1. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 2. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  upppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 3. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 4. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 5. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 6. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 7. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  Gồm Máy + Sạc + Cáp + Ốp Nillkin , BH đổi mới 2 tuần, BH 3 tháng + 200k

  1) 840 đen, sườn xấu, kính long lanh + lưng long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 3300k


  2) 3 cây 840 trắng, cấn nhẹ tí góc, còn lại đẹp long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 3500k


  3) 770 mất nắp usb, sườn xước nhẹ, kính lưng long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 1500k

  4) Lu6200, xước trên đỉnh, còn lại long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 1850k

  5) Optimus G AT&T sờn góc, còn lại long lanh - 4.100k

  6) Note1 sờn Antena, còn lại long lanh - 3.800k

  7) S3 xước chỗ Volume - Còn lại long lanh - 4.900k

  -----------------------------------------------------------------------------
  1) 840 đen, sườn xấu, kính long lanh + lưng long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 3300k


  10587873996_ccd6c82bb7.jpg

  10587869016_26b98d5250.jpg

  2) 3 cây 840 trắng, cấn nhẹ tí góc, còn lại đẹp long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 3500k

  10587881144_e255895202.jpg  10587810875_e978cbf682.jpg


  3) 770 mất nắp usb, sườn xước nhẹ, kính lưng long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 1500k

  10587845694_785e540ab5.jpg  10587796225_9246e42bfb.jpg

  4) Lu6200, xước trên đỉnh, còn lại long lanh
  Ốp tặng kèm vào lại long lanh - 1850k

  10587830814_55095f37de.jpg

  10587826044_ebbe5eb832.jpg

  10587820804_814fa70729.jpg

  10587787366_62817c2d19.jpg

  5) Optimus G AT&T sờn góc, còn lại long lanh - 4.100k

  10587766055_be00776118.jpg

  6) Note1 sờn Antena, còn lại long lanh - 3.800k

  10587806074_9278e762d0.jpg

  7) S3 xước chỗ Volume - Còn lại long lanh - 4.900k

  10587802614_b2012e4db0.jpg  10587761586_a9c782d9fd.jpg


  10587766966_4714e174f8.jpg
   
 8. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppp
   
 9. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 10. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppp
   
 11. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  Hàng về rất nhiều
   
 12. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 13. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppp
   
 14. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 15. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
 16. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  hang moi ve co day du cac loai cho a e
   
 17. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 18. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
 19. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  ................................
   
 20. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppp
   
 21. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  Bao~~~~~~~~~~
   
 22. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 23. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  up buoi trua
   
 24. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 25. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  upppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 26. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
 27. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  upppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
 28. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
  upppppppppppppppppppppppppppp
   
 29. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
 30. Vnpad

  Vnpad Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  4
Đang tải...