img", "/dev/block/mmcblk0p4");
  package_extract_file("aboot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("rpm.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p12");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p14");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p19");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");


  IM-T100K_S0834211
  Hiện nội dung

  show_progress(0.500000, 0);
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("IM-T100K_S0834211 stock firmware");
  ui_print("-----------------------------------");
  ui_print("Formatting...");
  format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p13", "0");
  ui_print("Loading...");
  package_extract_file("MODEM.img", "/dev/block/mmcblk0p1");
  package_extract_file("SBL1.img", "/dev/block/mmcblk0p2");
  package_extract_file("SBL2.img", "/dev/block/mmcblk0p3");
  package_extract_file("RPM.img", "/dev/block/mmcblk0p5");
  package_extract_file("SBL3.img", "/dev/block/mmcblk0p6");
  package_extract_file("ABOOT.img", "/dev/block/mmcblk0p7");
  package_extract_file("KERNEL.img", "/dev/block/mmcblk0p8");
  package_extract_file("tz.img", "/dev/block/mmcblk0p9");
  package_extract_file("PHONEINFO.img", "/dev/block/mmcblk0p10");
  package_extract_file("system.img", "/dev/block/mmcblk0p13");
  package_extract_file("recovery.img", "/dev/block/mmcblk0p17");
  show_progress(0.2, 10);
  unmount("/system");
  ui_print("Update completed!");
   

  Các file đính kèm:

  Tags:
 2. domanam

  domanam Th.Viên Premium

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  76
  Quá hay luôn. Ủng hộ bạn. 4rum mình rất cần những người như bạn. Thanks bạn nhiều. :)
   
  tedofu_katozi thích bài này.
 3. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Đã cập nhập link các bản rom stock cho các dòng sky trong link tổng hợp, mọi người vào download nhé.
   
  jang thích bài này.
 4. học sinh

  học sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  196
  Đã được thích:
  184
  hàng khủng thời gian làm + thời gian up lên đúng là 1 kỳ tích
   
 5. jang

  jang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  11
  Có thấy link zip đâu bạn
   
 6. tedofu_katozi

  tedofu_katozi TNT Team Th.Viên Premium

  Bài viết:
  2,108
  Đã được thích:
  2,948
  Toẹt vời.....tải về cứu ngay được 1 em đang ngắc ngắc.
   
  hanoivn123 thích bài này.
 7. jang

  jang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  11
  cho minh link 850L với
   
 8. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Bạn đọc kỹ và nhìn kỹ lại nhé, mọi người đều download bình thường, trước khi làm gì bạn nên đọc qua nội quy và cách thức download ở forum này. :)
   
  dienthoaisinhvien502jang thích bài này.
 9. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Bem thể loại này nhanh anh nhỉ, 1 tý là xong. Đỡ phải mất công gì nhiều :D
   
 10. linhshađọa

  linhshađọa Th.Viên Premium

  Bài viết:
  336
  Đã được thích:
  224
  đỡ bao nhiêu time luôn :D
  thank bác nhiều
   
 11. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Thế thì bơm em ít $ đi :">
   
 12. jang

  jang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  11
  Uh. Tại mình ko hiểu thôi. Giờ ok rồi.. Cám ơn bạn nhé.
   
 13. linhshađọa

  linhshađọa Th.Viên Premium

  Bài viết:
  336
  Đã được thích:
  224
  up cho e bản 850S 4.1.2 đi bác ?
   
 14. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Mình chỉ có rom gốc thôi bạn ơi !
   
 15. linhshađọa

  linhshađọa Th.Viên Premium

  Bài viết:
  336
  Đã được thích:
  224
  vâng , rom gốc 4.1.2 của 850S đó bác ?
   
 16. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Thể bản ở trên ko phải 4.1.2 ah, send minh file Binx mình làm luôn cho. :)
   
 17. linhshađọa

  linhshađọa Th.Viên Premium

  Bài viết:
  336
  Đã được thích:
  224
  IM-A850S_S0216212
  mà sao khi e bung file update scrips 1 số bản lại khác vs code bác post lên đây nhỉ ?
   
 18. pengpeng

  pengpeng Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  93
  Đã được thích:
  20
  Sao mình không thấy bản 850S JB nhỉ
   
 19. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,143
  Mới có A850 ICS, chắc bác chủ sẽ Update JB sau
   
  hanoivn123pengpeng thích bài này.
 20. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Các version khác nhau nên code nó cũng khác nhau bạn nhé. ^^!
   
 21. jang

  jang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  11
  Sao minh đang ở 4.1 flass về 4.0 lại treo logo nhỉ
   
 22. linhshađọa

  linhshađọa Th.Viên Premium

  Bài viết:
  336
  Đã được thích:
  224
  code bác đưa lên vs link dow e thấy nó khác , chứ version khác thì ko nói ?
  cho thêm 1 cái chú ý về cách sửa update scrips đi bác ?
   
 23. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Ơ thì đúng là thế mà bạn :D. Mỗi file Binx down về nó đều có update script khác nhau. Code trên mình đưa chỉ dùng cho 1 ver 1 dòng máy nhất định. Chứ nó không chung chung dành cho nhiều dòng máy bạn nhé. :D
   
 24. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Bạn đang ở dòng máy sky nào mà bị như vậy.
   
 25. jang

  jang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  11
  Mình sài 850L. Đang teo camera từ khi lên 4.1. Giờ rất muốn về 4.0 để kiểm tra cái camera vì lúc trc mình sài vẫn bình thường
   
 26. domanam

  domanam Th.Viên Premium

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  76
  Cái này phải 4 wipe, format system, cache, data rồi mới uprom zip.
   
 27. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Bạn làm theo hướng dẫn trong đây nhé. Trong forum có rất rất nhiều hướng dẫn rồi, nếu như bạn chịu khó tìm kiếm thì sẽ thấy vấn đề bạn cần giải quyết. :)
  http://choimobile.vn/threads/a850-a...ho-a850-a850l-a850s-a850k.1031/#ixzz2LbC8Q3e9
  Good Luck
   
 28. jang

  jang Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  11
  Cám ơn các bạn nhưng mình cũng đã làm mọi thứ như hướng dẫn rồi nhưng ko tài nào up được. Dùng recovery 3e cũng ko đc, 2410, 2.0.6.7 cũng ko đc cả mấy cái khác nữa. Đã thử hết rồi. Fải công nhận dòng sky này khoai thật
   
 29. hanoivn123

  hanoivn123 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  99
  Đơn giản ấy mà, gặp vấn đề khó thì từ từ bình tĩnh mà giải quyết. Đưa máy về recovery 4wipe rồi format cache, format data, format system. Sau đó thì chạy rom stock.zip mình đăng ở trên. Kiểu gì cũng ok hết ah :D, đảm bảo ko bị treo logo đâu. ;)
   
 30. học sinh

  học sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  196
  Đã được thích:
  184
  anh em cho hỏi rom này có up được qua recovey gốc không anh em
   
Đang tải...